Baas in eigen beslotenheid

De verhoudingen staan al een tijdje op scherp tussen het bestuur van het openbare basis­onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Een discussie over een nieuw bestuursmodel voert de spanning verder op als de gmr-voorzitter tijdens een vergadering zeer kritisch spreekt over de instelling van een raad van toezicht. Onjuist en denigrerend, oordeelt de algemeen directeur en hij vraagt per e-mail aan de gmr om zich uit te spreken over de kwestie. Als dat niet gebeurt, herhaalt de directie de vraag, maar nu individueel aan de gmr-leden gericht met het verzoek afstand te nemen van de uitlatingen van hun voorzitter. Een dag later volgt nog een e-mail, vergezeld van een evaluatieformulier. Het bevoegd gezag wil graag weten hoe de gmr-leden denken over het functioneren van hun raad.
De verontwaardiging bij de gmr stijgt tot een kookpunt en het bevoegd gezag krijgt te horen dat de raad voortaan wel vergadert zonder directeuren erbij. Het blijkt de raad ook al langer te ergeren dat de algemene directie zelf schooldirecteuren uitnodigt voor het overleg met de gmr. Zeven pijnpunten komen op tafel bij de geschillencommissie.
Vier daarvan gaan over druk die gmr-leden ervaren doordat ze individueel op hun functioneren worden aangesproken. Dat mag niet van de wet, maar de geschillencommissie vindt dat ze dergelijke overtredingen niet mag beoordelen. Naleving van de wet kan een gmr alleen afdwingen via de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.
Tijdens de behandeling van de andere drie kwesties probeert het bevoegd gezag vergeefs om de gmr niet-ontvankelijk te verklaren. De directie vindt verder dat iedereen bij elke gmr-vergadering aanwezig moet kunnen zijn, aangezien medezeggenschap een openbare aangelegenheid is. Zo absoluut ligt het allemaal niet, oordeelt de geschillencommissie op basis van het gmr-reglement. De gmr kan directeuren niet automatisch buitensluiten, maar het bevoegd gezag kan evenmin onbeperkte toegang eisen. Strategisch overleg mag de gmr in eigen kring houden en wanneer een bepaalde kwestie om beslotenheid vraagt gaan de deuren dicht zodra een derde van de leden dit steunt. Dat alles valt onder de vrije beleidsruimte van de raad.
De gmr is evenmin verplicht om zijn agenda naar alle directies te sturen, bevestigt de commissie, maar moet intussen wel zorgen voor goede communicatie met achterban en andere belanghebbenden over zijn werk.

LCG WMS, 105158, 9 februari 2012

Veschenen in Infomr 2/2012

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren