Regeerakkoord: over geld meer medezeggenschap

Medezeggenschapsraden krijgen een zwaardere rol in het financieel beleid van de school nu het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III voor elke mr instemmingsrecht aankondigt op de begroting. Een lang gekoesterde wens van de AOb gaat daarmee in vervulling Lees verder

Hoe maken we mr-werk sexy?

Hoe wordt medezeggenschap sexy? Die vraag kreeg Ria Westendorp, werkzaam als afdelingshoofd besturing en stelsel bij de directie Primair Onderwijs van het ministerie OCW, op het elfde medezeggenschapscongres in Ede. Lees verder

Met KoersKaart naar een activiteitenplan

Een medezeggenschapsraad zonder activiteitenplan neemt zichzelf niet serieus, maar hoe kom je aan zo’n document? Voor ambitieuze doe-het-zelvers is er nu de KoersKaart, ontwikkeld voor ondernemingsraden maar volgens de Sociaal Economische Raad zeker zo Lees verder

Peptalk uit het WMS-congres

Gehoord tijdens de workshops en in de wandelgangen van het WMS-congres 2017, gehouden op 29 november 2017 in Ede. Lees verder

Hoogste tijd voor de mr-fiets

De school staat pal naast het station én het aantal leerlingen dat vanwege de afstand met de trein komt, groeit. Het I...

Zo persoonlijk kan het persoonlijk budget zijn

In de cao voortgezet onderwijs staat dat iedere leerkracht recht heeft op een per.soonlijk budget van 50 uur, te besteden naa...

Het kan: iedereen kent deze gmr

Met 39 scholen en twee besturen, verspreid over een stad en een ruime regio, lijkt het onbegonnen werk: een gemeenschappelijke ...

We stemden in en nu gaat het plan niet door

We hadden met onze overlegpartner een akkoord bereikt over vernieuwing van het taakbeleid, en na de instemming van de mr zou h...

Uren voor deelraad?

Onze bestuurder wil de leden van deelraden meer uren toekennen door deze uren weg te halen bij de mr. De mr-leden zouden dan m...

Wie bepaalt mandaat?

In ons medezeggenschapsstatuut staat een jaarlijkse evaluatie van het mandaat van de deelraden. Bij de vernieuwing van het sta...

Prijzig, zo’n geschil

Alsof een geschil rond de schorsing van twee directeuren al niet genoeg kost, raakt het schoolbestuur ook nog in conflict met ...

Sluit niet te haastig

Als het leerlingenaantal opeens zakt van dertig naar negentien, moet de dorpsschool dan direct dicht? Nee, adviseert de mr, wan...

Soms is rooster gmr-zaak

Invoering van een rooster met vijf gelijke dagen in plaats van de vrije woensdagmiddag is bijna altijd een zaak die per locatie...

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren