Klem tussen instemming en achterban

Onze directie wil vanwege bezuinigingen extra lestijd inruimen ten koste van de deskundigheidsbevordering en de opslagfactor. In de personeelsgeleding van de mr zijn we hiermee akkoord gegaan, maar driekwart van het personeel heeft het voorstel vervolgens weggestemd. De directie lijkt haar voorstel toch door te zetten. Moeten wij nu een geschil aangaan?

Veranderingen in de opslagfactor of het deel van de jaartaak voor deskundigheidsbevordering zijn een wijziging van het systeem van taakbeleid. Artikel 7.1 van de cao voortgezet onderwijs stelt in het vijfde lid zowel goedkeuring van de pmr als van tweederde van het betrokken personeel verplicht. Als de directie tegen de wil van een van de twee toch doorzet, handelt ze in strijd met de cao. U kunt de directie hierop wijzen en duidelijk maken dat er bij een aanhoudende ramkoers van het bevoegd gezag twee dingen zullen gebeuren: de AOb stapt naar de rechter om naleving van de cao te eisen en de pmr kan een geschil aanhangig maken bij de Bezwarencommissie CAO-VO. In die procedure vraagt de pmr de commissie om uitspraak over de correcte interpretatie van de cao.

Verschenen in Infomr 4/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren