Extra bevoegdheden, lastig hoor

Het zat al jaren in de pen, maar nu heeft minister Slob toch een grote stap gezet die medezeggenschapsraden op termijn meer zeggenschap geeft op de begroting van hun school. Per 1-1-2021 wordt de Wet medezeggenschap op scholen wat hem betreft aangepast en Lees verder

Zinvol meepraten over financieel beleid

Wanneer het onderwerp financieel beleid op tafel komt, zijn er nogal wat mr- en gmr-leden die afhaken, ze denken dat ze daar ‘niets van snappen’. Die koudwatervrees is begrijpelijk maar onnodig, vinden ze bij het project Versterking Medezeggenschap. Lees verder

Save the date: WMS-congres 2019

Voor de dertiende keer alweer: het jaarlijkse WMS-congres in De Reehorst in Ede. Schrijf in de agenda: woensdag 27 november 2019.Een dag vol workshops en inspirerende verhalen. Voor zowel po als vo, voor zowel leerlingen, ouders als personeelsgeleding, e Lees verder

Over steun valt niet te twisten

Heeft de medezeggenschapsraad ondersteuning nodig, bijvoorbeeld een AOb-servicepakket? Over de kosten daarvan moeten scholen niet moeilijk doen, blijkt uit een recente uitspraak in een geschil waar het bevoegd gezag niet wilde betalen.De medezeggenschap Lees verder

Hoogste tijd voor de mr-fiets

De school staat pal naast het station én het aantal leerlingen dat vanwege de afstand met de trein komt, groeit. Het I...

Zo persoonlijk kan het persoonlijk budget zijn

In de cao voortgezet onderwijs staat dat iedere leerkracht recht heeft op een per.soonlijk budget van 50 uur, te besteden naa...

Het kan: iedereen kent deze gmr

Met 39 scholen en twee besturen, verspreid over een stad en een ruime regio, lijkt het onbegonnen werk: een gemeenschappelijke ...

Welke activiteiten?

In onze mr is discussie over de kosten van activiteiten rond medezeggenschap in relatie tot het schoolbudget. Tellen schoolfee...

1 + 1 = gmr?

Ons bestuur heeft een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs onder zich. Kunnen we voor bovenschoolse zaken een ...

Kan fusie zonder mr?

Op onze school is al jaren geen medezeggenschapsraad. Nu er een fusie voor de deur staat, komt een groep ouders in verzet. Zij...

Ouders zijn niet almachtig

Een leerling met gedragsproblemen is volgens de Daltonschool niet meer te handhaven in groep 7, het is tijd voor speciaal basi...

Achterdeurtje blijft dicht voor senioren

De molens van medezeggenschap malen langzaam, maar zelden voert een beroepszaak de betrokkenen negen jaar terug. Op deze schol...

Bezuinigen, hoe dan?

Minder uren voor deskundigheidsbevordering, dat moet de tekorten van een school voor voortgezet onderwijs de wereld uit helpen...

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren