Escalatie: gmr-ontslag in Enschede

Het conflict rond de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Het Stedelijk Lyceum in Enschede heeft een nieuwe grimmige fase bereikt nu gmr-voorzitter Kees Evers wordt bedreigd met ontslag. Schoolbestuurder Peter Nieuwstraten weigert nog steeds met de gmr te overleggen, ook al hebben de rechtbank en de geschillencommissie bepaald dat de in 2009 gekozen mr niet is afgetreden en daarom nog steeds personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigt.
Over de inhoud van schoolbeleid en medezeggenschap gaat het allang niet meer in het slepende conflict binnen het openbaar onderwijs van Enschede, dat kampt met grote financiële tekorten. Schoolbestuurder Peter Nieuwstraten weigert sinds april 2010 elk overleg met de in 2009 gekozen leden van de gmr. Als gevolg van meningsverschillen trad toen een meerderheid van de raad terug, waarbij deze groep claimde dat de gmr daardoor zichzelf zou hebben opgeheven. Hoewel de overgebleven gmr-leden daar anders over dachten, staakte bestuurder Nieuwstraten het overleg en hield hij nieuwe verkiezingen volgens een niet door de gmr goedgekeurd reglement.
"Onrechtmatig", zegt gmr-voorzitter Evers, die met ouder Gert Kel en secretaris Marjan Veldhausz de drijvende kracht is achter het hardnekkige verzet tegen het smoren van kritiek in Enschede. "Het bestuur praat niet meer met ons en het verbiedt ons om de achterban te informeren. Ik ben woedend."
Nieuwstraten erkent de drie niet langer als gesprekspartner omdat er sinds oktober een nieuwe gmr, twee medezeggenschapsraden en vijf deelraden functioneren. Hij stelt dat onderlinge conflicten tussen de leden de oorzaak zijn van de ontstane situatie. De nieuwe verkiezingen waren nodig omdat de raad in 2009 niet correct was samengesteld, waardoor een deel van van de school geen stem had. De HSL-bestuurder verwijst naar een op verzoek van de school uitgebracht advies van onderwijsjurist Paul Zoontjes van de Universiteit van Tilburg: "Er is slechts één gmr. HSL heeft alleen met de gmr te maken die het laatst tot stand is gekomen." Met het aantreden van de nieuwe medezeggenschapsorganen is het bestaan van hun voorgangers voorbij, redeneert Zoontjes.

De gmr uit 2009 betwist de geldigheid van de verkiezingen, omdat de bestuurder geen instemming heeft gevraagd over de nieuwe reglementen. Gmr-voorzitter Evers: "We krijgen op geen enkel verzoek antwoord, we ontvangen geen stukken. Als we zelf een advies sturen, volgt geen enkele reactie. De raad van toezicht, de gemeente en de inspectie weigeren om iets te doen zodat deze school de wet naleeft. Ja, het miljoenentekort moet worden opgelost maar dat mag geen reden zijn om alle regels aan je laars te lappen."

Flexibele formatie
De leden van de gmr hebben onder protest meegedaan aan de verkiezingen die ze zelf als illegaal betitelen. Ouder Kel werd verkozen in een deelraad, leerkracht Evers verloor. Hij ziet dat niet als een afwijzing door de achterban. "Ik was toen net in de flexibele formatie gezet en kon me alleen kandidaat stellen op een locatie waar ik net twee weken werkte."
De deelraden-2010 en hun gmr voeren ondanks de rechterlijke uitspraak nog steeds overleg met het bestuur. Kel, die daarbij aanwezig is, protesteert elke vergadering maar blijft meepraten. "We staan in ons gelijk, maar we zijn toch machteloos." Evers: "De school kan niet helemaal zonder een vorm van medezeggenschap, dus ze gaan door tot duidelijk is of deze illegale situatie gevolgen heeft."
De twee voelen zich gesteund door ouderraden, die onder andere juridische kosten op zich namen van procedures rond de eigen website waarmee de gmr de achterban informeerde. In kort geding verloor de raad www.gmrhsl.nl omdat dit 'merk' volgens de rechtbank Almelo eigendom is van de school. Ook mag de raad oude correspondentie met de bestuurder niet meer publiceren, omdat dit volgens de rechter een schending is van het auteursrecht. Op www.echtegmr.nl probeert de gmr binnen die beperkingen toch de achterban en andere geïnteresseerden te bedienen.

Intimidatie
Het personeel van het openbaar onderwijs in Enschede zwijgt. Op de zitting bij de Ondernemingskamer had bestuurder Nieuwstraten een machtiging bij zich waardoor hij ook de door hem ingestelde gmr vertegenwoordigde.
De gmr-2009 bezint zich op vervolgstappen. Daarnaast staat een AOb-jurist voorzitter Evers bij in de strijd tegen het ontslag. "Ik heb al zo veel meegemaakt. Dit komt niet onverwacht. Deze meneer intimideert mensen. Veel collega's durven niet meer, maar daar leen ik me niet voor."
Volgens Nieuwstraten ziet Evers dit verkeerd: "De drie hebben een website ingesteld waarop zij kunnen schrijven wat zij willen. Schorsen van een personeelslid in afwachting van ontslag, omdat hij zich uitgeeft als voorzitter van de gmr, is zoals iedereen weet expliciet in de wet verboden. Zulk een ontslag zou zonder enig probleem door de rechter worden teruggedraaid. Daarmee kan dit verhaal dus naar het rijk der fabelen worden verwezen."
De zittingstermijn van de gmr-2009 eindigt in augustus. Is het voor Evers dan definitief voorbij? "We hebben een brief naar Nieuwstraten gestuurd met het verzoek om medewerking aan het organiseren van verkiezingen. Al zal hij ook daar wel niet op reageren."

Verschenen in Infomr 2/2011

Ingezonden brief Nieuwstraten

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren