In de voet geschoten

In het formatieplan van de scholengroep voor voortgezet onderwijs stijgen de kosten voor management, terwijl de uren voor onderwijsassistentie en ICT-ondersteuning afnemen. Daar voelt de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad niets voor en dus weigert ze in te stemmen.
Dat kan leiden tot een instemmingsgeschil, maar zo ver is het kort voor de zomervakantie nog niet. De mr en de raad van bestuur blijven overleg voeren en in het najaar gaat de school alvast werken volgens het nieuwe formatieplan. Als eind oktober de mr nogmaals instemming weigert, komt de zaak bij de geschillencommissie terecht.
Waarom heeft de mr geen nietigheid ingeroepen, is daar de vraag aan de mr-vertegenwoordigers? Dat vrij nieuwe instrument uit de Wet medezeggenschap op scholen kan de voortvarende uitvoering van omstreden besluiten tegenhouden zodat de commissie, de mr en de schoolbevolking niet voor voldongen feiten worden gesteld.
We wilden onze collega's geen schade berokkenen, luidt het antwoord van de mr; maar helaas, daarmee heeft de mr zichzelf in de voet geschoten. Zonder het inroepen van nietigheid, wat binnen zes weken had moeten gebeuren, is het besluit van het bestuur onherroepelijk en rechtsgeldig. De commissie kan de gebeurtenissen niet terugdraaien.

LCG WMS 107975, 20 februari 2018


Verschenen in infomr 2/2018

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren