Wat hebben we te zeggen over een andere bestuursvorm?

Ons bestuur wil overstappen op het model met een raad van toezicht. Welke rechten hebben wij als gmr bij deze keuze?

Over een wijziging van de bestuursvorm en de daaraan verbonden aanpassing van de statuten heeft de medezeggenschapsraad geen bijzondere bevoegdheid. Dit valt niet onder het adviesrecht rond de organisatie van de school, zoals genoemd in artikel 11f van de wet medezeggenschap op scholen. Heel soms bestaat er een uitzondering, zoals in uw geval vanwege een eigen artikel in het medezeggenschaps-reglement dat de gmr een bovenwettelijke adviesbevoegdheid heeft bij de vaststelling of wijziging van de statuten. Dat geeft u een kapstok om mee te praten over de fundamentele keuze.
Wanneer de kogel door de kerk is, treden wel enkele voor iedereen geldende bevoegdheden in werking: de gmr adviseert over de profielen voor de leden van de raad van toezicht, wijzigingen in het managementstatuut en de functiebeschrijving voor de leden van het college van bestuur inclusief de inschaling via het functiewaarderingssysteem. De CAO primair onderwijs geeft het personeelsdeel instemmingsrecht over de toevoeging van deze nieuwe functie aan het functieboek. Tot slot heeft de gmr recht op een bindende voordracht voor een lid van de raad van toezicht. Deze persoon is geen vertegenwoordiger van de medezeggenschapsorganen, maar kan wel optreden als contactpersoon.

Verschenen in Infomr 3/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren