De mr-consulent: Franc van Gurp

Franc van Gurp is mr-consulent voor de regio Zuid. Hij werkt als docent kunst en cultuur op het Schakelcollege in Tilburg. Hij is voorzitter van de mr daar en zit in de gmr van de Onderwijsgroep Tilburg.
Hij werkt inmiddels zo€n 17 jaar in het onderwijs en een groot deel van die tijd was hij zelf als lid van de personeelsgeleding actief in de medezeggenschap. Franc van Gurp: €Maar als ik eerlijk ben€ In het begin ging het me niet eens zozeer om die medezeggenschap. Als je op een school gaat werken, merk je dat er van alles gebeurt, buiten het lesgeven om. Er is een hele machinerie die een school op gang houdt en ik wilde weten hoe dat reilde en zeilde.€
De €liefde€ voor het medezeggenschapswerk groeide, al realiseert hij zich ook dat het mr-werk vaak noch voor bestuurders, noch voor docenten corebusiness is. €Veel collega€s zijn niet echt geïnteresseerd in wat de mr doet. Behalve als ze ergens last van krijgen.€
Maar het moet van twee kanten komen, vindt hij ook: €Het zit nog te weinig echt in het blikveld. Aan de andere kant moet je als mr ook werken aan goede communicatie met de achterban.€ Van Gurp vertelt over wat hem opviel toen de in oktober overleden burgemeester Van der Laan van Amsterdam over zijn werk sprak: €Hij had het over de zeven jaar dat hij medestanders had gehad, maar benadrukte ook het belang van goede tegenspraak. Dat zie je in het onderwijs te weinig, dat een directeur zich realiseert: een goede mr houdt mij ook scherp.€
Als mr-consulent wil hij medezeggenschappers ondersteunen en zorgen dat ze steviger in hun schoenen komen te staan. Hoe? €Door hen te voorzien van kennis en vaardigheden. Ik wil graag naar de mensen toe. Dat praat anders. En omdat ik zelf ook in een mr en gmr zit, ken ik de weerbarstigheid van de praktijk. Ik denk dat dat goed is.€ Heeft hij een tactische tip? Geen eenduidige, zegt van Gurp. €Soms moet je er stevig ingaan, laten merken: tot hier en niet verder. Soms moet je juist wel omtrekkende bewegingen maken. En er stevig ingaan is altijd gericht op de bal, niet op de man.€
Met z€n motor zal hij zijn enorme regio (€grofweg van Vaals tot Bergen op Zoom€) proberen te bereizen. €Ik snap heel goed dat leerkrachten €s avonds moeilijk te porren zijn voor zulke bijeenkomsten, ook al is er voor soep en broodjes gezorgd. Het is moeilijk om zulke uren te compenseren als je voor de klas staat.€
Ook in zijn eigen mr zijn werkdruk en taakbeleid regelmatig onderwerp van gesprek, zegt Van Gurp. €Directies hebben het nu soms over €werkdrukbeleving€. Dat werkdruk €een gevoel€ is. Zelfs al zóu dat zo zijn en zit het bij sommigen alleen maar in het hoofd: je kunt het als bestuurder niet ontkennen. Op de lange termijn moet je er tóch wat mee, want mensen worden ontevreden en gaan minder goed functioneren.€

Over zijn werk op het Schakelcollege:

€Onze jongeren komen uit Syrië, uit Eritrea, uit Afghanistan. Het belangrijkste is dat ze de taal leren. Je merkt dat ze graag naar school gaan en ze vinden het fijn dat je er voor hen bent. Onderwijs is helemaal niet (meer) vanzelfsprekend voor hen. Hun omgangsvormen naar ons zijn anders, ze geven je bijvoorbeeld dikwijls een hand en er is sprake van een soort vanzelfsprekend respect. In de landen waar zij vandaan komen is de positie van een leraar duidelijk anders.€

Verschenen in infomr 4/2017

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren