Mijn mr: ‘Wij zijn positief en hardnekkig’

Communicatie: daar draait het allemaal om, vinden de leden van de medezeggenschapsraad van het Berlage Lyceum in Amsterdam. Een personeelslid: “Sparren, checken en open met elkaar overleggen horen bij onze schoolcultuur.”

 

Het zijn lastige tijden voor de school: door onhandig financieel beleid in het verleden ontstond er de laatste jaren een tekort op de begroting. Gelukkig gaat het nu de goede kant op. €Zo€n tekort speelt mee bij bijna alle besluitvorming€, zegt Peter Boncz, ouderlid van de mr. Secretaris en personeelslid Helga Frömming: €Het is een hele uitdaging om de financiën op orde te krijgen. Je wilt het scheermes bewust inzetten en er niet met de grasmaaier overheen. We moeten dingen schrappen, maar tegelijkertijd wél de kwaliteit en de visie van school bewaken.€
De afgelopen periode moest de mr zich als gevolg van de financiële overwegingen buigen over het schrappen van keuzevakken. Boncz: €Schrappen: daar wordt niemand blij van.€ Josephine Arensbach-Jensen (leerlinggeleding): €Als leerlingen worden we bij zo€n onderwerp erg serieus genomen. Ouders wilden informatica graag behouden, maar de leerlingen hadden juist kritiek op de inhoud van de lessen.€
Elkaar overtuigen gebeurde op basis van argumenten. Niemand kent de praktijk natuurlijk zo goed als de leerlingen, erkennen de andere geledingen. Mr-secretaris Frömming: €Zij zijn onze toetssteen. Ook als er bijvoorbeeld in de media wordt beweerd dat jongeren bepaalde dingen op prijs stellen, zoals bijvoorbeeld zelfgestuurd werken, dan checken we: Klopt dat? Vinden onze leerlingen dat écht? Wat vinden zij zinvol?€

Uitzondering

Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren constateerde onlangs dat leerlingen te weinig gebruik maken van hun medezeggenschapsrechten op school, maar het Berlage Lyceum lijkt hier de uitzondering op de regel. Zij hebben absoluut de ervaring dat hun mening telt, bevestigen Marleen Abbestee en Sarah Koytek, die samen met Josephine deel uitmaken van de leerlinggeleding. €Ze luisteren hier echt naar ons. En wij weten ook wat er leeft: andere leerlingen stappen makkelijk op ons af.€ Marleen: €Vroeger klaagde ik heel veel. Nu klaag ik nog steeds, maar proberen we er hier ook iets aan te doen.€
Je moet soms wel sterk in je schoenen staan, ervaren ze. Bijvoorbeeld toen het toetsbeleid in de mr aan de orde kwam. In het verleden konden leerlingen die ziek waren tijdens een toets, die op een later moment inhalen. Die regeling werd door leerlingen bewust ingezet om hogere cijfers te halen. Docent Jaron Schoone: €Dat betekende voor ons als leerkrachten dat we steeds nieuwe toetsen moesten maken. Veel extra werk.€
Na overleg besloot de mr dat het inhalen van een toets nog maar op één vast moment, voor alle inhalers tegelijk, mogelijk is. De leerlinggeleding was aanvankelijk niet voor, maar erkende dat in de praktijk, sommige leerlingen zich wel érg makkelijk ziek meldden voor een toets, zodat ze meer tijd hadden om te leren. Josephine: €Dit systeem is eerlijker voor iedereen. Er zijn nu ook veel minder ziekmeldingen tijdens een toets.€ Schoone: €En het scheelt in onze werkdruk.€

Berlage-app

Openheid, overleg, informeren: daar draait het om, zeggen de mr-leden. Een slimme tool op dat gebied is de Berlage-app: ouders, leerlingen en personeel hebben via een app op hun mobiele telefoon eenvoudig en 24/7 toegang tot de agenda van de school. Van belang is ook de uitwisseling van informatie tussen de verschillende platforms, zegt secretaris Frömming: €We merken dat het goed werkt als een leerling zowel in de mr als in de leerlingenraad zit. Op bijeenkomsten van de ouderraad is altijd een vertegenwoordiging van de oudergeleding uit de mr aanwezig.€
De personeelsgeleding vindt ook het €sparren met collega€s€ van groot belang, zeggen de leden. €Soms houden we snel een mini-enquête. We checken zaken: hoe ziet jullie sectie dit, is dit al met jullie besproken?€ Sinds enige tijd maakt Dennis Biswane namens de oop-sectie deel uit van de mr, een waardevolle aanvulling volgens Frömming: €In het verleden bleek dat wij hen niet altijd bereikten. Hun belangen dreigden soms kopje onder te gaan in alle dagelijkse bedrijvigheid. We zijn enorm blij dat het oop nu ook een duidelijke eigen stem in de mr heeft.€
De mr omschrijft de sfeer binnen school als €open en respectvol€. Er is sprake van een overlegcultuur, ervaren de leden. €Als we aan tafel zitten met de rector wordt er naar ons geluisterd. Je kunt overleggen, we voelen ons gewaardeerd. We zijn een partner.€ Maar: €Je moet wel blijven opletten. Werkt het beleid? Is er overlegd?€ Als beleid in de praktijk niet werkt, wijzen we de directie daar op. Of zeggen we: misschien is dit of dat een idee. We blijven een onderwerp op de agenda zetten, tot het goed is geïmplementeerd.€
Als mr karakteriseren ze hun optreden als €positief en hardnekkig€. Bijvoorbeeld bij het traject rondom de renovatie van het schoolgebouw. De school is in twee gebouwen aan weerskanten van een straat gevestigd. Monumentaal, in Amsterdamse schoolstijl, een ontwerp van de beroemde architect Hendrik Petrus Berlage. Maar gezien de monumentale status is het niet eenvoudig om aanpassingen door te voeren: ingrepen zijn vaak vergunningplichtig, veelal kostbaarder dan in een doorsnee schoolgebouw en er zijn veel (externe) partijen die er over mee moeten praten. Er moet wat gebeuren om de school geschikt te maken voor 21st century onderwijs, dat vindt iedereen. Omdat zo veel partijen en ook de gemeenteraad erbij betrokken moeten worden, is dat een langdurig proces, zegt Frömming: €We proberen een vinger aan de pols te houden en niet de grip op het proces kwijt te raken.€
De verbouwing is belangrijk: Het gaat goed met de examenresultaten van de school, de onderwijskwaliteit is in orde, de financiën staan weer op de rails, het blijft belangrijk om voor alle afdelingen (mavo, havo, vwo en gymnasium) voldoende leerlingen binnen te krijgen. Peter Boncz: €De concurrentie, zeker bij het vwo en gymnasium, is heel groot in Amsterdam. Op open dagen wil je laten zien wat je in huis hebt: naast uitdagend onderwijs en een warme, open sfeer heb je daarvoor een gebouw nodig dat er goed uitziet en goed voelt als je binnen loopt.€

Tips

  • Benoem als mr je speerpunten. Bespreek wat je wilt en waar je bang voor bent. Houd vol, soms lopen zaken jaren.
  • Zorg voor ervaren krachten in de mr. Continuiteit is belangrijk.
  • Zeur niet over kleine dingen, maar als iets inhoudelijk prutswerk is, zeg dat dan eerlijk.
  • Wees zakelijk. Dat is iets anders dan kil. Het is bij ons gezellig, maar we reageren zakelijk, niet emotioneel.
  • Communiceer, communiceer, communiceer. Dan gaat de rest ook makkelijker.
  • Probeer het standpunt van de schoolleiding te begrijpen en streef altijd naar een win-winsituatie.

Verschenen in infomr 4/2017

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren