Mijn MR: 'Ons leerlingenaantal moet écht niet verder dalen'

Hoe zorgen we dat ons leerlingenaantal stabiel blijft of liever nog: groeit. Dat is ‘prioriteit numero uno’ voor de medezeggenschapsraad van de Huibersschool in Amsterdam.
Aan betrokkenheid bij de ouders ontbreekt het zeker niet, op de Huibersschool in Amsterdam. Voor één vacature voor de oudergeleding in de mr, meldden zich een paar maanden geleden maar liefst drie kandidaten. Sakina was een van hen en werd gekozen: "Ik heb drie kinderen hier op school en voel me erg betrokken bij alles wat er op school speelt. Je bent in de mr als een van de eersten op de hoogte. Ik ben makkelijk aanspreekbaar en ik denk dat ik een rol kan spelen om die informatie ook op een goede manier door te geven aan andere ouders. Bovendien vind ik het belangrijk dat de buurt veiliger wordt, met een zebrapad. Redenen genoeg om mee te willen doen in de mr."
De 189 leerlingen van deze school in Slotervaart vormen een rijke mix aan verschillende culturen, omschrijft leerkracht en lid van de personeelsgeleding Jesper Straatman de populatie: "We zijn een buurtschool, het is ons kent ons."
"We kennen elkaar als ouders bijna allemaal en spreken elkaar makkelijk aan", zeggen ook Rachida en Sakina, twee moeders uit de oudergeleding.

Nieuw gebouw

Maar er zijn meer scholen in de buurt, en vlakbij de Huibersschool kreeg de Huizingaschool onlangs een splinternieuw gebouw: dat vinden sommige ouders erg aantrekkelijk, realiseert de mr zich. Ook dat er daar met 'leerpleinen' wordt gewerkt. De Huibersschool is ook actief met allerlei vernieuwingen: er zijn lessen in het kader van De Vreedzame School en onlangs werd Snappet ingevoerd waarbij de leerlingen veel op tablets werken. Er heerst een buitengewoon goede sfeer, maar voor alle mr-leden staat dat ene punt voorop: "Ons leerlingenaantal moet écht niet verder dalen. Daar willen we ons als mr enorm voor inzetten."
Dus gáán ze ervoor. De leden van de mr beschouwen zichzelf als ambassadeurs van 'hun' school, dat merk je aan alles. "We hebben een pitbullmentaliteit", lacht voorzitter Femke Peters. Rachida: "We willen onze school op de kaart zetten, ons duidelijk profileren.
Onze uitstroom uit groep 8 is echt goed, dat zijn feiten en die willen we benadrukken." Op een onlangs gehouden informatieavond had de medezeggenschapsraad een eigen kraampje. Er lagen vragenlijsten, waarop ouders onder meer konden aangeven wat ze goed vonden op school, wat anders of beter zou kunnen. Dat leverde waardevolle informatie op 'waar we binnenkort mee aan de gang gaan.'

Houvast door cursus

De leden van de mr zijn allemaal betrekkelijk nieuw: niemand zit er al langer dan 2 jaar in. Tijd voor een cursus dus, bij de AOb, met andere mr-leden van de Amsterdamse onderwijskoepel Asko waar 32 po-scholen onder vallen. Voorzitter Peters: "Dat was echt zinnig. Welke rechten heb je, hoeveel uur krijg je ervoor als docent, hoe zorg je dat je weet welke onderwerpen eraan komen. We hebben veel tips gekregen en meer inzicht, het geeft houvast en heeft ons verder geholpen."
Waarom ze in de mr zitten? Femke Peters zegt eerlijk dat ze 'eigenlijk heel nieuwsgierig is' en dan is het logisch: "In de mr weet je alles net wat eerder." Natasha Sapulette wil al haar talenten benutten binnen school, niet alleen als leerkracht, maar breder. "Soms zijn stukken erg formeel opgesteld, dat je de inhoud niet begrijpt. Dat is natuurlijk niet goed, dat leren we de kinderen ook: je moet kunnen snappen wat er staat."
Jesper Straatman omschrijft het mr-werk als 'leerzaam': "Ik werk al tien jaar in het onderwijs, maar wat de mr deed bleef toch wat onduidelijk. Nu kan ik breder meedenken over onderwerpen en heb ik een beter beeld van de organisatie waar we als school bij horen en wat dat betekent."

Inzicht in resultaten

Als enthousiast mr-lid zou je willen dat zaken soms sneller verliepen, zegt Rachida, maar ze vindt dat de mr al belangrijke successen heeft geboekt. "Ik wilde als ouder graag inzicht in de resultaten van mijn kind, en dat ik daar niet steeds voor bij de juf moet 'zeuren'. Dat is nu gelukt, we werken nu met een digitaal systeem, ParnasSys."
Ander punt: het waterbeleid. De Huibersschool besteedt veel aandacht aan gezond leven, doet mee met het programma Jump-in, om overgewicht bij kinderen tegen te gaan, en het managementteam wilde in dat kader invoeren dat iedereen overdag uitsluitend water mocht drinken op school: geen sapjes, geen frisdrank, geen zuivel. "We hebben het er in de mr uitgebreid over gehad, en er was gewoon geen meerderheid voor dat voorstel. Dus daar hebben we niet mee ingestemd en dat is niet doorgegaan. Er wordt echt naar ons geluisterd."
Nog een resultaat: de komst van een Plusklas, voor kinderen die meer lesstof aankunnen. "Dat is ook binnen de mr aangezwengeld. Maar het zijn moeilijke discussies, want als je krimpt heb je ook met minder formatie en middelen te maken, dus je moet kiezen." Leerkracht Natasha Sapulette: "Wij houden er allemaal van om ons goed voor te bereiden. Degelijk. Belangrijk denk ik, als nieuwe mr. Dat je weet of je instemming of advies moet geven bijvoorbeeld en dat je een jaarplanning hebt zodat je weet wat eraan zit te komen." Peters: "En we zorgen dat we ook de data weten wanneer onze directeur met de regioleiding praat, en dat we de onderwerpen kennen die daar aan bod komen. Dan kunnen we daar ook op inspelen."

Blijf niet vaag

Ze vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn als mr: "We willen laten zien wat we doen, met welke onderwerpen we bezig zijn, het moet niet vaag blijven."
Dus krijgt de mr een 'eigen hoekje' met foto's van de leden op het informatiebord in de hal, wordt er na elke vergadering een verslag via de nieuwsbrief naar alle ouders gestuurd en krijgt het personeel na een vergadering tijdens de dagelijkse briefing te horen als er iets belangrijks is besproken. "En dan horen de ouders het natuurlijk ook direct."
Ze gaan voor goede communicatie met de achterban, benadrukken de mr-leden: "Je moet weten wat er leeft. Dan kun je er wat mee als school. Dan kun je er eventueel op inspelen als er ontevredenheid is."
De kinderen van de mr-leden uit de oudergeleding zitten verspreid over de onder-, midden- en boven- bouw: "We horen het snel als er iets is, andere ouders spreken ons makkelijk aan. We zijn ook altijd bij de koffie-ochtenden, daar hoor je het meest." Maar soms moeten zaken ook even onder de pet blijven, vinden ze. "Soms hoor je dingen die heftig zijn, over de formatie of de groepsindeling. Maar we zijn discreet. Je moet goed nadenken wanneer zulke onderwerpen bekend mogen worden."
Prioriteit 'numero uno' voor deze mr is voorlopig om er alles aan te doen om te zorgen dat het leerlingenaantal stabiel blijft of liever nog: groeit. Binnen de eigen muren is een voorschool "maar het is geen automatisme dat die kinderen doorstromen naar de Huibersschool, dat zou je wel willen." Naast de school is een bouwterrein: "Daar komt een appartementengebouw. Alle kinderen van die nieuwe bewoners willen we natuurlijk straks graag op ónze school."

De oudergeleding wilde alleen met voornamen in dit  artikel.

Verschenen in infomr 2/2017

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren