Mijn mr: 'Prettig overleg met hele team'

Op het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht is de medezeggenschapsraad actief bij het opstellen van een professioneel statuut. De op Loesje geïnspireerde titel van het concept: Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen. "Het is fijn om hier als docenten met z'n allen over te praten."

Het gaat goed met de medezeggenschap op het Dalton College in Dordrecht, vinden de medezeggenschappers zelf. “Er wordt naar elkaar geluisterd, de verhouding met de bestuurder is goed én we zijn goed bezig met het opstellen van een professioneel statuut!” Er is sinds een paar jaar een nieuwe bestuurder die door de personeelsgeleding wordt omschreven als iemand met een duidelijke visie en ‘op samenwerking gericht’: “Tien jaar geleden stond de mr nog lijnrecht tegenover de toenmalige directeur van de scholengemeenschap. Nu zijn er korte lijntjes en is er overleg.”

Het Dalton heeft drie locaties: een voor vwo-gymnasium, één voor vmbo BB en KB (vakcollege) en een mavo/havo-afdeling. Daarnaast is er een internationale schakelklas. Door die verschillende locaties blijft de omvang van elke school prettig, valt op de website te lezen. Maar het vraagt ook om extra aandacht, vindt pmr-lid Niki Reintjens, die op het vakcollege wiskunde geeft. De scholen verschillen onderling echt van elkaar, heeft zij gemerkt. “Op de andere locaties zijn Daltonwerkgroepen en onderwijscommissies. Die hebben wij hier niet. Bij ons is het moeilijk om de mr gevuld te krijgen, zeker met ouders en leerlingen. Op de andere locaties zijn zelfs verkiezingen nodig omdat er te veel aanmeldingen zijn.”

Bovendien: de samenwerking tussen de vier locaties kan beter, vinden Reintjens en haar collega’s in de pmr, Ron de Groot (docent economie) en Fayzal Alibaks (docent geschiedenis). “Er is nu echt nog geen sprake van een doorlopende leerlijn. Terwijl we één school zijn!”

Enthousiasme

De personeelsgeleding vergadert deels apart, en als volledige mr samen met ouders en leerlingen. Zo’n zes keer per jaar schuiven ook de bestuurder en de locatiedirecteuren aan de overlegtafel. Stukken komen over het algemeen op tijd, zeggen de mr-leden. “We hebben in het verleden weleens geweigerd om iets te bespreken omdat er herhaaldelijk te laat werd aangeleverd. Toen hebben we op een gegeven moment gezegd: nu is het klaar, we schuiven het door. Dat heeft wel geholpen.”

Vorig jaar hebben zowel het bestuur als de pmr stevig ingezet op het opstellen van een professioneel statuut. Gezamenlijk nodigden zij het voltallige personeel uit om te praten over de inhoud van dat document, waarin de professionele ruimte van leerkrachten wordt vastgelegd. “Het bestuur was erg behulpzaam en het overleg werd goed gefaciliteerd.” De pmr liet zich ook nog informeren tijdens een bijeenkomst met de AOb. Om dit soort zaken als team onderling uitgebreid en open te bespreken en onder woorden te brengen was heel prettig, zeggen de drie. “Er was veel enthousiasme bij de collega’s. Het komt er als werk weliswaar bij, maar je haalt er toch vooral veel energie uit.”

Het professioneel statuut wordt op veel scholen ervaren als ‘een moetje’, maar in Dordrecht zijn de medezeggenschappers en hun collega’s er enthousiast over. “Het is fijn om zelf kaders te kunnen stellen. Dit document gaat echt over ónze scholen en over concrete zaken. Iedereen vond het fijn om mee te praten: wat gaat er wel en niet goed, welke irritaties zijn er, en hoe willen wij het als docenten? Het ging over dagelijkse dingetjes, over de inhoud, de overgangsnormen, de surveillance in de toetsweken, maar ook over abstractere zaken zoals het ‘klimaat’ op school.”

Reflectie

Een voorbeeld van de resultaten van het gesprek over dat gewenste schoolklimaat is de volgende alinea in de conceptversie van het professioneel statuut: “Als school willen we weg bewegen van een cultuur van ‘toestemming vragen’ en ‘goedkeuring verlenen’ naar meer reflectie op elkaars werk (..), naar elkaar scherp houden, evalueren en van, en met elkaar, leren.” Reintjens: “Dat is toch echt belangrijk? Ik vind dit echt een mooi stuk.”

Nu ligt er een eerste conceptversie. Omvang: vijf A4'tjes. Titel: ‘Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen.’ De voorlopige inhoud wordt binnenkort breder besproken, eerst in kleine groepjes, dan met het hele docententeam. Nu ze het er toch over hebben stelt Niki Reintjens meteen voor aan haar collega pmr-leden: “Zullen we het met eten erbij doen? Dan maak je het wat aantrekkelijker. Het is namelijk toch weer iets buiten schooltijd.”

Veel vrijheden

Zo’n professioneel statuut is belangrijk, vindt de pmr. “Het heeft echt wel gewicht. Waar ga je als docenten over, waar wil je over meebeslissen? Hoe kun jij je werk het beste doen?” Als docenten ervaren zij op dit Dalton Lyceum relatief veel vrijheden, benadrukken ze. “Natuurlijk beslissen wij als sectie welke methode we kiezen, we praten over erg veel zaken mee. Maar soms voelt het tóch alsof de directie op jouw stoel gaat zitten. Dat is vast goed bedoeld, maar dan denk je: dit wil ik niet, daar moet je vanaf blijven, dat is óns terrein.”

Dit concept is zéker geen document met allerlei onwrikbare regels, zegt docent geschiedenis en pmr-lid Fayzal Alibaks. “We zijn een Daltonschool. We houden hier niet van strikt omschreven gedragsregels, zo’n document moet het klimaat op onze scholen beschrijven en niet als een pak regels in de kast belanden.”

Het algemene professioneel statuut moet een ‘levend document’ zijn, vindt de pmr. “Het is niet in beton gegoten. En per locatie kun je er weer dingen aan toevoegen.”

Veiligheid en vertrouwen

De concepttekst moet nog worden aangescherpt, vinden de drie pmr-leden die zich de afgelopen tijd hebben ingezet voor het werken aan het professioneel statuut. “Hier staat: veiligheid en vertrouwen, maar daar moeten misschien nog wel wat handvatten bij?”

En: “Hoe vrij ben je als docent in het aanbieden van herkansingen? Hoe zit het met ingeplande ontwikkeltijd voor de secties, die is nodig voor overleg, intervisie en uitwisseling; allemaal om het onderwijs te verbeteren. Hoe omschrijven we dat in dit statuut? We gaan veel dingen nog met het hele team verfijnen.”

Het schept in elk geval duidelijkheid, zo’n document, vindt de pmr. “Hier staat bijvoorbeeld: het docententeam heeft via stemming een beslissende stem bij het vaststellen van studiedagen, het overgangsbeleid, de vergaderplanning. Maar in de overgangsnormen lezen we vervolgens dat een locatiedirecteur, zelfs na een eventuele bekrachtiging door de revisiecommissie om een leerling te laten doubleren, tóch kan afwijken van dit besluit. Dat moet dan wel gecommuniceerd worden. En inhoudelijk onderbouwd. Die toevoeging moet er echt bij. Het mag niet (meer) voorkomen dat je een ‘zittenblijver’ aan het begin van het schooljaar zomaar in een hogere klas tegenkomt.”

Nadat het hele document nog eens goed is doorgespit, zijn ze best tevreden, zeggen De Groot, Alibaks en Reintjens. “Vijf kantjes. Dat is behapbaar. En er staat wél echt iets in. Eigenlijk willen we het nog in een paar punten samenvatten, zodat je er een poster van kan maken. Net zoals de Daltonposter die nu in de klas hangt. Dat je in één oogopslag ziet: dit is waar we als docenten voor staan.”

En, concluderen ze opgetogen: “Voor de zomer van 2019 lígt het er.”

Tips

Drie tips van deze pmr om tot een professioneel statuut te komen:

● Zorg dat er tijd wordt gefaciliteerd

● Maak het belangrijk

● Betrek het voltallige personeel erbij

Verschenen in infomr 1/2019

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren