Mijn mr: ‘Goed onderwijs in kleine kernen’

Jacqueline van Herk en Anita Disselhorst zijn respectievelijk secretaris en voorzitter van de gmr van mijnplein, een club van 22 plattelandsscholen (katholiek en protestants-christelijk) in Overijssel.
De scholen van mijnplein (primair onderwijs) staan bijna allemaal in plattelandsdorpen als Lettele, Heeten en Boerhaar: voornamelijk kleine kernen, tussen de steden Deventer en Zwolle in. Een paar jaar geleden hadden die 22 scholen samen zo€n 4200 leerlingen. Nu zijn dat er ongeveer 3700, zeggen de voorzitter en de secretaris van de gmr. €Het onderwerp krimp staat eigenlijk al jaren elke vergadering op onze agenda.€ En de inspanningen van zowel bestuurders als medezeggenschappers zijn daarbij gericht op een gemeenschappelijk doel: €Het gaat erom dat er goed onderwijs in de kleine kernen van Salland blijft.€ Het huidige mijnplein ontstond in 2012. Elke aangesloten school is vertegenwoordigd in de gmr: óf door een ouder, óf door een personeelslid. Voorzitter Anita Disselhorst: €Zo zijn de lijntjes kort, dat is prettig.€ Binnen de gmr als geheel wordt gestreefd naar een evenredige afspiegeling van de verschillende geledingen. Toch zitten er dan tweeëntwintig mensen aan tafel bij een vergadering en dat lijkt ook nog best veel. Disselhorst ervaart geen problemen: €Het gaat prima. We houden de tijd goed in de gaten. We starten en stoppen geen minuut te laat. Belangrijke voorwaarde is: Iedereen moet zich veilig voelen om z€n zegje te doen.€

Vervangingspool

Dat betekent dat de gmr er nu naar streeft om ook leerkrachten uit de vervangingspool
Personeelscluster Oost Nederland binnen de gmr te krijgen, zeggen voorzitter en secretaris. Er zijn bijna permanent tientallen medewerkers via de PON werkzaam op de verschillende scholen van de stichting: €die vormen eigenlijk onze 23ste school€, omschrijven Van Herk en Disselhorst. €Zij zijn in dienst bij onze organisatie. Daarom vinden we het belangrijk dat ze zich vertegenwoordigd voelen en dat via de gmr ook zijn. We zijn aan het uitzoeken in hoeverre we het reglement aan moeten passen om hen ook een plek in de gmr te geven.€
Doordat mijnplein zich heeft aangesloten bij PON, is er nu een vaste ploeg vervangers voor de 22 scholen. Dat werkt prettiger dan voorheen, merkt de gmr. De vervanging loopt soepeler en het regelen ervan kost aanzienlijk minder tijd. De vervangers kennen de sfeer en de gang van zaken bij de scholen van mijnplein. €Dat werkt fijn.€

Toezichthouder

De medezeggenschap bij mijnplein is €volwassen€, vinden voorzitter en secretaris beiden. Niet alleen zijn de stukken er, ze komen ook op tijd en €we worden goed meegenomen in alle processen€: €de lijntjes zijn kort, er is sprake van een open communicatie, onderling en met de directie.€
Ook het contact met de toezichthouder omschrijven ze als prettig. €De raad van toezicht bestaat uit mensen die erg benaderbaar zijn.€ Van Herk: €Het is nu wettelijk verplicht om als gmr twee keer per jaar overleg te hebben met de raad van toezicht, maar dat gebeurde hier allang. Onze toezichthouders zijn zelf ook erg actief, zij gaan bij scholen langs om de sfeer te proeven en vragen ons echt naar bespreekpunten, ook als het om het functioneren van een bestuurder gaat.€
Van Herk en Disselhorst vormen het dagelijks bestuur van de gmr en trekken daarbij als een team op. Ze staan allebei voor de klas. Disselhorst bij De Dolfijn in Heino, Van Herk in Raalte, op De Bolster. Het meeste gmr-werk gebeurt op de donderdag, die dag hebben ze beiden vrij voor hun medezeggenschapstaken. Aanvankelijk deden ze het mr-werk op school, maar dat werkte niet: €We werden vaak gestoord, het was te onrustig. Nu zitten we op die donderdag thuis en dan doe je veel meer in korte tijd en samen stimuleer je elkaar en kom je verder.€ Ze delen een €gezonde nieuwsgierigheid€, omschrijven ze. Ze zitten graag dicht bij het vuur: €We willen meepraten. de processen volgen, op de hoogte blijven en invloed uitoefenen.€ Dat lukt goed, concluderen ze. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld twee vacatures voor de raad van toezicht: €Als gmr zijn we gevraagd om met een vertegenwoordiger zitting te nemen in de sollicitatiecommissie.€

Faciliteiten

Ze hebben een goede faciliteitenregeling, vinden ze. Er gaan al met al ook veel uren in het gmr-werk zitten. Los van het €gewone€ werk rondom de vergaderingen zoals agenda€s opstellen, stukken verzamelen en notuleren, houden ze ook andere ontwikkelingen in de gaten. €We bezoeken netwerkbijeenkomsten, het Wms-congres. volgen cursussen en hebben goed contact met de vakbond. Toen er een nieuwe cao kwam, hebben we onze contactpersoon van de bond gevraagd om langs te komen en alle veranderingen toe te lichten voor al het personeel van mijnplein. We organiseren van alles: een bijeenkomst over het lerarenregister bijvoorbeeld, basiscursussen, we hebben de bussen geregeld voor de staking op 5 oktober.€
Ze maakten een afspraak op het bureau van PON om te praten over de mogelijkheden rondom medezeggenschap voor alle poolers die via PON bij mijnplein werken. €Na zo€n gesprek informeren we onze gmr-collega€s daar weer over.€
Wat staat er voor de komende tijd op de rol? €We willen aandacht besteden aan het professioneel statuut en wat we daar als scholen mee kunnen en moeten. Dat staat in de wet, in het schooljaar 2018-2019 moet er iets liggen maar het is voor ons nog onduidelijk hoe we daarmee aan de slag kunnen.€ Ze willen vooral ook de vinger aan de pols houden, vatten ze samen. €We willen als gmr goed weten wat er leeft binnen mijnplein.€

Tips:

€ Openheid tussen gmr en college van bestuur.
€ Strakke tijdsbewaking tijdens de vergadering.
€ Gezonde dosis humor.

Verschenen in infomr 1/2018

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren