Jaarverslag niet openbaar? Boete!

Scholen die niet voldoen aan de verplichtingen zoals die in de Wet Medezeggenschap Scholen zijn vastgelegd, lopen het risico dat ze gekort worden op hun financiën. De onderwijsinspectie moet in dat geval het bevoegd gezag eerst waarschuwen. Als er niets Lees verder

Directie mag mr niet wisselen

Opschudding in Rotterdam, waar de medezeggenschapsraad van het Avicenna College voor islamitisch voortgezet onderwijs zich verzet tegen door de directie georganiseerde verkiezingen. Dat regelen de mr-leden zelf wel, vinden zij op basis van het mr-reglemen Lees verder

Van ontmoeting komt dialoog

Hebben raad van toezicht en medezeggenschap meer aan elkaar nu hun overleg in de wet staat? AOb-trainer Annemarie van Luik volgde de leergang Board Potentials van het Nationaal Register, een opleiding voor toezichthouders en deelt haar bevindingen over he Lees verder

Waarheen met de opr?

Ondersteuningsplanraden: soms gaat het goed, nogal wat kan beter. Vijf jaar na de invoering van passend onderwijs ligt er een rapport met knelpunten en aanbevelingen. De ondersteuningsplanraad, het medezeggenschapsorgaan dat betrokken is bij passend onder Lees verder

Hoogste tijd voor de mr-fiets

De school staat pal naast het station én het aantal leerlingen dat vanwege de afstand met de trein komt, groeit. Het I...

Zo persoonlijk kan het persoonlijk budget zijn

In de cao voortgezet onderwijs staat dat iedere leerkracht recht heeft op een per.soonlijk budget van 50 uur, te besteden naa...

Het kan: iedereen kent deze gmr

Met 39 scholen en twee besturen, verspreid over een stad en een ruime regio, lijkt het onbegonnen werk: een gemeenschappelijke ...

Hebben wij voldoende taakuren?

Wat is er wettelijk afgesproken als taakuren voor de medezeggenschapsraad in het primair onderwijs? Bij ons staat nu 40 uur voo...

Hoofdlijnen, wat zijn dat eigenlijk?

In de medezeggenschapsraad waar ik net lid van ben geworden, mag uitsluitend over hoofdlijnen worden gesproken. Wat betekent d...

Wat als we beleid ter kennisgeving aannemen?

Ons bestuur wil de opheffingsnorm loslaten bij de beoordeling van de toekomst van scholen. Dat snappen we als gmr wel, maar we...

Ook een verstopt besluit telt

Er ligt geen formeel besluit, dus is er ook geen instemmingsrecht of adviesrecht aan de orde. Met deze redenering vroeg het co...

Hoe scherp mag een mail zijn?

Geen tegenkandidaten voor de medezeggenschapsraad, dus geen verkiezingen. Een van de leerkrachten op een gymnasium ergert zich ...

Bezuinigen, hoe dan?

Minder uren voor deskundigheidsbevordering, dat moet de tekorten van een school voor voortgezet onderwijs de wereld uit helpen...

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren