Geen sluiproute via de gmr

Als het uitbesteden van logopedie op een school voor speciaal basisonderwijs op verzet stuit van de medezeggenschapsraad, probeert het bevoegd gezag de maatregel op een andere manier te verwezenlijken. Namelijk door de functie te schrappen in het bestuursformatieplan voor de hele organisatie van twaalf scholen en hiervoor de vereiste instemming te vragen aan de personeelsgeleding van de gmr.
De mr en de gmr kiezen dezelfde lijn: een eigen logopedist is van groot belang voor de ene school voor speciaal basisonderwijs binnen de groep en dus hoort de medezeggenschap te liggen bij de school-mr, niet bij de gmr. Eigen logopedie is van belang voor de leerlingen en is voor ouders de goedkoopste en de beste oplossing. Een toelichting van het bestuur over kosten en kerntaken verandert daar niets aan. Ook het argument dat de directie van de school voor speciaal onderwijs niet in staat is om de kwaliteit van de geboden logopedie te beoordelen, weet de mr en de gmr niet te overtuigen.
Dan is er nog een stap die het bestuur kan nemen: bij de geschillencommissie om vervangende instemming vragen, die volgens het bestuur opgelegd moet worden aan de personeelsgeleding van de gmr. Fout, oordeelt de commissie. Erger nog, het bestuur heeft procedureel de ene fout op de andere gestapeld met zijn pogingen om de direct betrokkenen via de gmr buitenspel te zetten. Het bestuursformatieplan zonder logopedie kan de prullenmand in.

LCG WMS 107810, 13 november 2017

Verschenen in infomr 1/2018

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren