Wie torpedeerde het continurooster?

Elf scholen, dertien vestigingen, één vraag: stappen we wel of niet over op het continurooster? De stichting Openbaar Onderwijs Present in West-Friesland hoopte dat andere schooltijden de kwaliteit van het onderwijs zou verbeteren en besloot de kwestie voor te leggen aan de ouders via een enquête. Ouders mochten verder hun mening geven over bepaalde onderdelen van de nieuwe dagindeling.
De opties:
• nieuwe dagindeling met vijf gelijke schooldagen
• nieuwe dagindeling met een vrije woensdagmiddag
• nieuwe dagindeling met een vrije vrijdagmiddag
• handhaving huidige schooltijden

Er waren twee voorwaarden om volgende stappen te zetten:
• meer dan 65 procent van de formulieren moest terugkomen
• meer dan 70 procent van de stemmers moest voor de wijziging zijn

Zowel voor de kinderen, de ouders als het team betekent zo'n roosterwijziging een flinke ingreep.
Info.mr beschreef eerder enkele aandachtspunten bij het invoeren van een continurooster. De leerkrachten zien de lunchtijd ingekort en moeten toezicht verdelen tussen de pauzes terwijl iedereen wel een moment nodig heeft om uit te blazen. Kinderen zijn in de standaarduitvoering op vier van de vijf dagen eerder thuis, maar de klassieke vrije woensdagmiddag gaat eraan en dat valt niet overal goed. Sportclubs, hobby's en muzieklessen rekenen traditiegetrouw op beschikbaarheid vanaf het middaguur.
Wat deed de mr? Op de ene vestiging van Present bemoeiden mr-leden zich persoonlijk actief met de discussie, op de andere gaf de medezeggenschapsraad een brief met argumenten mee als aanvulling op de bestuurs­enquête, op de volgende liet de raad de zaak op zijn beloop.


De uitslag:
Slechts twee scholen praten verder over invoering van het continurooster. Daaruit kun je niet zomaar afleiden dat de mr-bemoeienis invloed heeft gehad. Om te beginnen haalden zes van de scholen de opkomstdrempel niet. En bij de afweging voor of tegen geven meestal de individuele belangen van ouders en kinderen de doorslag. Past het continurooster bij de werktijden van vader en moeder? Wat kost extra opvangtijd? Is het hele huishouden gewend aan de vrije woensdagmiddag en langere schooldagen met overblijf? Mariska van Marle, mr-lid van de Tweemaster en ook werkzaam op 't Padland, is in elk geval tevreden met de uitslag op haar scholen: "Op de Tweemaster was het aantal ingevulde formulieren 54 procent, niet genoeg om verder te gaan. We zijn daar bezig met de ontwikkeling van een brede school in Enkhuizen, de uitkomst daarvan willen we graag afwachten. Op 't Padland kwam 65 procent van de formulieren ingevuld terug met 67 procent voorstanders: ook niet voldoende om verder te gaan dus. Als leerkracht en als ouder ben ik hier heel blij mee. Er is tot nu toe nog geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar het verband tussen een model schooltijden en de (leer)prestaties van de kinderen. In 2009 reageerde staatssecretaris Sharon Dijksma positief op het advies uit het onderwijsveld om zo'n onderzoek te laten uitvoeren, maar dat is er tot de dag van vandaag niet van gekomen. Wel weten we uit ander wetenschappelijk onderzoek dat een rijke leeromgeving én de manier van lesgeven bijdragen aan betere leerprestaties."
Naast deze professionele kanttekeningen heeft Mariska van Marle ook haar privé-afwegingen: "Mijn persoonlijke keuze om gezin en werk te combineren betekent dat ik drie dagen werk. Een continurooster maakt daar echt geen vijf dagen van, ook al wil de overheid graag dat vrouwen meer gaan werken. Ik vind het belangrijk dat mijn kind tussen de middag en na schooltijd kan bijkletsen onder het genot van het bekende kopje thee!"
Mocht het continurooster in de toekomst opnieuw in bespreking komen, dan kijkt Mariska van Marle daar opnieuw kritisch naar: "Als groepsleerkracht, als ouder en als mr-lid. Daarbij vind ik het heel belangrijk dat ouders op basis van goede informatie hun keus kunnen maken."
 
Verschenen in Infomr 2/2012

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren