Naar het elfde WMS-congres!

Op 29 november 2017 vindt in De Reehorst in Ede het jaarlijkse WMS-congres plaats, voor iedereen die met medezeggenschap op school te maken heeft. De online inschrijving is inmiddels geopend.Of je nu lid bent van de oudergeleding of personeelsgeledin Lees verder

Doorlopende medezeggenschap een flinke kluif

Hoe regel je de medezeggenschap in een integraal kindcentrum (IKC), waar kinderopvang en onderwijs nauw samenwerken? Dat is ingewikkeld, stellen twee juristen in een recent advies, maar ze zien een oplossing die aansluit bij experimenten in de praktijk. Lees verder

Andere toekomst? Raadpleging verplicht

Fuseren of van richting veranderen kan de laatste mogelijkheid zijn om onderwijs in kleine dorpen te behouden. Voor de mr aan zet is bij zo’n beslissing, moeten voortaan eerst de ouders hun mening geven. Lees verder

Twee keer per jaar om tafel met toezichthouder

Door de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is het sinds 1 augustus 2017 verplicht als (g) mr om minimaal tweemaal per jaar overleg te hebben met de toezichthouder. Meestal is dat de raad van toezicht. Hoe pakt de mr zoie Lees verder

Hoogste tijd voor de mr-fiets

De school staat pal naast het station én het aantal leerlingen dat vanwege de afstand met de trein komt, groeit. Het I...

Zo persoonlijk kan het persoonlijk budget zijn

In de cao voortgezet onderwijs staat dat iedere leerkracht recht heeft op een per.soonlijk budget van 50 uur, te besteden naa...

Het kan: iedereen kent deze gmr

Met 39 scholen en twee besturen, verspreid over een stad en een ruime regio, lijkt het onbegonnen werk: een gemeenschappelijke ...

We stemden in en nu gaat het plan niet door

We hadden met onze overlegpartner een akkoord bereikt over vernieuwing van het taakbeleid, en na de instemming van de mr zou h...

Uren voor deelraad?

Onze bestuurder wil de leden van deelraden meer uren toekennen door deze uren weg te halen bij de mr. De mr-leden zouden dan m...

Wie bepaalt mandaat?

In ons medezeggenschapsstatuut staat een jaarlijkse evaluatie van het mandaat van de deelraden. Bij de vernieuwing van het sta...

Prijzig, zo’n geschil

Alsof een geschil rond de schorsing van twee directeuren al niet genoeg kost, raakt het schoolbestuur ook nog in conflict met ...

Sluit niet te haastig

Als het leerlingenaantal opeens zakt van dertig naar negentien, moet de dorpsschool dan direct dicht? Nee, adviseert de mr, wan...

Soms is rooster gmr-zaak

Invoering van een rooster met vijf gelijke dagen in plaats van de vrije woensdagmiddag is bijna altijd een zaak die per locatie...

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren