Mijn mr: 'Lef tonen heeft direct effect'

De vierkoppige mr van De Driemaster, een school voor speciaal basisonderwijs in Dronten, werkt hard aan professionalisering van de medezeggenschap. "Vijftien jaar geleden ging de mr één keer per jaar koffiedrinken bij de directeur en dat was het dan. Nu groeien we steeds meer in de functie die we als mr moeten hebben."

Een kleine medezeggenschapsraad volstaat voor De Driemaster. "We zijn een kleine school, hebben nu rond de 95 leerlingen, dit werkt goed zo." De huidige mr bestaat uit Mariëlle Koeman en Maureen Lieveld namens de ouders, terwijl Madzy van Iperen en Jolanda Klein Swormink de personeelsgeleding vormen.
Ze zien zichzelf als een mr in opbouw, zegt personeelslid en voorzitter Madzy van Iperen. "De bevoegdheden van de mr waren een paar jaar geleden behoorlijk uitgehold. Dat lag aan beide partijen hoor, zowel aan de mr als aan de directie en het bestuur. Nu willen we de medezeggenschap weer op poten krijgen."
Dus is er een mr-servicepakket afgesloten, bezocht de personeelsgeleding al een keer een Wms-congres en is er inmiddels een basiscursus medezeggenschap gevolgd. Jolanda Klein Swormink: "We worstelden echt met een gebrek aan kennis."
Inmiddels weten ze veel meer van hun rechten en plichten en laten ze meer van zich horen. Zo werd er onlangs gevraagd om binnen één dag antwoord te geven op een voorstel over het inschakelen van een bepaald bureau voor het regelen van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Van Iperen: "Toen heb ik gezegd: dat kan niet binnen één dag, ik kan niet voor de anderen kiezen. Ik wil het eerst voorleggen aan de voltallige mr."

Privacy voorop

De andere leden van de mr zijn ook tevreden dat ze hier wat meer tijd voor konden nemen. Bescherming van persoonsgegevens staat, zeker vanwege de populatie van de school, hoog in het vaandel. "We geven als personeel niemand informatie via de telefoon en ook niet als iemand langskomt, ook al zeggen ze dat ze van de kinderbescherming of welke organisatie dan ook zijn. Er moet een ouder of verzorger van de leerling bij zijn, of we moeten al schriftelijk toestemming van de ouders/verzorgers hebben."
Privacy van de kinderen is een belangrijk item op deze school voor speciaal onderwijs: "Wie kan waar in als het om digitale informatie gaat, dat speelt  ook natuurlijk." De mr stelt voor om meer informatie te zoeken. "Misschien kunnen we zelfs een paar bureaus gaan vergelijken?" De personeelsleden constateren: "We tonen wat meer lef en dat heeft direct effect. We worden bij meer zaken betrokken, we krijgen meer verantwoordelijkheid en we pakken die vanuit ons zelf ook. We willen echt meedenken in een vroeg stadium, en niet alleen achteraf toetsen."
Bij de verkiezing van een nieuw bestuurslid werden ze op eigen verzoek in een laat stadium alsnog betrokken: "We wisten dat de wet ons daar zeggenschap bij geeft. Dan gebruiken we dat recht ook. We hebben nagedacht over het profiel en bijvoorbeeld voorgesteld dat de advertentie ook in de krant werd geplaatst: dat kost wel wat, maar dan trek je misschien mensen van buiten, waar je zelf niet zo gauw aan had gedacht."

Eigen initiatieven

Op initiatief van de medezeggenschapsraad vond er onlangs een kennismakingsbijeenkomst plaats tussen de personeelsleden van de school en het overkoepelende bestuur van de Stichting Scholen voor Speciaal Onderwijs op Oecumenische grondslag in de gemeente Dronten. Van Iperen: "Niet alles hoeft natuurlijk altijd via de directeur te lopen. Wij kunnen zelf ook initiatieven nemen. Onze rol wordt steeds duidelijker en dan gaan andere betrokkenen je ook meer als een gelijkwaardige partner beschouwen." De ontmoeting met het bestuur werd door beide partijen als heel waardevol beschouwd, zegt Jolanda Klein Swormink. "Het was een open ontmoeting. Met aan beide kanten nieuwsgierigheid: waarom je in het bestuur van zo'n school wilt zitten, maar ook waarom je als personeelslid voor dit type onderwijs kiest."

Opbloeiende kinderen

De Driemaster heeft leerlingen uit de wijde omgeving, ook uit Biddinghuizen en Swifterbant. Passend onderwijs staat eigenlijk elke vergadering wel op de mr-agenda. Dit keer ligt het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op tafel. Welke ondersteuning kan de Driemaster kinderen bieden, wanneer het bijvoorbeeld gaat om gedragsproblemen, een chronische ziekte of gehoorproblemen?
"Voor wie doen we dat nu eigenlijk?" vraagt ouderlid Maureen Lieveld zich af. "Je kunt in dit SOP als ouder alleen zien wat je eigen school van zichzelf vindt. Het wordt niet getoetst. Als ouder wil je eigenlijk kunnen vergelijken: welke school is wáár precies goed en gespecialiseerd in, wie heeft welke expertise?"
Dat is zeker een belangrijk punt, vindt de hele mr. "Dat gaan we dus gewoon vragen. Wat is het doel van zo'n SOP en wat hebben ouders hieraan?" Zowel ouders als leerkrachten zien dat nieuwe leerlingen vanuit het reguliere onderwijs 'soms bijna verkreukeld' op de Driemaster binnen komen. Op de Driemaster zien ze nieuwe kinderen opbloeien, zeggen de leden van de mr eensgezind. Vanwege de kleinere klassen, alle expertise die er in huis is. "Geen enkel kind zit hier omdat ie bij wijze van spreken rood haar heeft, of zweetvoeten. Er is iets. Maar wij hebben tijd en aandacht voor ze en dan zien we al snel dat al deze kinderen sommige dingen ook juist heel goed kunnen."

Frisse ideeën

Tijdens de mr-vergadering wisselt het perspectief continu: zowel de personeelsgeleding als de ouders komen steeds met hun eigen kijk en praktijkvoorbeelden. "De ideeën van de ouders zijn soms heel fris", zeggen Jolanda en Madzy. "Daardoor ga je anders tegen zaken aankijken. Maar wij moeten ook bekijken of iets wel te organiseren is."
De beide zienswijzen sluiten vaak naadloos op elkaar aan en geven een totaalplaatje. Daarom wilde ze ook graag in de mr, zegt Maureen Lieveld. "Hier zie je meer en hoor je meer. Ik wil graag betrokken zijn bij de school van mijn kind. En door dit werk in de mr zie ik beter wat docenten allemaal doen: ik ben echt geschrokken van de werkdruk."
Datzelfde geldt voor Mariëlle Koeman: het besef dat je het samen moet doen, gecombineerd met 'gezonde nieuwsgierigheid' was de reden om in de mr te willen. Zij gaat er binnenkort uit, omdat haar kind van school gaat. "Ik heb zelf al iemand benaderd waarvan ik denk; het is misschien wel wat voor jou." Dat heeft nog niet tot een kandidaatstelling geleid, maar er komen verkiezingen aan. "Het gaat met deze mr echt de goede kant op. We bouwen hier samen iets op."
 

TIPS VAN DE MR VAN DE DRIEMASTER:

  • Doe een cursus, als je weet wat je rechten en plichten zijn: dat opent je ogen. Of het nu om basiscursus gaat of financiën, je leert er zó veel van.
  • Installeer een app voor de mr. Dat communiceert makkelijk.
  • Doe af en toe iets gezelligs samen als leden van de medezeggenschapsraad. Je hoeft geen vrienden te worden, maar als je elkaar wat beter kent, loopt het allemaal makkelijker.

Verschenen in infomr 2/2018

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren