Transparantie vereist stevige medezeggenschap

Minister Arie Slob (Christenunie) sprak woensdag 7 november de bezoekers van het jaarlijkse medezeggenschapscongres bemoedigend toe. “Goede medezeggenschap versterkt de kwaliteit van het onderwijs.” Lees verder

School mag meer dan menigeen denkt

Op een andere manier onderwijs geven kan best, is de boodschap van het onderwijsveld inclusief het ministerie; als de leraren samen en in overleg de ruimte maar nemen die de regels geven. ‘Mag niet’ en ‘kan niet’ zijn te vaak gebruikte tegenwerpin Lees verder

Besluit of geen besluit, dat mag de rechter zeggen

Er ligt geen besluit, dus is er ook geen instemmingsrecht of adviesrecht aan de orde. Met die redenering vraagt het college van bestuur van het Vechtdal College om een uitspraak te schrappen van de Landelijke Commissie Geschillen WMS. Die bevestigde in me Lees verder

Durf te vragen, en nog 49 mr-tips

Kan één eigenzinnig mr-lid meer vragen stellen dan tien adviseurs kunnen beantwoorden? Of is medezeggenschap in het onderwijs gewoon een ingewikkeld terrein waarbij mr’s vaak ondersteuning nodig hebben? Lees verder

Hoogste tijd voor de mr-fiets

De school staat pal naast het station én het aantal leerlingen dat vanwege de afstand met de trein komt, groeit. Het I...

Zo persoonlijk kan het persoonlijk budget zijn

In de cao voortgezet onderwijs staat dat iedere leerkracht recht heeft op een per.soonlijk budget van 50 uur, te besteden naa...

Het kan: iedereen kent deze gmr

Met 39 scholen en twee besturen, verspreid over een stad en een ruime regio, lijkt het onbegonnen werk: een gemeenschappelijke ...

Grotere groepen?

In de schoolgids staat een gemiddelde groepsgrootte van 25. Nu wil onze nieuwe directie er 30 van maken met uitloop tot 32. Wa...

Sollicitatie niet nodig?

Op onze school is een vacature in de directie. De raad van bestuur van onze scholengroep wil deze gebruiken om iemand over te ...

Is taakbeleid privé?

De oudergeleding van onze mr vraagt inzicht in het taakbeleid, dat per leerkracht is vastgelegd in een digitaal systeem. De di...

Vertrouwen verdampt bij vacature

De teamleider werkt al ruim vijftien jaar voor de school voor speciaal basis en voortgezet onderwijs, in diverse functies. De ...

Klassiek heeft een prijs

Oei, het aantal leerlingen Grieks en Latijn in de klassen 5 en 6 van het gymnasium is laag: tijd om de klassen samen te voegen...

Kijk uit met kopietjes

Als een school iets wil leren uit de uitspraak in een klachtprocedure, mag die tekst dan onder ogen komen van de betrokken per...

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren