Hangen onze faciliteiten aan het taakbeleid?

De schoolleiding stelt voor om te bezuinigen op de uren die onze mr-leden toegekend krijgen via de faciliteitenregeling. Wij denken dat dit niet zomaar kan aangezien dergelijke uren onderdeel zijn van het taakbeleid. De schoolleiding zegt dat het om een cao-regeling gaat zodat er geen verband is met het taakbeleid. Wat nu?

De cao's voor het voortgezet en primair onderwijs stellen beide een ondergrens vast voor het aantal uren dat mr-leden uit de personeelsgeleding aan medezeggenschapstaken besteden. Afwijken van deze regeling is volgens de cao alleen toegestaan met instemming van de personeelsgeleding. Daarnaast heeft de pmr op grond van artikel 12 van de Wet medezeggenschap op scholen instemmingsrecht bij elke verandering van de regeling van de faciliteiten voor het personeelsdeel van de mr. Met welk voorstel de schoolleiding ook komt, dit instemmingsrecht blijft van toepassing en de mr doet er verstandig aan om goed te controleren of het voorstel past binnen de cao-afspraken. De specifieke rechten rond de faciliteiten gaan dus voor de algemenere regelingen rond het taakbeleid, maar uiteraard moeten in de overzichten van taakbeleid wel de uren voor mr-werk vermeld staan.

Verschenen in Infomr 2/2012

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren