Waar zijn mijn voorzittersuren?

Enkele maanden na mijn aantreden als mr-voorzitter zag ik de faciliteitenregeling in de cao voortgezet onderwijs die bepaalt dat een personeelslid 150 klokuren extra krijgt voor deze rol. In het mr-statuut staan er slechts 50 opgenomen. Mag de school op deze manier nadelig afwijken van de cao?

De faciliteitenregeling in de cao voortgezet onderwijs is een standaardregeling. Afwijken is toegestaan indien het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad daarmee instemt. De eerste vraag is dus of dit mr-statuut in het verleden de instemming heeft gekregen en van wie precies. Voorleggen van het document aan de volledige mr hoeft niet te betekenen dat de meerderheid van de personeelsleden heeft ingestemd met de beperking tot 50 voorzittersuren. Zonder expliciete uitspraak daarover blijft de faciliteitenregeling van de cao gelden.
Als de naam mr-statuut gebruikt wordt voor het medezeggenschapsstatuut, dan was instemming nodig van tweederde van de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarna stelt het schoolbestuur de tekst vast. Dit schuift het instemmingsrecht van de personeelsgeleding op de faciliteiten niet opzij, zoals vastgelegd in artikel 12 van de Wet medezeggenschap op scholen.

Verschenen in Infomr 3/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren