Directeursfunctie weg door vacaturestop?

Onze directeur heeft ontslag genomen en het stichtingsbestuur denkt aan een directiestop. We mogen dan geen nieuwe directeur aannemen, maar houden onze adjunct die verantwoording aflegt aan een toeziend directeur op afstand. Hebben de mr of de gmr hier iets over te zeggen? Kunnen we een normale procedure eisen of kan het bestuur beslissen dat alleen boventallige directeuren als interne kandidaat mogen solliciteren?

Als het bestuur specifiek voor uw school de vacature directeur doorstreept, dan verandert de vastgestelde formatie. De personeelsgeleding van de mr heeft op zo'n wijziging instemmingsrecht. De gmr komt hier pas aan zet als er een voorstel komt voor alle scholen, bijvoorbeeld een brede vacaturestop.
Gaat het erom dat de adjunct voortaan het takenpakket of de functie van schooldirecteur uitoefent, dan heeft de mr adviesrecht. Formeel gaat het om het plaatsen van de adjunct in een schoolleidersfunctie of een wijziging van de taakverdeling binnen de schoolleiding. Deze adviesaangelegenheden staan normaal gesproken vermeld in het medezeggenschapsreglement van uw school.
Het schoolbestuur kan besluiten een vacature allereerst via interne werving te vervullen. Indien dit een verandering inhoudt van het tot op heden gevoerde wervings- en selectiebeleid, geldt instemmingsrecht van het personeelsdeel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Verschenen in Infomr 1/2012

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren