LB-functies bij verrassing verdeeld

Er zijn leerkrachten in LB-functies ingedeeld zonder dat de medezeggenschapsraad hiervan op de hoogte was. Is de correcte procedure wel gevolgd?
De benoeming in LB-functies is onderdeel van het Actieplan Leerkracht en de bijbehorende functiemix. Bij de start van deze procedure moet uw werkgever een uitvoeringsplan ter instemming hebben voorgelegd aan de personeelsgeleding van de mr. In dit plan staat ook de procedure voor de benoemingen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de toewijzing van de LB-functies plaatsvindt op basis van gemaakte afspraken in relatie tot het persoonlijk ontwikkelingsplan en beoordeling.

Mochten er geen afspraken zijn gemaakt over de wijze van invulling van de functies, in feite vacatures, ligt het voor de hand om de gebruikelijke regeling te volgen rond werving en selectie. De mr is daarbij normaal gesproken betrokken via de vaststelling van het formatieplan. De individuele sollicitaties en gesprekken zijn geen mr-zaak, zolang de werkgever de afgesproken procedure volgt.

Verschenen in Infomr 3/2012


Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren