Wereldwijze meedenkers in Maastricht

Het United World College Maastricht valt als internationale school met een kleuter/peuterafdeling, primair- en voortgezet onderwijs gewoon onder de wetgeving rond medezeggenschap. Voor docenten, studenten en ouders uit alle delen van de wereld speelt de participation council een belangrijke rol in het onderlinge contact.
De leerlingen van het UWC zijn afkomstig uit meer dan honderd verschillende landen. Veel zijn kinderen van internationaal georiënteerde ouders die voor korte of lange tijd in de omgeving van Maastricht wonen. Maar de school heeft ook beurzen voor jongeren uit conflictgebieden. Een groot aantal leerlingen woont hier op grote afstand van hun familie. De klassen zijn klein, de school kiest volgens de eigen website voor €wereldwijs onderwijs€, er is veel aandacht voor maatschappelijke kwesties. €We zijn opzettelijk anders€, vat één van de mr-leden de diversiteit van de schoolbevolking en de sfeer van het onderwijs samen. Dat betekent ook dat zowel ouders, personeel als leerlingen vanuit die diverse achtergrond eigen ervaringen en ideeën hebben over wat medezeggenschap betekent. Een Nederlands fenomeen als de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is voor nieuwkomers even wennen, merkt mr-voorzitter Gijsbert de Keizer.
Vooral omdat in de wet is vastgelegd dat de verschillende geledingen bij een aantal onderwerpen niet alleen geconsulteerd moeten worden maar ook daadwerkelijk instemmingsrecht hebben. €Elders is het misschien zo dat de wil van een bestuurder wet is. Maar zo werkt het in Nederland niet, een mr is hier wettelijk verplicht.€
Het vraagt meer inzet van beide partijen, zeggen de leden van deze mr. Léon Broers, personeelsgeleding vo: €We leren hier allemaal van. Soms betekent het dat je kiest voor een middle-of-the-roadoplossing.
Ik denk dat wij de €winkel€ met wat meer diplomatie runnen dan een mr op een gewone Nederlandse school.€

Gelijkwaardige partner

Alejo Maggini, afkomstig uit Argentinië en mr-lid namens de leerlinggeleding, is blij met dit Nederlandse systeem: €Wij kunnen als studenten onze stem laten horen. Als student stap je niet zo makkelijk rechtstreeks op een bestuurder af, maar als lid van de medezeggenschapsraad ben je een peer, een gelijkwaardige gesprekspartner. Binnen de raad is ook geen sprake van statusverschil, dat is erg prettig.€
Voor Cindy Anthonissen, lid van de oudergeleding po en woonachtig in België, is de mr hét platform van waaruit ouders, staf en studenten samenwerken aan het opbouwen van de gemeenschap die deze bijzondere school is. €Dit is meer dan een school€, vindt zij €en het werk, het bruggen bouwen dat daarvoor nodig is, kan niet alleen door de personeelsleden worden gedaan.€ Elk jaar vernieuwt 30 procent van de schoolbevolking zich, geeft een andere ouder aan. €Dat betekent dat we binnen de mr veel praten over transitie: aansluiting bij de universiteit, bij het onderwijs in een ander land. Hier is vaak sprake van maatwerk voor de studenten.€

Lumpsum versus fee

Het huiswerkbeleid, de niveaus, de resultaten: voor veel ouders erg belangrijk. Net als de hoogte van het collegegeld: zo€n € 5000 per jaar. Voorzitter Gijsbert de Keizer: €We worden via de lumpsum door de Nederlandse overheid gefinancierd, maar de kosten van ons onderwijs zijn veel hoger. Dus ja, de hoogte van de fee is binnen de mr altijd onderwerp van gesprek.€ En een hoge eigen bijdrage betekent niet dat je als ouder ook meer zeggenschap hebt: de Wms is heel duidelijk over advies- en instemmingsrecht.
Ook een vast terugkerend item: het vakantierooster. €Een big topic€ voor alle geledingen, zegt Joey In €t Panhuis, leerkracht po. €Onze studenten willen in een vakantie soms terug naar hun familie elders in de wereld. Onze docenten hebben hun eigen kinderen soms op een Nederlandse school. Het loopt niet helemaal synchroon.€ Het was een flinke puzzel, maar de stakeholders kwamen eruit door er samen in de mr over te praten, zeggen ze. €Hier komen alle verschillende wensen, belangen en zienswijzen bij elkaar.€ Dat betekent nu: drie weken kerstvakantie, zodat leerlingen die dat willen naar hun familie kunnen. €Het wettelijk aantal verplichte lesuren wordt ook aan het UWC gegeven, maar de leerkrachten geven per week meer uren les dan op Nederlandse scholen€ zegt Maddy Koekkelkoren, personeelslid. €In het Nederlandse po geven leerkrachten bijvoorbeeld geen les op woensdagmiddag. Wij wel.€

Typisch Nederlands

Als lid van de personeelsgeleding heb je in zo€n internationale werkomgeving wel wat uit te leggen, zegt Annemarie Oomes, personeelslid in het vo. €De normjaartaak van 1659 uur, het taakbeleid: dat is typisch Nederlands. De hele cultuur van afspraken en rechten en medezeggenschap moeten we echt toelichten aan onze buitenlandse collega€s.€ Ook het feit dat docenten in het po minder verdienen dan de collega€s in het vo: €Dat is voor docenten die uit het buitenland komen echt schrikken. Ouderwets, vinden ze. Dus als personeelsgeleding krijgen we ook veel vragen rondom contracten en salariëring, wij leggen uit hoe het wettelijk is geregeld in Nederland.€
Het UWC heeft wereldwijd 17 vestigingen. De locatie Maastricht ging pas in 2009 van start: €Dus zaken als een schoolgids, een medezeggenschapsraad, pop-gesprekken: we zijn van €scratch€ begonnen en niet alles is al helemaal geregeld. Het is work in progress€, zegt Joey In €t Panhuis.
De medezeggenschapsraad is op deze school hét platform waar alle belangen bij elkaar komen, en die verantwoordelijkheid voelen alle leden, blijkt. Mr-lid en ict-leerkracht Peter Wijnker: €Wij ondersteunen de dialoog binnen deze gemeenschap. Organiseren bijvoorbeeld een workshop over een onderwerp als het huiswerkbeleid. We willen echt deelnemen, meehelpen bij het nemen van de goede beslissingen, proactief zijn en niet alleen aan het eind van een traject nog iets zeggen.€
Het gaat uitstekend met de aanmeldingen voor de school, en dat is een onderwerp dat de komende tijd ongetwijfeld op de mr-agenda zal staan, verwacht Annemarie Oomes. €Met bijna 900 leerlingen zitten we vol. Ook Nederlandse leerlingen kunnen zich aanmelden, maar wat is een goede balans? Willen we verder groeien? Hoe kunnen we kinderen uit kansarme gebieden een beurs en onderdak bieden op onze campus en die gekoesterde diversiteit bewaren? Dat zijn belangrijke onderwerpen.€

Verschenen in infomr 4/2017

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren