Minister mist hart voor medezeggenschap

Als een schoolbestuur de wet aan zijn laars lapt, zou je een ingreep verwachten van het ministerie van Onderwijs. De gebeurtenissen rond de gmr van het Stedelijk Lyceum in Enschede bewijzen het tegendeel. Hoewel de bestuurder in een conflict met de gmr tot op het hoogste niveau zijn zaak verloor, laat demissionair minister Marja van Bijsterveldt hem zijn gang gaan. De oorspronkelijke gmr is daardoor als het ware uitgerookt. 
Met haar opstelling ontmoedigt de minister iedereen die overweegt om tijd in medezeggenschap te steken.
Auteur: Marcel Koning
De medezeggenschap op het Stedelijk Lyceum Enschede is al ruim twee jaar in het nieuws. 
Info.mr publiceerde er sinds juni 2010 al diverse keren over. Het conflict tussen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en bestuurder Nieuwstraten begon als een diepgaand verschil van mening over de kwaliteit van het onderwijs op de Scholingsboulevard Enschede, die onderdeel is van het Stedelijk Lyceum. De gmr had een punt: volgens de onderwijsinspectie vertoont het onderwijs op de Scholingsboulevard 'belangrijke tekortkomingen' en daarom staat de opleiding onder geïntensiveerd toezicht.

Al in 2010 liepen de gemoederen hoog op. De gmr raakte ook onderling verdeeld en een meerderheid besloot dat de raad collectief moest aftreden. Een minderheid verzette zich. Aftreden of niet is een individuele beslissing, vonden deze leden en zij wilden hun positie handhaven. Hoewel de school deze overgebleven gmr-groep niet als gesprekspartner erkende, kregen de volhouders gelijk bij de Landelijke Geschillencommissie Wms. Het besluit om collectief af te treden is nietig, bevestigde later ook de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam: "Omdat het besluit van de gmr tot collectief terugtreden geen rechtsgevolg heeft, zijn alle toenmalige leden van de gmr ook na dit besluit lid gebleven van de gmr behoudens indien hun lidmaatschap op een andere wijze is geëindigd." Ondanks deze duidelijke uitspraken bleef bestuurder Nieuwstraten elk contact met de overgebleven gmr-leden weigeren. Hij schreef verkiezingen uit.

Kort geding
Tijd voor de volgende stap: in de Wms staat een sanctie tegen besturen die de wet niet nakomen. De overheid kan de bekostiging van de school geheel of gedeeltelijk opschorten. Uit het antwoord op kamervragen van Boris van der Ham (D66) bleek dat minister Marja van Bijsterveldt niet van plan is haar bevoegdheden te gebruiken ten gunste van medezeggenschap. De minderheid van de gmr moet zelf maar nakoming van de gewonnen zaken afdwingen via een kort geding.
Met dit antwoord gaat zij er gemakshalve aan voorbij dat de eerste gmr geen financiële middelen heeft: de school weigert zelfs de kosten van de eerdere procedures te betalen. Ook vergeet de minister dat een gmr geen rechtspersoon is en dus geen kort geding kán voeren. Op een nadere vraag hierover van Boris van der Ham, bevestigde de minister die onbevoegdheid. Van Bijsterveldt vindt dat geen tekortkoming in de Wms. Nu meent zij dat de betrokken gmr-leden in persoon een kort geding tegen het bestuur moeten voeren.

Ontmoedigend
Door dit gebrek aan steun kan ieder schoolbestuur gemakkelijk een kritische medezeggenschapsraad buitenspel zetten. Dat ontdekte ook de organisatie Ouders & Coo die naar aanleiding van de zaak Enschede per brief informeerde of de minister van plan was om iets tegen de overtreding van de Wms te doen. Nee, schreef de minister terug, naar de mening van de onderwijsinspectie functioneert de medezeggenschap op het Stedelijk Lyceum goed. De nieuwe gmr is op juiste wijze geïnstalleerd. Op de uitspraken van de geschillencommissie en de Ondernemingskamer gaat Van Bijsterveldt niet in.
Met deze opstelling ontmoedigt de minister iedereen die overweegt om zitting te nemen in een (g)mr. Uit recent onderzoek blijkt wederom dat het lastig is om vacatures te vervullen, zoals vrijwel iedere mr ervaart. Bij het aanbieden van het onderzoeksrapport aan de Kamer schrijft de minister mooie woorden over de sterke rol die de (g)mr moet spelen in het proces van besluitvorming. De medezeggenschap moet functioneren als systeem van 'checks and balances'. Als zij werknemers, ouders en leerlingen werkelijk wil motiveren om deze rol op zich te nemen, zal zij ook iets moeten doen als het erop aan komt. Schoolbesturen die de Wms niet naleven, mogen niet ontsnappen maar moeten de gevolgen voelen waar het pijn doet: in de bekostiging.
 
Verschenen in Infomr 2/2012

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren