Stapjes voorwaarts voor elke mr

Veranderingen in de Wet medezeggenschap op scholen maken het noodzakelijk om het medezeggenschapsstatuut te moderniseren.

Die modernisering van het statuut moet volgens de wet elke twee jaar plaats vinden, maar in de praktijk schiet zo'n vernieuwing er wel eens bij in.

De veranderingen nu zijn een gevolg van de evaluatie van de Wms in de Tweede Kamer en de politieke wens om medezeggenschap meer ruimte te geven. Een deel van de wijzigingen is opgenomen in de wetten op het primair en voortgezet onderwijs.

Een goede methode om de nieuwe regels toe te passen staat in de voorbeeldstatuten en -reglementen op www.infowms.nl – maar let op de noodzakelijke inkleuring van de eigen situatie op school. Het gaat om de volgende onderdelen:

• Instemmingsrecht op de profielen voor de leden van een raad van toezicht: het schoolbestuur doet een voorstel, de (g)mr adviseert.

• Recht om een lid van een raad van toezicht voor te dragen: onderdeel van de regels rond toezicht in de wetten voor primair en voortgezet onderwijs, dus niet te vinden in de Wms. Het verdient aanbeveling om afspraken vast te leggen in het medezeggenschapsreglement zodat er geen verwarring over ontstaat. 

• Adviesrecht over fusie-effectrapportage: verstandige besturen laten dit document het eindpunt zijn van overleg met de gmr en betrokken medezeggenschapsraden.

• Instemmingsrecht bij verzelfstandiging primair onderwijs: als een dislocatie in een nieuwbouwwijk fors groeit kan het wenselijk zijn om deze als zelfstandige school voort te zetten.

Naast deze wettelijke rechten kan de mr de evaluatie van reglement en statuut aangrijpen om eigen wensen te vervullen of op de school toegesneden afspraken te maken. De AOb adviseert iedere mr om in elk geval goed te kijken naar eventuele kosten voor rechtsbijstand, aangezien daar de afgelopen jaren nogal eens problemen mee ontstonden. In het modelstatuut staat dit punt als volgt omschreven in artikel 8:

De kosten voor de medezeggenschapsactiviteiten met inbegrip van het bijwonen van vergaderingen van de (g)mr zelf, worden gedragen door het bevoegd gezag. Onder deze activiteiten worden mede begrepen: - scholing van de leden van de (g)mr; - het inhuren van deskundigen; - het voeren van rechtsgedingen; - het informeren en raadplegen van de achterban.  Voorwaarde is, dat het bevoegd gezag vooraf in kennis wordt gesteld van het activiteitenplan of het concrete voornemen van de (g)mr. 

Deze tekst sluit aan bij de vernieuwde Wms en de recente uitspraak van de Ondernemingskamer over De Zwanenburcht in Zwammerdam.

Zie www.infowms.nl/modelreglementen en www.infowms.nl/modelstatuten

Verschenen in Infomr 3/2012

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren