Op naar een betere opr

De ondersteuningsplanraden kwamen bijna vier jaar geleden in een soort snelkookpan tot stand. Parallel aan de invoering van passend onderwijs moest elk van de 152 samenwerkingsverbanden een ondersteuningsplan schrijven, diende er voor elk swv een ondersteuningsplanraad te komen en die splinternieuwe opr moest dat ondersteuningsplan liefst ook zo snel mogelijk goedkeuren. De opr maakte dus een vliegende start en dat is eigenlijk best 'een ingewikkeld dingetje' gebleken, zegt onderzoeker Joost Vreuls.

Vreuls gaat in opdracht van het project Versterking Medezeggenschap onderzoeken hoe het ervoor staat met de ondersteuningsplanraden. Hij spreekt tot de zomervakantie ongeveer 15 ondersteuningsplanraden en directeuren van swv's en komt rond de herfst met zijn bevindingen. "Wat kan er beter en waaraan is behoefte, dat is de achterliggende vraag. Ik wil met concrete aanbevelingen komen", aldus de onderzoeker.
De opr heeft een belangrijke taak, zegt Vreuls: "We hechten in Nederland enorm aan medezeggenschap. En op het niveau van het samenwerkingsverband is er dan de opr. Die zorgt dat er inspraak georganiseerd is: van de personeelsleden die het werk doen, en van de ouders die een kind op een school hebben. Belangrijk dus."
Tijdens zijn voorbereidingen constateerde hij grote verschillen tussen diverse ondersteuningsplannen. "Bij de één krijg je echt het gevoel wát ze precies doen en willen doen op al die scholen. Maar ik heb ook plannen gelezen vol obligate statements waar bij wijze van spreken een nietje doorheen was geslagen."
De opr functioneert idealiter als sparringpartner en klankbord voor de directeur van een samenwerkingsverband, zegt Vreuls. "De opr zit er namens de achterban. Het gaat in brede zin over vragen als: zitten de kinderen op de juiste plek, kan het personeel hun werk goed doen en zijn de klanten (ouders) tevreden."
Waarom omschrijft de onderzoeker de ondersteuningsplanraad als 'ingewikkeld'? Vergelijk de opr nu eens met een mr, zegt hij. "Dan heb je het, wat medezeggenschap betreft, over twee uitersten. De mr gaat over het schooltje om de hoek. Waar je werkt of waar je kind op zit. Het gaat vaak over hele concrete onderwerpen. En je hebt als mr zo'n 50 verschillende instemmingsen adviesbevoegdheden."
En het andere uiterste, de opr? Vreuls: "Die heeft maar één bevoegdheid: oordelen over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Zaken waar de opr over gaat lijken soms een ver-van-m'n-bedshow en zijn vaak behoorlijk abstract. Het handelt om soms vage vergezichten. Het gaat over onderwijs in een grote regio en op veel verschillende scholen."
Waar lukt het een opr desondanks om inspraak goed te regelen, om plannen zo nodig bij te stellen, een kritische partner te zijn en dús bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van passend onderwijs? Hij hoopt het te ontdekken zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen, zegt Vreuls. "Ik streef naar praktische, operationele onderzoeksresultaten. Die kunnen leiden tot handvatten of publicaties, ik ga op zoek naar best practices. Ik ga niet de onderliggende juridische structuur van deze vorm van medezeggenschap fileren. Het systeem is zoals het is, dat is mijn uitgangspunt. Maar als ik een vinger op een zere plek kan leggen, ga ik dat zeker doen."

Verschenen in infomr 2/2018

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren