Quickstart: Makkelijk steuntje in de rug van mr

Advies op maat: dat is voor veel medezeggenschapsraden de reden om een quickstart aan te vragen, waarbij een ervaren trainer langs komt om te horen en zien hoe het ervoor staat met de medezeggenschap op school.
Gratis: dat is vaak toch nét het doorslaggevende argument voor een mr om een buitenstaander mee te laten kijken naar hoe de medezeggenschap op school is geregeld. Niks mis mee, vindt een van de trainers, Reinout Jaarsma van de Algemene Onderwijsbond AOb. Hij heeft al tientallen quickstarts begeleid en heeft de ervaring dat je in de vier uur tijd die er voor staat, best een eind kunt komen. €Een mr die een quickstart wil moet van tevoren een enquêteformulier invullen. Daar halen wij als trainers natuurlijk al veel informatie uit. Zo kunnen we echt maatwerk leveren.€
De éne keer betekent zo€n quickstart dat een trainer mee helpt om een jaarplan te maken of een visie op te stellen. Op een andere school is de vraag om een bestaand probleem bij een mr grondig uit te diepen. Als trainer sta je buiten de partijen en kun je pijnpunten makkelijk benoemen en oplossingen aandragen, merkt Jaarsma. €Je ziet dat onderlinge relaties soms niet goed zitten omdat bijvoorbeeld een voorzitter en secretaris beiden uit de personeelsgeleding komen. Het komt voor dat de oudergeleding zich in zo€n situatie buitengesloten voelt of het tempo niet bij kan houden. Dan kan het een idee zijn om een onafhankelijke voorzitter aan te trekken om de zaak vlot te trekken. Dat adviseren wij dan en we kunnen ook helpen bij het vinden van zo€n onafhankelijke voorzitter. Dat helpt enorm.€

Directie inbegrepen

Dat de quickstart geen geld kost is voor de scholen van belang, merkt hij. €We hebben wél als voorwaarde dat het bevoegd gezag een deel van de quickstart erbij aanwezig is. Het blijkt moeilijk om zo€n gezamenlijk moment te vinden: vaak moet het €s avonds om de ouders erbij te kunnen hebben, een directeur heeft het ook altijd druk. Maar als de wil is er is, dan lukt het een bestuurder altijd wel om even aan te schuiven.€
Wat valt hem als trainer op? Veel medezeggenschapsraden kennen hun bevoegdheden niet goed, of nemen die niet serieus genoeg, zegt Jaarsma. €Het adviesrecht is heel belangrijk in de medezeggenschap op school. Het betekent dat je als mr in een vroeg stadium meegenomen moet worden in een traject. Een bestuurder wil daar nog weleens overheen walsen, €want het is maar advies€, maar het betekent juist dat je als mr in een vroeg stadium serieus invloed kunt uitoefenen: bijvoorbeeld bij de benoeming van een nieuwe directeur.€

Internationaal

Een quickstart betekent ook €dat je als mr en directie duidelijk naar elkaar bent en uitspreekt wat je van elkaar verwacht€. En uiteraard wordt dan ook duidelijk welke bevoegdheden daaraan zijn gekoppeld. De laatste tijd heeft Jaarsma zelfs een paar keer zo€n training in het Engels gegeven: €Voor medezeggenschapsraden van internationale scholen, die snel in aantal toenemen.€
Een goed functionerende mr is in deze organisaties nog niet altijd een vanzelfsprekendheid, merkt hij. €Het schoolgeld is hoog en daarmee lijkt het een zakelijke transactie: je koopt als ouder een product. Maar het Nederlandse personeel op zo€n school kent natuurlijk wel z€n rechten en weet natuurlijk dat een school een mr moet hebben en dat daar ook serieuze bevoegdheden en rechten bij horen. Dan ontstaat er vaak al snel een €participation council€, een echte mr dus, met ouders en personeel.€
Jaarsma benadrukt het nog maar eens: je moet het in de medezeggenschap met elkaar doen, ook al zijn er soms flinke kennisverschillen tussen de geledingen en bijvoorbeeld een voorzitter/secretaris en de anderen. €Samen, daar gaat het om. Ik had een keer met een mr te maken waar de begroting twee keer werd bestudeerd: door personeel en oudergeleding apart. Terwijl een van de ouders notabene controller was in het dagelijks leven. Dat is echt jammer, je moet zoiets samen doen. Dat scheelt ook veel tijd.
Als buitenstaander zie je bij een mr soms dingen die ooit zo zijn gegroeid, maar die helemaal niet logisch zijn. En dan kun je het aan de orde stellen: waarom doen jullie dat zo? Dat leidt vaak tot inzicht.€

De Quickstart is een initiatief van het project Versterking Medezeggenschap, waar diverse organisaties (besturen, ouderorganisaties, leerlingenorganisaties en onderwijsvakbonden) in samenwerken om de medezeggenschap in het onderwijs te ondersteunen. Zie www.infowms.nl. De quickstart is beschikbaar voor zowel mr, gmr als opr.

Ervaringen met Quickstart: €Verhelderend€

De mr van de Borgmanschool in Groningen vroeg vorig jaar een quickstart aan. Lid van de personeelsgeleding in de mr, leerkracht Cor van der Werf: €We hadden als mr het gevoel dat we werden gepasseerd bij de besluitvorming en we kwamen er onderling niet uit. Hoe het precies zat met rechten en plichten was voor ons niet duidelijk. In het mailcontact vooraf met de trainer, hebben we veel informatie gegeven en daardoor was de bijeenkomst echt maatwerk. Het was enorm verhelderend en we kregen antwoord op al onze vragen. De directie was er ook bij, dat was prettig. En dat het gratis is, ja, dat maakt de stap natuurlijk wel minder groot om dit te doen.€

€Praktische tips€

Gijsbert de Keizer is als personeelslid actief in de mr van de UWC, het United World College, een internationale school in Maastricht. Onlangs kwam er een trainer langs voor een quickstart. €De mailwisseling vooraf en de bijeenkomst zelf waren in het Engels, erg prettig, de voertaal op het UWC is Engels.€
In die internationale sfeer is medezeggenschap helemaal niet zo€n vanzelfsprekendheid als op Nederlandse scholen, zegt De Keizer. €Veel collega€s komen uit de wereld van het privéonderwijs en zijn dat niet gewend. We hebben als Nederlands personeel moeten benadrukken dat bij een school die via de lumpsum wordt bekostigd, een deel van de besluitvorming echt ook via de mr moet lopen.€
De quickstart was een mooi begin voor een aantal nieuwe mr-leden en voor de nieuwe schoolleiding: €We kregen veel praktische tips. Bijvoorbeeld hoe je als schoolleiding niet alleen de mr, maar ook je andere stakeholders kunt betrekken bij je beleid.€

Verschenen in infomr 4/2017

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren