Column Rob Luchsinger: Veraf of dichtbij?

Veel leden van medezeggenschapsraden zullen weleens hebben meegemaakt dat ze door collega’s, ouders of leerlingen worden benaderd alsof ze een bijzondere hobby botvieren in de mr: het lezen van gortdroge beleidstukken die weinig tot geen raakvlakken hebben met de dagelijkse dynamiek op school. Mogelijk met als uitsmijter dat men zelf liever iets doet dat verschil maakt in de dagelijkse praktijk.
Deze sentimenten worden sterker als de afstand van het medezeggenschapsorgaan tot de werkvloer groter wordt. Een mr van een eenpitter of de deelraad op een locatie kent meer aanknopingspunten met de dagelijkse beslommeringen in de klas dan een gmr of nog erger: de opr van het regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs.
Is deze beeldvorming zo erg, zult u misschien denken; niet iedereen hoeft overal even enthousiast over te zijn. Maar naar mijn overtuiging is het inderdaad erg als personeel, ouders en leerlingen zich niet bewust zijn van de essentiële rol die de medezeggenschap hoort te spelen op de scholen. In Nederland vinden we het met zijn allen zelfs zo belangrijk dat er goed werkende medezeggenschap is dat we het in onze Grondwet hebben opgenomen (artikel 19, voor de liefhebbers).
Hoe zorgen we er nu voor dat de medezeggenschap op school wel de plek krijgt die het verdient? Het startpunt ligt bij het bestuur. Dat zal in woorden en daden moeten uitstralen dat het de medezeggenschap op school als volwaardige overlegpartner beschouwt. Naast de formeel vastgelegde zaken houdt zo’n bestuur de mr ook goed op de hoogte van alle andere zaken die de kwaliteit van de school beïnvloeden. Eigenlijk bijna alles wat er speelt en niet alleen een Wms-afvinklijstje. Door goede informatie ontstaat betrokkenheid en die hebben we hard nodig om ook de taaiere dossiers opgewekt ter hand te nemen.
Als het bestuur zijn rol goed heeft ingevuld, is de mr aan de beurt. Je kunt alleen beginnen aan het vergroten van het draagvlak voor het mr-werk als je dat werk goed doet. Eerste voorwaarde is dat je goed op de hoogte bent. Laat je scholen en verdiep je in de achtergronden van de stukken. Dat kun je doen omdat het bestuur de mr-leden daarvoor heeft gefaciliteerd! Steun elkaar hierbij. Een leerling verzuchtte eens na het lezen van een voorgenomen protocol dat het leek alsof hij telefoonboeken aan het lezen was als nieuwe hobby.
Als zowel het bestuur als de mr goed in hun rol zitten is het tijd voor de volgende stap: communicatie met de achterban. Ga als mr na welk verschil je, al dan niet samen met het bestuur, hebt gemaakt voor de gang van zaken in de klas en schreeuw het van de daken: medezeggenschap doet ertoe!

Verschenen in infomr 3/2017

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren