'We gaan straks niet meer over de financiën en niet meer over onze leerlingen'

De komende samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs werpen hun schaduw vooruit en dat leidt tot zorgen in de medezeggenschap. Niet alleen het speciaal onderwijs moet op zijn tellen passen: overal krijgen mr-leden met de gevolgen van de veranderingen en bezuinigingen te maken.
Clemens Keultjes is voorzitter van de mr van onderwijsgroep Kristallis.
Kristallis biedt in Nijmegen voortgezet speciaal onderwijs (cluster 4) aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar. Dat zijn leerlingen met een gedragsstoornis en/of psychiatrische problemen. Alle lokaties waren op 6 maart gesloten in verband met de staking.
"De rust is al heel lang weg. Er moet heel veel en steeds net iets anders. Onze school heeft ons in twee maanden tijd vier begrotingen voor moeten leggen. 'De vorige kan je vergeten, er is een nieuwe brief van de minister, dit is de nieuwe begroting.' We zijn een relatief kleine school, die administratieve belasting is gigantisch.
In principe zou elk samenwerkingsverband een compleet aanbod moeten hebben. Dat lukt natuurlijk niet: als iets er nu niet is, hebben we dat in augustus ook nog niet. Wij zijn al gepolst door swv's uit andere regio's. Wij bieden bijvoorbeeld voor autisten alle opleidingen tot en met havo aan: er zijn maar een paar scholen in Nederland met die expertise en daar horen wij bij. Waar ik me zorgen over maak: in het speciaal onderwijs hadden we altijd een tweede teldatum, die was in januari. De ervaring leert dat je aan het begin van het schooljaar nog lang niet aan je maximum aantal leerlingen zit. Er komen er tussen oktober en januari altijd nog veel bij. Het principe was altijd: het geld volgt de leerling. Maar ik heb dat nog nergens terug kunnen vinden in de nieuwe plannen.
Nu zijn de ouders de 'toeleverancier'voor onze leerlingen. Zij melden zich, wij doen een intake. Straks krijgen we de leerlingen via het samenwerkingsverband. Weigeren kan niet meer, de intake doen we niet meer zelf. We gaan straks niet meer over de financiën, we gaan niet meer over de leerlingen. Ik weet niet hoe dat uit gaat pakken, maar de verwachting is dat we een steeds zwaardere groep binnen zullen gaan krijgen, kinderen met veel gecombineerde problematieken.
De werklast in het voortgezet speciaal onderwijs is hoog. Wij vallen onder de CAO primair onderwijs en maken dus 930 lesuren. Dat zijn er 180 meer dan onze collega's in het gewone voortgezet onderwijs."

Hélène Jansen, sectorbestuurder primair onderwijs, Algemene Onderwijsbond:
"Voor alle medezeggenschapsraden betekenen de plannen goed opletten, mocht het allemaal doorgaan. Want van de 234 samenwerkingsverbanden die er nu zijn, blijven er straks maar 75 over. Er zijn collega's die weliswaar op de loonlijst staan bij school, maar die al lang geleden zijn gedetacheerd bij zo'n samenwerkingsverband. Zij lopen het risico hun werk daar kwijt te raken en zullen dus terugkomen naar school. Maar wat moeten ze gaan doen?
De rugzakjes verdwijnen, de leerlinggebonden financiering bestaat straks niet meer. Indicatiestelling gebeurt door de nieuwe samenwerkingsverbanden. Het geld voor de rugzakjes zit straks niet meer op school, maar de rugzakleerlingen wel. Het rugzakje nieuwe stijl is naar verwachting 30 procent lager. Dat betekent dat tien rugzakleerlingen qua geld gelijk staan aan het salaris van 1 LB-leerkracht. Als mr moet je erachter zien te komen hoeveel formatie er op de rugzakleerlingen is gebaseerd. Dat is via de gmr uit te zoeken, maar je moet er actief achteraan, want deze gegevens zitten eigenlijk verstopt. Stel er vragen over als mr, hoe zit het bij jouw werkgever?
De samenwerkingsverbanden krijgen veel taken en verantwoordelijkheden. Ze gaan ook extra geld kosten: er komt natuurlijk een directeur, een controller, een accountant,een indicatiesteller etc. De swv's gaan over de verdeling van het budget en toewijzing van extra steun. De scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) komen bij de samenwerkingsverbanden, maar er is een plafond in de bekostiging: als er teveel naar het speciaal onderwijs wordt verwezen, wie gaat dat betalen? Moet dat uit de lumpsum van de scholen komen?
Hoe zit het met de spankracht van je schoolteam, heb je voldoende draagkracht om de zorgleerlingen, maar ook alle andere leerlingen nog goed onderwijs te bieden? Als je meer zorgleerlingen hebt, heb je ook meer voor- en na-bereidingstijd nodig. Dat betekent dat je als leerkracht misschien moet schrappen in 'franjetaken' zoals de vierdaagse en sinterklaas, of dat je dat soort zaken meer moet delegeren naar ouders. Als er cluster 3-leerlingen in je klas komen, kan dat extra werk met zich meebrengen. Maar luiers verschonen en pillen geven horen niet bij je taak als leerkracht. Dan moeten er dus onderwijsassistenten zijn bij wie dat wél in de functieomschrijving staat, anders heb je een probleem. Het zorgprofiel van je school moet je goed kunnen onderbouwen. Als je in de schoolgids zet dat je goed bent in dyslexie, moet je dat wel waar kunnen maken, je gaat als school toch een soort contract aan met ouders.Leerlingen weigeren mag niet, misschien is het een mogelijkheid om een proeftijd af te spreken: bij voldoende ondersteuning vanuit het swv kunnen we het zolang proberen. Maar dit systeem werkt rechtsongelijkheid en regionale verschillen in de hand."

Jan van Ochten, mr-lid bij Kristallis zei het in een vorige editie van Info.mr zo:
"Niemand in mijn vriendenkring snapt wat dat passend onderwijs precies is. Ik leg het uit met een voorbeeld van een huisarts. Ik mag als huisarts 400 moeilijke patiënten doorverwijzen naar een specialist. Maar nummer 401 moet ik zelf behandelen. Terwijl dat niet mijn specialisatie is."

Verschenen in Infomr 1/2012

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren