Niet alleen stoer doen bij koffieautomaat

Op 22 maart vond in Amersfoort het AOb-congres Medezeggenschap met lef plaats. Enkele impressies van deze dag.Neem als mr je verantwoordelijkheid! Dat was een belangrijke boodschap van Albert Weishaupt, lector professionele onderwijsorganisaties en dire Lees verder

Vers bloed toch verplicht, wat nu?

Mag een bestuur de zittingstermijn van mr-leden beperken door een bepaling daarover op te nemen in het mr-reglement? Ja, zegt de hoogste rechter op dit gebied, de Ondernemingskamer en daarmee is een eerdere uitspraak van de geschillencommissie van tafel. Lees verder

Als het bestuur mr-advies maar lastig vindt

Wanneer het bevoegd gezag zo tevreden met zichzelf is dat het elk advies naast zich neerlegt of er zelfs helemaal niet meer om vraagt, kunnen de medezeggenschappers sinds kort effectievere maatregelen treffen om toch gehoord te worden. Het is niet altijd Lees verder

Aan de slag met professioneel statuut

De Wet Beroep Leraar (WBL) komt eraan: vanaf 1 augustus 2017 krijgen alle leraren in het po, vo en het speciaal onderwijs ermee te maken. De WBL, de wet rond de invoering van het lerarenregister, heeft tot doel de positie van leraren te versterken en hun Lees verder

Hoogste tijd voor de mr-fiets

De school staat pal naast het station én het aantal leerlingen dat vanwege de afstand met de trein komt, groeit. Het I...

Zo persoonlijk kan het persoonlijk budget zijn

In de cao voortgezet onderwijs staat dat iedere leerkracht recht heeft op een per.soonlijk budget van 50 uur, te besteden naa...

Het kan: iedereen kent deze gmr

Met 39 scholen en twee besturen, verspreid over een stad en een ruime regio, lijkt het onbegonnen werk: een gemeenschappelijke ...

Hoe houden we de stemmen in evenwicht?

Onze drie scholen hebben een mr en voor medezeggenschap bij de stichting is er een gmr met uit elke school twee personeelsleden...

Wat is onze rol?

Tijdens een reorganisatie is onze adjunct-directeur via het sociaal plan vertrokken en voor de vacature komen drie personen ui...

Eigen rooster kiezen?

Op onze mr-agenda staat het voorstel om over te stappen naar een continurooster. Nu hebben wij twee mr’s voor de scholen...

Tik op grijpgrage fusievingers

En weer dreigde een buurtschool te verdwijnen, ten oosten van Deventer. In 2012 werd het 100-jarig bestaan nog gevierd, maar v...

Niet sjoemelen met schooljaar

Een van de laatste schermutselingen over het entreerecht, de bijna verdwenen cao-bepaling over indeling als docent LD in het v...

Een klap te ver

Vechtende leerlingen, een docent komt tussenbeide en die krijgt van een van de twee klappen op het hoofd. Mag de school dan di...

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren