Toon je lef op AOb-congres medezeggenschap

‘Medezeggenschap met lef’ is de titel van het congres dat de Algemene Onderwijsbond op 22 maart houdt in Amersfoort. “Lef staat natuurlijk voor moed”, zegt Annemarie van Luik namens de organisatie, “maar het Hebreeuwse woord lev betekent ook: hart. Lees verder

Miljoenen voor beter klimaat

De medezeggenschapsraad van basisschool Hof ter Weide in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn heeft aan de bel getrokken vanwege het slechte binnenklimaat op school. Zowel leerlingen als leerkrachten hebben langdurig last van hoofdpijn, prikkende ogen en vermo Lees verder

Vechtdal verliest hoger beroep

De zittingstermijn van mr-leden mag via het reglement worden beperkt, oordeelt de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Het is niet in strijd met de wet om zo vervanging van mr-leden na bijvoorbeeld drie zittingstermijnen af te dwingen. Lees verder

Nietigheid, het fluwelen breekijzer

Een nieuw instrument in de Wet medezeggenschap op scholen geeft de mr extra gewicht als bestuur of directie een loopje nemen met medezeggenschap. Probeert de overlegpartner buiten het instemmingsrecht om een besluit te nemen, dan kan de mr voortaan nieti Lees verder

Hoogste tijd voor de mr-fiets

De school staat pal naast het station én het aantal leerlingen dat vanwege de afstand met de trein komt, groeit. Het I...

Zo persoonlijk kan het persoonlijk budget zijn

In de cao voortgezet onderwijs staat dat iedere leerkracht recht heeft op een per.soonlijk budget van 50 uur, te besteden naa...

Het kan: iedereen kent deze gmr

Met 39 scholen en twee besturen, verspreid over een stad en een ruime regio, lijkt het onbegonnen werk: een gemeenschappelijke ...

Hoe zit dat toch met die vrije verlofuren?

Onze mr denkt anders over de vijftig verlofuren in de cao voortgezet onderwijs dan de directie. U schreef eerder dat de werknem...

Onze bankrekening?

Ons stichtingsbestuur vraagt inzicht in de bankrekeningen van de medezeggenschapsraden. Verschillende mr’s zijn bang dat ...

Functiebouwwerk gezocht

Onze mr probeert grip te krijgen op de samenstelling van ons personeelsbestand. Waar vinden we een voorbeeld van een functiebo...

Klagen over mr is optie

Als de medezeggenschapsraad niet goed functioneert, bij wie kan een personeelslid, ouder of leerling dan terecht?

Fout op fout

Fout 1: de vertrouwelijke klokkenluidersmelding van een clusterdirecteur naar de raad van toezicht wordt geopend door een mede...

Gegeven en weer weggenomen

In financieel betere tijden heeft de scholengemeenschap voor alle personeel een extra invaliditeitspensioen afgesloten. De 30....

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren