Krimp op komst, en nu?

Omdat we in onze regio te maken hebben met een krimpende bevolking en dalende leerlingenaantallen, werkt onze school aan een integraal huisvestingsplan voor de gemeente. Wanneer hebben de mr’s van individuele scholen en de gmr hier iets over te zeggen?
De gemeente moet inderdaad een ‚€ėProgramma huisvestingsvoorzieningen‚€ô maken voor het primair onderwijs. Daarbij hoort het college van burgemeester en wethouders te overleggen met de betrokken schoolbesturen en daarna wordt het programma vastgesteld door de gemeenteraad. Formeel gezien gaat het dus om een gemeentelijke besluit waarbij de medezeggenschap op schoolniveau geen rol heeft.
U kunt echter wel degelijk iets doen. Uw schoolbestuur weet dat het overleg met de gemeente eraan komt en zal dus bepalen wat de inzet voor uw organisatie en de verschillende locaties is. Hoewel u daar geen rechtstreeks instemmings- of adviesrecht voor heeft, kunt u de vooruitzichten voor de toekomst wel met uw overlegpartner bespreken. Dat is hoe dan ook verstandig, ook voor het bestuur, want zodra de gemeente heeft besloten welke huisvestingsplannen er zijn, komt u elkaar weer tegen. De gevolgen van het programma huisvestingsvoorzieningen kunnen bijvoorbeeld zijn dat locaties samengaan of dat er nieuwbouw komt voor een combinatie van scholen. De besluiten die uw schoolbestuur in zulke kwesties moet nemen, horen thuis op de mr-agenda en zijn vaak onderhevig aan advies- of instemmingsrecht.

Verschenen in infomr 4/2017

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren