Tik op grijpgrage fusievingers

En weer dreigde een buurtschool te verdwijnen, ten oosten van Deventer. In 2012 werd het 100-jarig bestaan nog gevierd, maar volgens de onderwijskoepel OPOD moest de Looschool dicht: te klein, te duur.
Dat voornemen pakte het bestuur grondig aan: ouderavond, fusie-effectrapportage, persbericht en kordate teksten in de plaatselijke krant De Stentor. De onvermijdelijkheid van opgaan in de school in de kern Bathmen spatte er vanaf. Dat de medezeggenschapsraad nog lang niet zo ver was, vond het bestuur vooral hinderlijk voor de voortgang.
Met zijn gedrag laat het schoolbestuur zien dat het de rol van medezeggenschap niet begrijpt, oordeelt de landelijke commissie voor geschillen WMS, waar de zaak terechtkwam toen de mr niet instemde. Dat wil zeggen: de stemmen staakten, want de personeelsleden wilden niet tegen het bestuur in gaan. En bij stakende stemmen volgt er volgens het reglement geen instemming.
De LCG WMS zag een reeks gebreken in de besluitvorming. Informeren en consulteren is achterwege gebleven, de fusie-effectrapportage onderzoekt geen alternatieven maar is slechts een pleidooi voor het voorstel, vragen van de mr bleven onbeantwoord en een door de medezeggenschap aangedragen alternatief bleef onbesproken. De verdediging van het bestuur met financiële argumenten en eigen pessimistische leerlingprognoses snijdt geen hout, maar alleen al wegens het ontbreken van open en reëel overleg moet het fusiebesluit van tafel.
Het schoolbestuur heeft inmiddels besloten niet in hoger beroep te gaan. De mr zet nu alles op alles om het leerlingaantal weer te laten groeien.
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 107558, 1 mei 2017

Verschenen in infomr 2/2017

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren