Kan mr iets afspreken over studiedagen?

Welke rol speelt de medezeggenschapsraad bij de afspraken tussen werknemer en werkgever over de inzet van 50 procent van de deskundigheidsuren? Past het binnen de CAO primair onderwijs als mr en werkgever afspreken dat inhoudelijke studiedagen voor het vergroten van kennis en intervisie in deze uren vallen?

Nee, de medezeggenschapsraad kan geen bindende afspraken maken voor dit individuele onderdeel van de uren voor deskundigheidsbevordering. Iedere leerkracht heeft er volgens artikel 2.1 lid 3 van de CAO primair onderwijs 10 procent van de normjaartaak voor. Maximaal de helft gaat naar tussen werknemer en werkgever afgesproken vormen van scholing in relatie tot het persoonlijk ontwikkelingsplan. Het resterende deel vult de betrokkene vrij in met verantwoording achteraf. Teamscholing is wel onderwerp van overleg tussen de personeelsgeleding van de mr en de werkgever, maar het bijbehorende tijdsbeslag kan ook uit andere delen van de normjaartaak komen. Let ook op het meerjarenbeleid professionele ontwikkeling dat er moet liggen op grond van artikel 9.2 van de CAO, met instemmingsrecht van de mr.

Verschenen in Infomr 1/2012

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren