Hoe lokaal kunnen we het taakbeleid maken?

Op onze zeven scholen voor voortgezet onderwijs met een gezamenlijk bestuur gaan stemmen op voor een centraal vastgesteld taakbeleid. Anderen geven juist de voorkeur aan zo kleinschalig mogelijke afspraken waarbij zelfs verschillen binnen een school kunnen bestaan. Hoeveel ruimte geven de regels ons?
Kaderstellend taakbeleid hoeft niet in de weg te zitten van praktisch taakbeleid per school, vestiging, of zelfs per team. Allereerst is er geen enkele verplichting om meerdere scholen binnen een bestuur hetzelfde taakbeleid te laten hanteren. Er moet ruimte zijn voor een eigen passende invulling van het taakbeleid per school.
De bovenschoolse afspraken vallen in dit geval onder het instemmingsrecht van de gmr. De uitwerking op locatie is een zaak van de betrokken mr. Er ontstaat in de praktijk altijd een dergelijke tweetrapsraket, omdat volgens de cao bij de taken een norm in werktijd hoort die per school kan verschillen. In alle gevallen hoort de zaak thuis bij de personeelsgeleding. Bovenschoolse raamregelingen rond het taakbeleid behandelen meestal procedurele kwesties en stellen kaders, bijvoorbeeld een ondergrens voor de jaartaakruimte voor deskundigheidsbevordering, de maximale lessentaak en de definitie van de lessentaak. Een raamregeling kan ook varianten voor de afzonderlijke scholen bevatten, met opties per team aan de hand van een soort keuzemodel.
Zodra er iets verandert in dit bouwwerk dat neerkomt op een wijziging van het systeem van taakbeleid, moet er na instemming van de personeelsgeleding in de gmr een goedkeuringsprocedure volgen onder de betrokken medewerkers. Als tweederde van het personeel akkoord gaat kan de regeling in werking treden. Echter, wanneer de nieuwe norm een optie is waar de afzonderlijke scholen zelf over kunnen beslissen, dan schuift het instemmingsrecht mee van het centrale niveau naar de betrokken mr en personeelsleden.
De cao maakt het niet onmogelijk om verschillend taakbeleid te voeren op een school met meerdere teams, locaties of werkeenheden. Dat valt zelfs op te nemen in een raamregeling. Het gebruik van deze optie hoort aan de overlegtafel thuis tussen de personeelsgeleding van de betrokken mr en de schooldirectie.
 
Verschenen in Infomr 2/2012

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren