Waar blijft onze tegenstem?

Wij zijn tegen de begroting vanwege de te hoge afdracht aan de stichting: bijna 10 procent. In het kostenreductieprogramma staat niets over bezuinigingen op centraal niveau, dus wij vrezen dat de tekorten worden afgewenteld op de scholen.

Wij hebben onze instemming geweigerd, maar de directie heeft dat niet doorgegeven aan het college van bestuur en we krijgen geen antwoord op vragen over het vervolg. Wat kunnen we nu doen?
Allereerst is het van belang om vast te stellen of hier daadwerkelijk een instemmingsrecht geldt. Briefjes, gewoontes en mondelinge afspraken zijn ongeldig. Alleen als het instemmingsrecht formeel is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement kan de mr zich erop beroepen. Na zo'n hard en schriftelijk onderbouwd 'nee' moet de directie naar de geschillencommissie met het verzoek om de weigering onredelijk te verklaren.
De meeste scholen kiezen voor financiële kwesties de regeling uit artikel 11 van de Wet medezeggenschap op scholen, waarbij de mr adviesrecht heeft. Zo'n advies moet de mr onderbouwen en het is de bedoeling dat beide partijen het aan de overlegtafel grondig bespreken. Wanneer de directie het advies naast zich neerlegt, kan de mr naar de geschillencommissie stappen. Eerst moeten directie en mr vaststellen welke bevoegdheid geldt en waar beide partijen nu staan. U kunt om overleg vragen of de mr-visie op papier zetten en de overlegpartner vragen om binnen een week te reageren.

Verschenen in Infomr 3/2012

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren