1 + 1 = gmr?

Ons bestuur heeft een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs onder zich. Kunnen we voor bovenschoolse zaken een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in het leven roepen?

Het lijkt voor de hand te liggen om over kwesties als de aanstelling van een bestuurder, contact met de raad van toezicht en meerjarenbegroting een gmr in te richten. Toch geeft de medezeggenschapswetgeving alleen ruimte aan een gemeenschappelijke mr wanneer er meerdere scholen van hetzelfde type onder een bestuur vallen.

Los van deze formele kwestie zijn er praktische bezwaren vanwege verschillen in medezeggenschap tussen het primair en het voortgezet onderwijs. Denk aan de rol van de leerlingen en aan de cao’s voor de twee sectoren. Verder lopen er nogal wat zaken uiteen in de bekostiging. Zo’n gmr die primair en voortgezet onderwijs zou proberen te bundelen, komt in de praktijk al snel voor lastige verschillen te staan. Zorg er wel voor dat u af en toe informeel overlegt.

Verschenen in infomr 2/2019

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren