Karin Arendsen (LAKS): ‘Luister naar leerlingen’

Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben recht op medezeggenschap, maar scholen stimuleren hen te weinig om dat recht te gebruiken en dus komt van inspraak relatief weinig terecht. Soms weten zelfs scholieren in de leerlingenraad niet eens dat er ook nog een medezeggenschapsraad bestaat op hun school.
Karin Arendsen van het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) gaat daar iets aan doen als trainer Versterking Leerlingenparticipatie. Met subsidie van het project Versterking Medezeggenschap heeft ze haar eerste gesprekken op vo-scholen achter de rug. Daarbij valt haar op dat leerlingenraad en medezeggenschapsraad te vaak een soort €eilandjes€ zijn binnen een school. €Ze kunnen veel beter
samenwerken dan nu gebeurt. Als leerlingenraad kun je een schakel zijn tussen de leerlingen en de mr. De mr kan ook veel meer contact met leerlingen zoeken.€ Leerlingen zijn zich niet voldoende bewust van hun formele rechten die in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) staan. €Zo€n wet, dat is voor hen toch vooral een abstractie. Als ik daarover vertel, zeggen ze: als we dat hadden geweten, dan hadden we dit of dat op de agenda kunnen zetten.€ Input van leerlingen voegt vaak belangrijke informatie toe, zegt Arendsen. €Bijvoorbeeld bij sociale veiligheid. Leerlingen hebben natuurlijk veel meer zicht op bijvoorbeeld pesten dan een rector.€
Het project Versterking Medezeggenschap vindt het belangrijk om de medezeggenschap van leerlingen in het voortgezet onderwijs te verbeteren. Door leerlingenraden en leerlinggeledingen in de mr te professionaliseren, weten scholen sneller waar verbeterpunten zitten vanuit het leerlingenperspectief.
De stem van leerlingen moet beter worden gehoord, vindt Karin Arendsen, die namens het scholierencomité LAKS trainingen geeft aan jonge medezeggenschappers. Arendsen: €De dialoog is belangrijk. Daar kunnen leerkrachten een belangrijke rol bij spelen. Zij kunnen een klimaat scheppen waarin het helder is dat leerlingen medezeggenschap hebben, dat hun stem ertoe doet.€ Leerkrachten hebben vaak een rol als begeleider van een leerlingenraad.
€Het ontbreekt vaak aan continuïteit in zo€n raad. Door een goede structuur te maken, voorkom je dat kennis steeds verloren gaat en het wiel elke keer opnieuw moet worden uitgevonden.€ Leerlingen moeten voorkomen dat hun inbreng alleen als €protest€ vorm krijgt, zegt Arendsen. €Ze moeten zorgen dat hun visie op zaken bekend wordt. Ik hoor bijvoorbeeld op bijna alle scholen dat de gebouwen te klein zijn: leerlingen kunnen hun fiets niet kwijt, ze kunnen de pauze nergens goed zitten en in de gangen is het te druk.€
Dat soort bevindingen zou serieus onderwerp van gesprek moeten zijn, vindt Arendsen, en de mr is een goede plek om het aan te kaarten. €Ik hoop dat leerlingen zich gaan realiseren dat hun stem essentieel is en dat ze ook veel gedaan kunnen krijgen.€

Verschenen in infomr 4/2017

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren