Buitenspel bij samenwerking

Het personeel van onze school gaat vanaf schooljaar 2012-2013 onder een organisatorische eenheid vallen waar nog twee andere scholen bij horen. Wij krijgen met z'n drieën één directeur. Onze medezeggenschapsraad heeft hierover niets meer gehoord dan het personeel: een mededeling. Alleen de gmr is voorafgaand geïnformeerd. Hoeven wij niets te weten over zo'n belangrijke beslissing?

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is pas bevoegd in dit soort kwesties als het om één besluit gaat voor alle of een meerderheid van de betrokken scholen. Denk aan uitgangspunten of randvoorwaarden wanneer een bestuur voorstelt om met clusters te gaan werken. Gaat het om een concreet besluit tot feitelijke samenwerking, dan moet de mr van elke school zijn zegje kunnen doen. In het geval van een fusie, waarbij 1 brinnummer overblijft, dienen alle medezeggenschapsraden in te stemmen. Bij samenwerking met behoud van ieders eigen bekostiging dient het bestuur elke mr om advies te vragen. Een tweede instemmingsrecht geldt voor de afzonderlijke geledingen van de mr over de regeling van de gevolgen voor het personeel en de leerlingen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op het personeelsbeleid voor de gezamenlijke scholen.

Verschenen in Infomr 1/2012

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren