Column Rob Luchsinger: Toekijken of toezien?

Een van de zaken die vaak minder opvallend in beeld zijn in het kader van medezeggenschap op scholen zijn de raden van toezicht. Mede dankzij de Wet versterking bestuurskracht zijn zij een belangrijke gesprekspartner van de mr of opr. De mr en de raad van toezicht (rvt) moeten tweemaal per jaar met elkaar overleggen over de gang van zaken op school.
Dit overleg sluit de communicatiecirkel tussen mr, bestuur en interne toezichthouder. De overheid hoopt hiermee mede te bereiken dat eventuele bedreigingen voor de school in een vroeg stadium worden gesignaleerd en dan natuurlijk ook worden gepareerd.
Als we het over de rvt en mr hebben, moeten we erop kunnen rekenen dat alle betrokkenen competente deelnemers aan dit proces zijn. Voor de mr zit de borging van competenties besloten in de Wms. Voor een rvt is alles niet zo strak gereglementeerd. Hier bestaat meer ruimte voor maatwerk, afgestemd op de situatie van het individuele schoolbestuur. De mr heeft invloed op de samenstelling van de rvt door het recht om een niet vrijblijvende voordracht te doen voor een of meer leden. Dit vraagt dus ook op dit gebied om een wakkere mr.
Op de kaders is dus weinig op of aan te merken. Maar zoals vaker in de dagelijkse praktijk zijn er in de uitvoering weleens behoorlijke hobbels op de weg naar de ideale schoolwereld.
Ik ken legio voorbeelden van goed werkend toezicht, maar vorig jaar werd mij advies gevraagd door een verontrust mr-lid uit het land. Deze ouder had opgemerkt dat er in de jaarrekening van zijn schoolbestuur ineens een tekort van vele tonnen opdook, terwijl in de begroting een klein positief saldo was voorspeld. De mr kreeg als verklaring dat de oorzaak bij een conflict op personeelsgebied lag. Details waren niet beschikbaar. Uiteindelijk belde deze zeer verontruste ouder een lid van de raad van toezicht met de vraag hoe deze raad hier tegenaan keek.
Afgezien van de ontluisterende reactie van de betreffende schoolbestuurder die deze ouder vervolgens op het matje riep met de opmerking dat een mr-lid niet verondersteld werd om buiten de bestuurder om contact op te nemen met de rvt, was de reactie van het gebelde rvt-lid ook opmerkelijk. Het standpunt van de rvt was namelijk dat het allemaal niet zo erg was, omdat dit bedrag door de reserves gedekt werd.
Volgens mij hoeft goede kwaliteit op dit gebied helemaal niet zo ingewikkeld te zijn.
Zorg samen voor een open en goede communicatie tussen mr en rvt, leer elkaar kennen en bevraag elkaar. Wet en regelgeving zijn helder maar vormen, zoals uit mijn voorbeeld blijkt, geen garantie voor een goed resultaat. Mr- en rvt-werk is mensenwerk dat alleen goed uit de verf komt als we allemaal onze rol nemen en naar elkaar luisteren. Zo kan ook een mr helpen om te voorkomen dat toezicht beperkt blijft tot toekijken.

Verschenen in infomr 4/2017

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren