Mijn mr: ‘Transparantie, anders gaat het borrelen’

Ze zijn ‘best een gelukkige mr’ zegt een lid van de pmr van het Rijswijks Lyceum. Het wordt als een grap gebracht, maar het klopt wel, constateren zijn mr-collega’s. “Natuurlijk zijn we het weleens oneens met het bevoegd gezag. Maar we gaan wederzijds uit van de goede intenties. Dan kom je tot een constructief gesprek.”
Werkdruk. Ook bij deze mr staat dat onderwerp geregeld op de agenda. Toen ze er als pmr-leden eens goed voor gingen zitten, bleek het gevoel bij veel docenten hetzelfde: er zaten leerlingen in de bovenbouw, die het niveau eigenlijk niet aan konden. Die (te) veel ondersteuning nodig hadden.
Dat is zwaar voor een docent, zegt voorzitter Maarten Passet. “Want als de examenresultaten tegenvallen, word je daar als docent op aangesproken door de schoolleiding. Voor de directie zijn de ‘bedrijfseconomische resultaten’ natuurlijk belangrijk, dat snappen we goed en dat is ook iets waar de inspectie op let.”

Onderzoek

De pmr stelde voor om een onderzoek te doen: zaten die leerlingen wel op hun plek? De directie stemde in. Passet: “We hebben gekeken naar de rapportcijfers in 3, 4 en 5 havo en wat bleek: er waren nogal wat leerlingen die met een vijfje te veel tóch naar de bovenbouw waren gegaan. Dat legt extra druk op de docenten.”
Als hen wordt gevraagd naar een behaald succes, noemt de mr dit onderzoek naar de doorstroming. “We hebben lang moeten wachten op de bespreking met de directie, maar dat is uiteindelijk toch gelukt voor de rapportbespreking van afgelopen zomer. Dat moment was natuurlijk belangrijk voor ons.” Uit de analyse bleek dat sommige leerlingen in een laat stadium tóch nog werden toegelaten tot een hoger leerjaar. “Daar is vaak wel een reden voor, die ook bekend is bij de zorgcoördinator, maar het was voor ons als docenten niet transparant.”
Eén van de aanbevelingen die uit het onderzoek van de mr voortkwamen en die nu zijn ingevoerd: er schuift altijd een docent aan om mee te praten als er wordt afgeweken van de afspraken uit de rapportvergadering.” Transparantie, het is zó belangrijk, benadrukt de pmr. “Je krijgt snel verhalen, dan gaat het borrelen op de werkvloer en dat is echt niet goed voor de sfeer.” Dit onderzoek heeft veel boven tafel gebracht en de mr heeft hiermee ‘een goede snaar geraakt’: “Dit raakt veel mensen: het personeel, het zorgteam, de directie.”

Kwaliteitsagenda

Als pmr willen ze kijken naar de effecten van voorgenomen beleid, zegt Ludo van Dieren. “De kwaliteitsagenda van de directie blijft maar groeien. Het gaat over het opzetten van een technische mavo, gepersonaliseerd leren door het overstappen van een 50 minutenrooster op een 45 minutenrooster, gelijke kansen onderwijs: het zijn allemaal belangrijke zaken, dat vinden wij ook. Maar we moeten ervoor waken dat docenten aan al die goede bedoelingen ten onder gaan. Want als je vraagt wat er dan wordt afgeschaft… We zijn altijd bereid om mee te denken, maar we zijn als mr geen windvaan die overal maar meewappert.”
De overstap naar een 45 minutenrooster is mede door bezwaren vanuit de mr voorlopig uitgesteld. Vindt de directie hen lastig? Dat gevoel heeft hij niet, zegt Maarten Honkoop. “We zijn echt van het harmoniemodel. Ons gezamenlijke doel is een zo goed mogelijk school en de neuzen zoveel mogelijk dezelfde kant op.”

Takenboek

Waar ze ook tevreden over zijn: de update van het takenboek. “We wilden graag inzicht: welke werkzaamheden horen bij welke taak? Het leek erop dat je als mentor nogal veel op je bordje kreeg. En het was onduidelijk of je als mentor bijvoorbeeld bij het izo, het intern zorgoverleg, aanwezig moest zijn. Nu staat er in het takenboek duidelijk: dat is niet verplicht. Het mag natuurlijk wel.”
Nederlaagjes, als je ze zo mag noemen, zijn er natuurlijk ook. De pmr zat in de commissie taakbeleid en zette in op vergoeding van allerlei kleinere taken en op een herziening: “Dat lijkt een beetje in schoonheid gestorven. We hebben er veel tijd in gestopt maar er is weinig mee gedaan.”
De pmr was bijna voltallig aanwezig op het recente medezeggenschapscongres in Amersfoort: “Daar hoor je weer nieuwe dingen: over het professioneel statuut bijvoorbeeld. Daar zijn we hier helemaal nog niet mee bezig, maar dat moet toch wel vanuit de docenten komen, hebben we nu begrepen. Dus daar moeten we mee aan de gang.”

Open sfeer

Ze beschrijven de sfeer tussen pmr en directie als ‘open’. Een belangrijk punt, vindt de voorzitter.
“Soms ontstaat er binnen de mr zo’n sfeer van ‘ze zullen wel dit of dat, als het over de directie gaat. Zo’n sfeertje heb ik liever niet. Dus dat kaart ik dan aan. We vergaderen eens per week als pmr, eens in de twee weken hebben we als mr overleg met de directie en als voorzitter heb ik elke vrijdag een kort overlegje met de directie, dat is volledig vertrouwelijk. Dan bespreek ik dat soort dingen ook. Wat gebeurde er toen, waarom ontstonden die spanningen, waar kwam die reactie vandaan? Door erover te praten haal je de scherpe kantjes eraf. Accepteer
van elkaar dat je soms anders tegen zaken aankijkt, maar zie in dat alle partijen hier met goede intenties zitten.”

Tips:

• We werken aan het contact met de achterban. Het idee (hoorden we op het medezeggenschapscongres) is nu dat elk pmr-lid 5 andere personeelsleden kiest als eigen klankbord. Met z’n allen heb je dan meteen een goed beeld.
• Houd persoon en functie goed gescheiden, zeker als je ergens kritiek op hebt.
• Ga uit van goede intenties. Je kunt het oneens zijn, maar je moet het wel bespreken.

Verschenen in infomr 3/2018

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren