Annemarie van der Steen 'Adviesrecht moet je serieus nemen'

Annemarie van der Steen (53) staat voor de  klas bij de kleuters, in de combinatiegroep1/2 op openbare basisschool Ridderspoor in Houten. Ze zit zowel in de gmr als in de mr. “Je raakt echt betrokken.”
Het is wel wat veel, die combinatie van gmr en mr, vindt Annemarie. Dus volgend jaar stopt ze ermee, helemaal. "Ik had alleen met de gmr door willen gaan, maar daar is binnen school weinig animo voor. Het team vindt dat je als gmr-lid ook in de mr moet zitten." Het is ook wel goed zo, na drie jaar actieve medezeggenschap, vindt ze. "Ik heb het wel erg interessant gevonden. Je raakt echt betrokken en goed op de hoogte van alles."
Directeur Ellen van der Ligt is er op deze zomerse avond bij om toelichting te geven. Cock de Kogel, voorzitter, leerkracht van groep 6 en net als Annemarie ook lid van de gmr, doet verslag van de voortgang van de aanstaande bestuursomzetting. Het huidige bestuur zal na de zomervakantie plaats maken voor een model met een raad van toezicht en een college van bestuur. De huidige algemeen directeur van het bovenschools management wordt straks college van bestuur.

Kostenneutraal? wil een mr-lid weten. Nee, zegt de voorzitter. "Dat gaat extra geld kosten en wordt niet door de overheid vergoed. Vervelend in een tijd van bezuinigingen maar het moet in verband met de wet Goed onderwijs-Goed bestuur. Het klopt natuurlijk niet als je bestuur tegelijk toezichthouder is, dus het moet anders."

Bezuinigen
Er moet worden bezuinigd, vertelt directeur Ellen van der Ligt. De meeste mr-leden kijken hier niet van op, die zijn op de hoogte, maar een nieuw ouderlid binnen de mr wil graag worden bijgepraat. De politiek heeft het budget voor Bestuur en Management afgeschaft, een korting waar alle besturen mee te maken hebben. De veranderende groeiregeling pakt ook niet gunstig uit. De leerlingenaantallen worden tegenwoordig per bestuur geteld, en niet meer per school. Door die bezuiniging is er minder geld en voor Ridderspoor betekent het dat er na de zomervakantie een groep minder zal zijn. Maar welke?
Het team wil liefst een combinatiegroep 2/3 en een kleinere gemiddelde groepsgrootte bij de kleuters, dan grotere groepen en wel een aparte groep 3, waar dan zo'n 33 kinderen in zullen zitten. Er zitten onderwijskundig best voordelen aan, vinden de leerkrachten. "Bovendien: kleine kleutergroepen zijn erg aantrekkelijk voor nieuwe ouders", zegt Ellen. "Die vragen allemaal: hoe groot zijn de kleutergroepen? Het klinkt bijna als een commercieel verhaal, maar kleine kleutergroepen zijn goed voor de promotie van je school."

Er is begrip bij de ouders: grote groepen zijn weinig populair. Maar er blijkt ook meteen zorg: "Hoe gaan jullie die leerlingen verdelen? Kijk je naar het onderwijskundig niveau, naar vriendjes die graag bij elkaar willen blijven?" Hoe de keuzes precies worden gemaakt is nog niet besloten. De personeelsgeleding stemt in, dit is de meest logische en evenwichtige keuze. Bovendien: er zijn twee leerkrachten die de nieuwe combinatiegroep gráág samen willen draaien, één heeft zelfs bij een vorige werkgever ervaring met deze combinatie. Dus adviseren ook de ouders positief over de nieuwe groepsverdeling: "als dit volgens jullie het beste is."

Schoolpleinverhalen
Er blijkt bij de aanwezige ouders wat onrust over de invulling van de term 'zorgleerling'. "Een kind dat bij alles lekker gaat heeft óók aandacht nodig, bijvoorbeeld extra prikkels." Er zoemen 'schoolpleinverhalen' rond, weet een van de ouders, over leerlingen die op maandagmiddag al klaar zijn met hun weektaak en dan niks meer te doen hebben. "Het gevoel bestaat dat er weinig wordt gedaan met de leerlingen die aan de bovenkant zitten." De leerkrachten erkennen dit: "We doen al van alles, maar we kunnen hier nog wel een slag maken.Volgend jaar komt er een nieuw zorgplan. Onderdeel daarvan wordt het traject Toptalent."

Sponsorbeleid
Dan komt een ingekomen brief op tafel van een ouder die zich afvraagt wat voor sponsorbeleid Ridderspoor erop nahoudt. De brief krijgt breed bijval van de oudergeleding in de mr. "Als ouders heb je het op een gegeven moment wel gehad met al die sponsoracties. Je kan elke maand vier keer geld lappen. Een protocol zou wel handig zijn", vindt vooral de oudergeleding. Koppelen aan de lessen, een maximaal aantal sponsoracties per jaar: het passeert allemaal de revue.
De ouders blijken niet bijster te spreken over hoe de school ermee omgaat: "Laatst hoorde ik van mijn zoon dat hij het geld gewoon op tafel moest leggen. Er was geen lijst, het werd niet geteld, zo wil ik dat echt niet. Als je zoiets doet, moet je het goed doen. Je kan er een project van maken: hoe leg je alles vast, wie telt, wie is er verantwoordelijk, dan leren ze er nog wat van en snijdt het mes aan twee kanten." Bovendien staat er een punt in de brief dat wel hout snijdt, vinden de ouders: "Kinderen vergelijken alles. Als je dan geen opa's en oma's hebt, worden die sponsoracties toch vervelend, of je geeft als ouders steeds flink geld." Het beleid is te hapsnap, vindt de oudergeleding. De school moet beter nadenken over de manier waarop ze maatschappelijk betrokken wil zijn. "Dat hoeven wij hier nu niet als mr te bedenken, er moet wel iets over in het nieuwe schoolplan komen te staan."

'Opa-lopen'
De ouders blijken ook niet helemaal tevreden over het fenomeen 'opa-lopen', dat voor het ophalen oud papier blijkt te staan. Het valt niet mee om ouders te strikken, en het levert de school wel zo'n 5000 euro per jaar voor leuke extraatjes op. Hier kan de school wel wat extra pr-inzet doen, zodat ouders gemotiveerd raken, oppert vertrekkend mr-lid en opa-loper Manon Jager. "Het is niet zichtbaar genoeg wat jullie met het geld doen." De leerkrachten trekken onmiddellijk het boetekleed aan: dat geld is écht belangrijk voor de school, het is een mooi potje waar leuke dingen uit kunnen worden betaald, zoals onlangs nieuwe richtmicrofoons. "We kunnen weleens koffie zetten voor de opa-lopers", oppert Annemarie. En de school kan in de nieuwsbrief melden wat er van het opa-geld wordt aangeschaft, vindt Manon. "Of zorgen voor een berichtje in Het Groentje, de wijkkrant. Dat is nog leuker. Andere scholen zie ik daar vaak in staan, wij veel minder."
Manon is er voor het laatst bij vanavond. Ze zal de mr gaan verlaten. Haar opvolger neemt ook haar taak als secretaris over. Voor 't laatst? Dat had de personeelsgeleding zich niet gerealiseerd... ai. Er komt nog een 'momentje' om haar te bedanken voor haar werk, kondigen ze aan.

Vijf tips van Annemarie van der Steen:

1. Goed overleggen met het hele team. De punten die in de mr aan bod komen vooraf met het team bespreken zodat we als personeelsgeleding weten wat er leeft. Na de mr-vergadering koppelen we het weer terug naar het team.
2. Volg een cursus. Daar hebben wij veel baat bij. Het geeft ontzettend veel duidelijkheid. Ik dacht in eerste instantie dat het adviesrecht niet zoveel voorstelde, maar dat moet je echt serieus nemen.
3. De personeelsgeleding in de gmr vergadert als dat nodig is soms nog een keer extra, los van de ouders.
4. Eis genoeg tijd om stukken te lezen, daar heb je recht op.
5. Vraag toelichting als dat nodig is, in een extra bijeenkomst.

Verschenen in Infomr 2/2011


Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren