Geen draagvlak? Dan geen nieuwe roosters

Bij menige mr ligt binnenkort een brochure op tafel over andere schooltijden in het primair onderwijs, bezien vanuit de positie van de medezeggenschapsraad. Deze uitgave van het samenwerkingsverband Andere Tijden in Onderwijs en Opvang beschrijft gedetailleerd hoe een school overstapt van het traditionele rooster naar een modernere variant en zo afscheid neemt van de vrije woensdagmiddag.
De vraag naar roosters met vijf gelijk indeelde dagen komt meestal van ouders, schoolleiding en kinderopvangbedrijven. Meest voorkomende argumenten: de afstemming van werk- en schooltijden is gemakkelijker, er ontstaan minder piekdagen in de kinderopvang en een gelijkmatig ritme is beter voor de kinderen.
Maar let op, waarschuwt AOb-bestuurder Liesbeth Verheggen: deze vernieuwing moet geen blauwdruk zijn voor het hele Nederlandse onderwijs. Schoolroosters zonder vrije woensdagmiddag zijn een keuze en geen verplichting.
Goede voorbereiding en voldoende draagvlak zijn noodzakelijk voor de ommezwaai. De brochure, gericht op iedereen die de stap naar andere tijden wil maken, legt gedetailleerd uit hoe de initiatiefnemers het proces kunnen bespoedigen. Een enthousiaste mr kan de eerste stappen zetten, maar let ook op ondersteuning door de directie en snelle schoolbrede communicatie.
De gevolgen voor leerkrachten komen beknopt aan de orde. Vooral in het vijf-gelijke-dagenmodel met een korte middagpauze kan de noodzakelijke rusttijd van de onderwijzers in de knel raken. Een Rotterdamse school, beschreven in de brochure, laat daarom niet onderwijzend personeel optreden als pleinwacht terwijl het onderwijzende team de accu oplaadt tijdens een lunch in eigen kring.

AOb-bestuurder Verheggen: "Pauzes leveren het meeste debat op. Te vaak denken ouders en schoolleiding dat de leerkracht wel even in het lokaal een boterhammetje kan eten met de kinderen. Als je dat al wilt, kun je dat niet zien als een pauze. Ik zeg altijd: je moet als leerkracht in je eigen pauze even naar de Hema kunnen."
Voorstellen voor andere school- en werktijden mogen niet morrelen aan afgesproken werktijdfactoren, vindt de AOb. Gewijzigde pauzes en lesroosters hebben geen invloed op de normjaartaken. Ook de Arbeidstijdenwet speelt mee: na maximaal 5,5 uur aaneengesloten werken is het wettelijk gezien de hoogste tijd voor een onderbreking van tenminste 30 minuten. Alleen met instemming van de personeelsgeleding in de mr kan de school dat omzetten in twee keer een kwartier.
Verheggen is enthousiast over de nadruk die de brochure legt op draagvlak en communicatie. "Ook wanneer de mr het initiatief neemt, moet je daar direct mee aan de slag. Als een klein groepje dit bedenkt en direct veel energie steekt in de uitwerking zonder er met iedere betrokkene over te praten, gaat het gemakkelijk verkeerd."
Bij een voorstel om de schooltijden te wijzigen hebben zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding in de mr instemmingsrecht, aangezien ook de werktijden in het geding zijn. "Deze brochure is daar gelukkig heel helder over. Je moet met elkaar bedenken waar je allemaal tegenaan loopt als je overschakelt op andere tijden en hoe je dat allemaal oplost. Elke school heeft daar ruim de tijd voor nodig. Er bestaan heel wat scholen waar nu de leerlingen vrij zijn op woensdagmiddag en het onderwijzend personeel ook. Zo kunnen leerkrachten gemakkelijk een eigen kind van school ophalen of er is in elk geval maar een korte overbrugging nodig. Het is ingrijpend als je eigen school omschakelt naar een ander rooster terwijl je eigen kind vrij blijft op woensdagmiddag."
De brochure is te bestellen op www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl in setjes van vijf stuks voor 25 euro, inclusief verzendkosten. Downloaden en zelf afdrukken kan ook.

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren