Mr krijgt adviesrecht over groepsgrootte

De medezeggenschapsraad krijgt adviesrecht over het aantal kinderen in de klas. Dat staat in de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Lees verder

Sla de handen professioneel ineen

Een professioneel statuut moet de professionele ruimte van leraren op elke school regelen vanaf 1 augustus 2018. Welke rol heeft de medezeggenschapsraad bij de totstandkoming van zo'n statuut en wat kan er in staan?Allereerst: waarom moet de medezeggen Lees verder

Taakbeleid terug bij af?

Basisscholen waar het overlegmodel voor taakbeleid geldt, moeten dat besluit elke drie jaar herbevestigen. Is dat niet gebeurd? Dan geldt vanaf augustus weer het basismodel.Scholen in het primair onderwijs die in 2015 het overlegmodel voor taakbeleid i Lees verder

Ontmoeting bij een pizzapunt

De Algemene Onderwijsbond organiseert in veel regio's regelmatig netwerkbijeenkomsten voor leden van een pmr of pgmr. Nuttig om te netwerken en actuele kennis over medezeggenschapskwesties op te doen.Halverwege de avond arriveert er een enorme berg goe Lees verder

Hoogste tijd voor de mr-fiets

De school staat pal naast het station én het aantal leerlingen dat vanwege de afstand met de trein komt, groeit. Het I...

Zo persoonlijk kan het persoonlijk budget zijn

In de cao voortgezet onderwijs staat dat iedere leerkracht recht heeft op een per.soonlijk budget van 50 uur, te besteden naa...

Het kan: iedereen kent deze gmr

Met 39 scholen en twee besturen, verspreid over een stad en een ruime regio, lijkt het onbegonnen werk: een gemeenschappelijke ...

Rode pen door ons jaarverslag?

Onze bestuurder heeft het jaarverslag van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gelezen en allerlei correcties toegepast, ...

Oud besluit alsnog aan te vechten?

De onderwijstijd op onze school is vorig jaar veranderd in een periode dat we geen functionerende medezeggenschapsraad hadden. ...

Hoe privé is het entreerecht?

Onze mr vraagt zich af of alle procedures rond het entreerecht voor LD-functies wel juist zijn gevoerd, maar we krijgen geen in...

In de voet geschoten

In het formatieplan van de scholengroep voor voortgezet onderwijs stijgen de kosten voor management, terwijl de uren voor onder...

Al te snel naar de advocaat

Er ontstaat discussie over communicatie en reglementen bij de mr van een school voor voortgezet onderwijs, en de oudergeleding ...

Rechtsvorm als bestuurszaak

Het bestuur van een samenwerkingsverband voor passend onderwijs is opgericht als stichting, maar wil liever verder als vereni...

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren