Is taakbeleid privé?

De oudergeleding van onze mr vraagt inzicht in het taakbeleid, dat per leerkracht is vastgelegd in een digitaal systeem. De directeur wil alleen uitleg geven over de manier waarop afspraken met leerkrachten tot stand komen, omdat individuele afspraken persoonlijke gegevens zijn. Wat mag er wel en niet met de mr gedeeld worden?
De personeelsgeleding heeft het meeste te vertellen in discussies over taakbeleid, vanwege het instemmingsrecht van de pmr bij vaststelling en wijzigingen. Het voorstel dat in de pmr aan de orde komt, moet aan de oudergeleding worden gestuurd ter kennisname. Er hoort een overzicht bij van de gevolgen van het voorstel voor ouders en leerlingen. U heeft als mr ook nog een ruim algemeen informatierecht. U mag vragen wat u wilt, als u maar kunt beargumenteren dat de informatie noodzakelijk is voor het uitoefenen van uw medezeggenschapstaken.
De beschrijving van het taakbeleid moet passen bij de cao-afspraken over werkverdeling en werkdruk. Tot personeelsdossiers hebben mr-leden geen toegang. Informatie daaruit kan de directie bij uitzondering geanonimiseerd verstrekken. Het spreekt voor zich dat u als mr-leden dit vertrouwelijk behandelt.

Verschenen in infomr 4/2018

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren