Eerste hulp bij klokkenluiders

Omdat klokkenluiders te vaak in moeilijkheden komen na het aankaarten van werkgerelateerde misstanden, beschermt nieuwe wetgeving hun positie. Hoe scholen daarop inspelen, kan volgens de AOb niet alleen een zaak van het bestuur zijn. Acht punten van aanda Lees verder

Bovenschools besloten? Blijf jezelf!

Bovenschools wordt vaak van alles besloten: dat het nieuwe schooljaar begint met een verplichte studiedag of dat we dit jaar niet meedoen aan de avondvierdaagse. Moet je daar blij mee zijn? De mr moet vooral het belang van de igen school in de gaten ho Lees verder

Vervang zonder verrassingen

Ziekte valt niet te plannen, maar op verzuim kan elke school rekenen. De recente wetgeving over tijdelijk werk dwingt de school om vervanging beter te organiseren dan een toevallige lappendeken van tijdelijke contracten. Lees verder

Alles samen is niet altijd logisch

De bevlogenheid die velen in het onderwijs en de kinderopvang hebben, krijgt extra ruimte in integrale kindcentra. Hoe mooi dat ook is, de medezeggenschap hoort er ook een fatsoenlijke rol in te nemen, betoogt de AOb. Lees verder

Hoogste tijd voor de mr-fiets

De school staat pal naast het station én het aantal leerlingen dat vanwege de afstand met de trein komt, groeit. Het I...

Zo persoonlijk kan het persoonlijk budget zijn

In de cao voortgezet onderwijs staat dat iedere leerkracht recht heeft op een per.soonlijk budget van 50 uur, te besteden naa...

Het kan: iedereen kent deze gmr

Met 39 scholen en twee besturen, verspreid over een stad en een ruime regio, lijkt het onbegonnen werk: een gemeenschappelijke ...

Mr-collega ziek, wat nu?

Een van onze mr-leden uit de personeelsgeleding is uitgevallen wegens langdurige ziekte. De werkbelasting voor de anderen neem...

Ruilen we ons recht in?

Onze raad van toezicht komt het een opmerkelijk voorstel, namelijk een gmr-lid toevoegen aan de sollicitatiecommissie voor all...

Minder lessen?

Aan het voorzitterschap van onze mr mag ik de 250 uur besteden die genoemd staan in de cao voortgezet onderwijs. Gaan deze ure...

Lessentabel is meer dan rooster

Op een brede scholengemeenschap staat jaarlijks de lessentabel op de mr-agenda, een document dat regelt hoeveel contacturen er...

Moeder teruggepakt via kinderen

De moeder van een leerling in groep 6 in het speciaal onderwijs vindt dat het niet goed gaat in de klas en trekt mede namens e...

LD-recht gaat voor

De leerkracht biologie geeft les aan de drie hoogste klassen op een internationale school en ook nog wat uren in de klas daar ...

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren