Marijke Goossens: Kritische én gezellige doorzetters

Marijke Goossens (37 jaar) werkte eerst als leerkracht en tegenwoordig als intern begeleider op basisschool Sint Jozef in het dorp ’t Zand, vlakbij Schagen. Sinds ruim een jaar zit ze in de mr. Daar komen soms bijzondere regionale onderwerpen aan bod, zoals de 
kermisvakantie en het ‘wintertijd-rooster’.

Het schoolgebouw staat er net drie jaar. Het is vrolijk, kleurrijk en licht en doet qua architectuur denken aan de vorm van de schuren en boerderijen in dit deel van Noord-Holland. Een gebouw waar het daglicht aan alle kanten binnenstroomt. Misschien is dit schoolgebouw wel té licht, heeft de ervaring inmiddels geleerd. Het binnenklimaat staat deze vergadering op de agenda van de mr, en dat is niet voor het eerst. Er komt zoveel licht binnen dat de leerlingen in sommige lokalen nauwelijks kunnen lezen wat er op het bord staat. En tijdens dat mooie voorjaar van 2011 werd het af en toe echt té heet in de klas. Airco zou een oplossing zijn, maar de kans dat die op korte termijn wordt aangeschaft is nihil: "Geen geld", zegt directeur Joke Rooijakkers met grote stelligheid. Lamellen en rolgordijnen komen er wél.

Donker fietspad
't Zand is een echte plattelandsgemeenschap (2300 inwoners). De leerlingen komen uit de wijde omtrek naar de katholieke basisschool. Deze 'buitenkinderen' moeten een flink eind fietsen naar school, soms over een provinciale-weg zonder fietspad. In het verleden voerde de school daarom het fenomeen 'wintertijd' in: in de donkere maanden beginnen de lessen pas om 08.45 uur. Dat kwartiertje later scheelt precies genoeg: de leerlingen hoeven niet in het donker over straat. Maar het leidt wel tot een relatief korte les-ochtend, want om 12.00 uur begint zomer én winter de lunchpauze. Dat is niet echt handig, vinden de leerkrachten, want lesstof komt 's ochtends nu eenmaal het beste binnen. "En de effectieve leertijd wordt minimaal. Ook omdat er van 08.45 tot 09.00 uur wordt voorgelezen."
Sommige ouders vinden de gehanteerde wintertijd net zo goed lastig, want hun werkdag begint zo wel érg laat. De school wil de wintertijd daarom ter discussie stellen. De directeur brengt het punt in bij deze vergadering: "Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor het vervoer van en naar school. En veel kinderen worden tegenwoordig met de auto gebracht."
De mr beraadt zich op een manier om de ouders hierover te consulteren. Vorige keer gebeurde dat door middel van een enquête. Toen telden de stemmen van de buitenouders dubbel. Dat wil deze mr nu niet meer. Er is wel enige haast geboden: "want we moeten er op tijd uit zijn zodat de schooltijden goed in de nieuwe schoolgids staan."

Cito-privacy
Hoe zit het met de kwaliteit van de school, wil een lid van de oudergeleding weten. De kranten hebben net bericht over een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau met de boodschap dat meer geld voor onderwijs niet leidde tot betere prestaties. Kan de mr inzicht krijgen in bijvoorbeeld de cito-scores van Sint Jozef? De personeelsgeleding reageert meteen: "Nee. Privacygevoelige informatie. Dat kan echt niet. En het lijkt me ook geen zaak voor de mr."
Maar de oudergeleding houdt aan: het gaat niet om individuele gegevens. Is het dan mogelijk om inzicht te krijgen in de groei die de leerlingen doormaken gedurende hun schooltijd. Valt daar wat over te zeggen? Ze gaat het uitzoeken, belooft de directeur, wat er kan, en in hoeverre de mr er recht op heeft om daar informatie over te krijgen.

Ouder-doorzetters
Wat typeert deze medezeggenschapsraad? Misschien wel de kritische houding van de oudergeleding, denkt Marijke. "Ze zoeken alles heel goed uit, kennen de procedures en zetten echt door." En dat is natuurlijk goed, maar soms ook lastig, erkent ze. Want ook al 'gaat' iedereen voor de kwaliteit van het onderwijs, soms lijken de belangen van ouders en personeel toch tegenover elkaar te staan. Waarbij ze benadrukt dat het er in de vergadering desondanks echt gezellig en respectvol aan toegaat: "We zijn wel eerlijk en direct tegen elkaar."
Terug naar de vergadering. Rond sint en kerst waren de kinderen ineens vaker thuis dan verwacht, kaart een ouder aan. "Als dat in de schoolgids staat kan ik er rekening mee houden. Dan zet ik het op de kalender." De directeur komt met wat uitleg en toelichting maar, geeft ze toe: de gang van zaken verdiende inderdaad geen schoonheidsprijs. Moet volgende keer beter.

Kermistraditie
Marijke zit nu ruim een jaar in de mr. Eén van de eerste kwesties waarbij ze meemaakte dat er een flink verschil van mening ontstond tussen de verschillende geledingen in de mr, was de discussie over de zogeheten kermisvakantie. "De jaarlijke kermis van 't Zand, die is beroemd en berucht. Daar moet je naartoe als je hier woont."
Vier dagen staat het dorp het tweede weekend van oktober op z'n kop, van zaterdag tot en met dinsdag. Traditiegetrouw waren kinderen en leerkrachten altijd vrij in die periode, al vielen de dagen niet altijd synchroon met de landelijke herfstvakantie. Ouders vonden dat prettig. Om volop van de kermis te kunnen genieten, of goedkoper op vakantie te kunnen, nét buiten de schoolvakanties. Toch kwam er verandering.
Marijke: "Het bovenschoolse bestuursbureau Sarkon wilde de landelijke vakanties gaan volgen. Ook omdat we vorig jaar laat zomervakantie hadden in deze regio, en dan vijf g
weken daarna alweer de kermisvakantie zou beginnen." Onder leerkrachten was er wel animo om aan te sluiten bij de landelijke vakantieregeling: "Als je een cursus of zo volgt, viel er vaak een bijeenkomst in de week dat wij hier kermisvakantie hadden. Dat vonden wij niet handig."
Het voorstel leverde heftige discussies op, kijkt ze terug op die periode. "Het heeft geróókt hier." Directie en bestuursbureau hielden voet bij stuk "en we zijn er uiteindelijk zonder vechten uitgekomen." Dat gebeurde door een compromis te sluiten: 'kermis-maandag', het moment van de traditionele harddraverij in het dorp, staat voortaan te boek als een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. Op dinsdag is er wel gewoon school, maar zorgt de tussenschoolse opvang voor wat lekkers "en maken we er toch een beetje bijzondere dag van."

Verbeterplannen
Natuurlijk voelt zo'n kritische oudergeleding af en toe wel lastig. "Maar je wordt er ook wel scherp van.We denken als leerkrachten soms misschien te snel dat ouders wel weten wat er aan de hand is en waar we mee bezig zijn." Zo zoemde onlangs ten onrechte rond op het schoolplein dat de Sint Jozef als zwakke school te boek zou staan bij de inspectie. "Dan gaan er ouders naar de directie, er stuurt iemand een brief. Toen hebben we een ouderavond georganiseerd om te vertellen waar we allemaal mee bezig waren om ons te verbeteren. Dat we taalcoördinatoren aan willen stellen en zo. Zo'n avond maakt veel helder."
Aan de andere kant: "Ouders willen soms echt teveel invloed. Als ze ergens geen instemmingsbevoegdheid hebben, maken we ook direct duidelijk dat het wat ons betreft geen bespreekpunt is in de mr."
Haar functie als intern begeleider bevalt goed, maar er valt wel wat te verbeteren, vindt ze. Marijke merkt al dat ze met haar aanstelling van tweeëneenhalve dag te weinig in de klas komt. "Ik ben relatief veel met administratie bezig. Handelingsplannen bekijken, aanvragen van budgetten voor rugzakjes en dyslexie. Aan 
coaching van leerkrachten kom ik weinig toe." De dreigende bezuinigingen op passend onderwijs beziet ze met zorg: "Wij hebben de expertise van ambulante begeleiders op het gebied van bijvoorbeeld spraak- en taalmoeilijkheden echt hard nodig hier op school. Ik weet nog niet welke kant het bestuur precies op gaat."
Tijdens de opleiding voor ib-er, kreeg ze regelmatig te maken met onderwerpen als de taakverdeling, de hiërarchie binnen school en veranderingsprocessen: "Dat vind ik interessant. En daar krijg je in de mr als eerste mee te maken.''

Drie tips van Marijke Goossens:

1. 
Ga er niet vanuit dat de oudergeleding alles zo begrijpt. Veel dingen die voor de personeelsgeleding vanzelfsprekend zijn, zijn dat voor de oudergeleding niet.
2. 
Wees goed op de hoogte van de positie van de mr en de taken en bevoegdheden van de verschillende geledingen.
3. 
Wees open naar elkaar, en dan bedoel ik vooral openheid tussen de ouders en de leerkrachten.

Verschenen in Infomr 1/2012

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren