De mr-trainer: Floris IJsendorn

Floris IJsendorn is trainer/adviseur medezeggenschap bij de Algemene Onderwijsbond. Hij ambieerde ooit een carrière in het onderwijs, maar haakte na een jaar pabo teleurgesteld af en werd jurist. Als trainer staat hij nu juist met heel veel plezier toch een beetje ‘voor de klas’.
Hij is typisch zo’n voorbeeld van een man die teleurgesteld afhaakte op de Pabo, kijkt Floris IJsendorn op die studie terug. “Er waren in mijn jaar zo’n drie mannen en driehonderd vrouwen en ik vond de opleiding erg directief: zó moest je het doen, er was weinig ruimte voor andere visies.” De studie rechten daarna beviel beter en hij ging als jurist bij de FNV werken: “Het vakbondswerk vind ik mooi. Mensen vanuit een zwakkere positie in hun kracht zetten.”
Sinds een half jaar werkt hij nu als trainer medezeggenschap bij de AOb: ‘superleuk’. Floris IJsendorn: “De enorme inzet van mr-leden valt me op. In het po zijn de ouders erg betrokken bij mr-zaken, in het vo zijn de docenten meer zichtbaar. Veel ouders laten de school en hun kind dan meer los.”
Hij merkt dat mr-leden zich soms makkelijk mee laten slepen in mooie droombeelden van het bevoegd gezag: “De directie komt dan met een soort bloemlezing vol prachtige termen ‘waar we naartoe gaan met z’n allen’. Maar het gaat erom: hoe kom je daar dan, welke stappen moet je zetten? Als mr moet je zorgen dat die droom handen en voeten krijgt. Je hebt advies- en instemmingsrecht op de gevolgen van een ingezette koers. De route naar dat droombeeld toe, díe is interessant.”
Het ontbreekt veel medezeggenschappers, begrijpelijk, aan parate kennis, merkt hij. “Zo’n handboek WMS is toch meer een naslagwerk, daar kun je controleren of je op het goede spoor zit. Je moet wel weten waar je moet zoeken in zo’n boekwerk. Met een mr-servicepakket en trainingen haal je alle kennis in huis, of het nu om jurisprudentie of financiën gaat.”


Over het werk als trainer:

“Dat ik nooit in het onderwijs heb gewerkt zie ik ook als een voordeel. Ik heb de meer zakelijke blik van de buitenstaander en prik als jurist heel makkelijk door wollige praatjes heen.”

Verschenen in infomr 3/2018

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren