Kan ons instemmingsrecht verlopen?

De gemeente werkt aan overdracht van onze openbare school naar een ander bestuur. Dat gebeurde lange tijd in stilte, omdat er achter de schermen werd gesproken over nieuwbouw en rechtspositionele zaken. Toen we onlangs informeerden naar de stand van zaken in verband met ons instemmingsrecht, gaf de bovenschoolse directeur aan dat de termijn was verlopen. Het zou een gepasseerd station zijn. Dit was schrikken, vooral omdat we nergens kunnen vinden wat precies de procedure is en wanneer wij en de gemeenteraad ons instemmingsrecht kunnen uitoefenen.

De Wet medezeggenschap op scholen geeft de mr inderdaad een instemmingsrecht bij een voorgenomen besluit tot overdracht van de school aan een ander schoolbestuur. Deze bevoegdheid staat meestal vermeld in het medezeggenschapsreglement. De bovenschools directeur is onjuist ge´nformeerd als hij stelt dat het instemmingsrecht wegens overschrijding van een bepaalde termijn is verlopen. Mogelijk baseert hij zich op termijnen voor het geven van advies- en instemming uit het medezeggenschapsreglement inclusief de ongeldige bepaling dat de mr geacht wordt te hebben ingestemd indien de raad niet binnen de geregelde termijn reageert. Deze richtlijn uit een oud landelijk voorbeeldreglement is in strijd met de wet, heeft de geschillencommissie medezeggenschap verklaard. Er is pas sprake van instemming als de mr dat expliciet laat weten. Mocht een schoolbestuur zich gehinderd voelen doordat een reactie uitblijft, dan kan het bevoegd gezag dit aanmerken als 'geen instemming verleend' en vervolgens naar de geschillencommissie stappen voor een uitspraak over het instemmingsgeschil. De AOb adviseert elke mr om eerst alle relevante gegevens te verzamelen, waaronder de rechtspositionele gevolgen van een bestuursoverdracht. Daarna is het pas tijd om een definitieve instemmingsreactie te geven.

Verschenen in Infomr 2/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren