Overwerk kan niet blijven duren

De algemeen directeur van zes openbare scholen voor voortgezet onderwijs werkt jaar in, jaar uit meer dan de volledige werkweek en wederom meldt het bestuur zich bij de mr met een plan voor verlenging van deze taakuitbreiding tot 1,2 fte. Dit keer zijn slepende fusieplannen aanleiding.

Maar voor de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het genoeg geweest: de scholen met samen 660 leerlingen staan er financieel slecht voor en dat is voldoende reden om ook in het bovenschoolse takenpakket te snijden. Alle andere tijdelijke aanstellingen zijn immers al geschrapt. Bij eerdere projecten zoals de verzelfstandiging heeft de gmr wel ingestemd met taakuitbreiding en dat gold ook toen de algemeen directeur op een van de zes scholen de dagelijkse leiding verzorgde. Maar nu de fusievoorbereidingen al ver zijn gevorderd, moet het afgelopen zijn met structureel overwerk.

Het schoolbestuur, blijkbaar verrast door deze tegenstand, spant een geschil aan maar vergeet steekhoudende argumenten in te dienen. Algemeenheden over de hoge kosten van externe ondersteuning maken niet duidelijk waarom de laatste stappen naar de fusie onmogelijk zijn als de algemeen directeur normale werkweken draait.
De gmr mocht de 0,2 taakuitbreiding in het bestuursformatieplan tegenhouden, oordeelt de geschillencommissie dan ook. Zij spreekt de verwachting uit dat de raad en het bestuur samen een andere oplossing vinden.
LGC WMS 104823, 14 februari 2011

Verschenen in Infomr 2/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren