Column Rob Luchsinger: Het verschil

Waar zit hem het verschil nou in, vroeg ik me laatst af. Soms lossen moeilijke mr-zaken zich bijna vanzelf op en op andere momenten lijken kleinigheden tot onoverkomelijke bezwaren te leiden.
In dit geval moest er al dan niet ingestemd worden met het ondersteuningsplan van een samenwerkingsverband waar ik in de ondersteuningsplanraad zit. Het bestuur van het samenwerkingsverband had zich verrekenend in de beschikbare tijd en kwam qua besluitvorming behoorlijk knel te zitten. Toen de vraag aan de hele opr werd voorgelegd of we konden en wilden afwijken van onze vastgestelde planning bleek dat geen enkel probleem. Alle opr-leden waren bereid om op zeer korte termijn het stuk te lezen, te becommentariëren en ook nog bij elkaar te komen om een besluit te nemen.
Waarom ging dit zo betrekkelijk eenvoudig terwijl ik ook meemaak dat het vaststellen van een standaardstuk zich maanden kan voortslepen met discussies over punten en komma's?
Ik herkende een paar essentiële zaken die leiden tot het succesvol behandelen van het betreffende ondersteuningsplan. Ten eerste worden we door de directeur van dit samenwerkingsverband in een vroeg stadium betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe plan. Naast uitgebreide uitleg over cijfers en plannen, wordt de opr, in dit geval ouders en personeelsleden, gevraagd om ideeën ter verbetering van het plan aan te leveren. In het uiteindelijke plan is de input van de opr herkenbaar aanwezig.
Ook hebben we in een vroeg stadium inzicht gekregen in de begroting van dit samenwerkingsverband. Die begroting hebben we, met gebruikmaking van ons AOb-servicepakket, laten beoordelen door een expert van de bond. Ook de input die dat opleverde zien we terug in het uiteindelijke plan.
Gaat het er nou alleen om dat je als raad op tijd wordt geïnformeerd en dat je herkenbare invloed kan uitoefenen? Mijn conclusie is dat dat belangrijke zaken zijn maar dat er nog een erg belangrijke factor is die eigenlijk erg voor de hand liggend is: het plan gaat over goed onderwijs!
Logisch zult u denken, daar gaat het toch allemaal om? In de praktijk zie ik echter dat bij veel plannen de directe raakvlakken met alle betrokkenen, ouders, leerlingen en personeel, niet altijd even duidelijk zijn. Technische zaken als taakbeleid, Arbo en dergelijke blijken taaie kost. Op basis van mijn ervaringen in mr en opr is mijn conclusie: het kan erg helpen als je bij een aangeboden stuk krijgt uitgelegd wat de invloed van dit voorgenomen beleid is op leerlingen en personeel. Op zoek naar de verbinding dus. Zo'n insteek bevordert dat besluiten gedragen worden, dat bevordert de kwaliteit van ons onderwijs en zo bereiken we een van de doelen van medezeggenschap op scholen.

Verschenen in infomr 2/2018

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren