Geen mr? Richt 'm dan maar op

Ze zijn er nog steeds: scholen waar geen mr is. In Rotterdam probeert Juf Meike een mr op poten te krijgen. "Er moet toch wat tegenwicht zijn?"
Ze werkt sinds bijna zes jaar op deze basisschool in Rotterdam, 'waar de wereld samenkomt en we veel van elkaar kunnen leren', zoals de website de werk- en leeromstandigheden omschrijft. In de dagelijkse praktijk betekent dat een bijna helemaal zwarte school met niet meer dan een handvol Nederlandse kinderen. "We zijn een Vogelaarwijk, met bewoners die heel laag op de sociale ladder staan", zegt juf Meike, zoals we haar in dit artikel noemen. "Veel ingetrouwde vrouwen die geen Nederlands spreken. Veel Turkse en Marokkaanse kinderen, maar ook Bosnische, Kroatische, Kaapverdische, Surinaamse, van álles."
Een actieve medezeggenschapsraad is er nooit geweest, in de jaren dat zij hier voor de klas staat. Maar juf Meike doet er alles aan om dat te veranderen. Op Linkedin plaatste ze een tijdje geleden een oproep: wie kon haar voorzien van tips om een 'ingeslapen mr' nieuw leven in te blazen? Echt veel reacties kwamen er niet, maar ze ging desondanks aan de slag. Waarom eigenlijk? "Omdat ik voor m'n taakuren liever de mr doe dan de Sinterklaas- of kerstcommissie", lacht Meike. En serieuzer: "We moeten gewoon een mr hebben. De school draait nog niet echt goed, de directeur krijgt nauwelijks tegengas, het bestuur zit 'm op z'n nek, de communicatie verloopt niet goed, het is allemaal top down, er
wordt gemopperd op het schoolplein maar die geluiden komen de school niet binnen."

Wat dat laatste punt betreft: de medezeggenschapsraad kan een vangnet worden voor de op- en aanmerkingen van ouders. De mr kan ervoor zorgen dat kritiek de schoolleiding bereikt en bewaken dat de ouders ook antwoorden krijgen. En die haperende communicatie? "Onze Cito-eindscores waren te laag. Daar zijn we hard mee aan de slag gegaan en kinderen krijgen huiswerk mee. Woordenschat is gewoon enorm belangrijk. Vervolgens gaan ouders klagen en krijgen wij van de directie te horen dat we geen huiswerk mee mogen geven. Dat werkt natuurlijk niet goed. Er moet over gepraat worden met alle betrokkenen, zodat ouders ook inzien hoe belangrijk dat is en kunnen worden betrokken bij de oplossingen."

Taalbereik
Meike is actief op zoek gegaan naar kandidaten voor de medezeggenschapsraad, in eerste instantie via de oudercommissie. "Die is vrij actief, maar bij hen gaat het vooral om praktische zaken. De mr richt zich meer op de organisatie. Ik vind dat je die twee dingen wel goed uit elkaar moet houden."
Het valt niet mee om de mr goed te vullen: "Voor veel ouders is het Nederlands gewoon te moeilijk, dat taalbereik hebben ze niet." Ze heeft nu een Nederlandstalige vader kunnen strikken: "Iemand die altijd veel kritiek heeft. Ik ben daar blij mee: daar kan hij nu iets mee, en hij moet omgekeerd ook verantwoording afleggen voor zijn commentaar. We hebben een Marokkaanse moeder: het is even afwachten, zij heeft bijvoorbeeld nog geen mailadres, dat is lastig. Misschien dat we dat tijdens de vergadering volgende keer gewoon maar aan moeten maken. Ik weet dat ze thuis wel een computer heeft en een internetaansluiting. En de Turkse ouderconsulente komt in de mr: die krijgt er gewoon taakuren voor."
De eerste vergadering is inmiddels achter de rug. Ze beginnen met een ritme van eens per maand om de zaak op de rails te krijgen. De directeur was de eerste keer op haar verzoek aanwezig. Hij staat er volgens Meike wel positief tegenover, maar zal in het vervolg alleen aanschuiven als de mr dat vraagt, zegt ze. Ze stuurt hem wel de agenda en de planning. "Volgende keer komt de preventiemedewerker in verband met de risico-inventarisatie. Ik denk dat we dan maar gewoon de school door moeten lopen, dan wordt duidelijk waar het om gaat."
Een reglement? "Hebben we niet. Of ik heb het nog niet gevonden. Het moet echt allemaal op een eenvoudig niveau hier. We zullen geen mr worden die het jaarverslag kritisch gaat beoordelen. Dat kan gewoon niet want een aantal mensen snapt écht niet wat er allemaal staat en wat de impact ervan is."

Wat is geheim?
Hoe het allemaal precies gaat lopen, hoe laag de lat moet liggen: ze ziet het wel, zegt ze nuchter. Ze heeft de folder van de projectgroep WMS 'Ik in de mr?!' als houvast. Binnenkort bezoeken alle nieuwe mr-leden een workshop van de AOb. Meike: "Ik weet ook veel dingen niet: wat mag ik allemaal op onze mr-site zetten, wat is geheim? Ik ga het allemaal uitzoeken. Alleen heb ik maar tien uur per jaar voor het mr-werk, daar zit ik natuurlijk nu allang overheen."
De juf die met opgestroopte mouwen de mr van de grond tilt weet dat het flink doorzetten betekent: "Misschien is het wel hilarisch, maar je moet toch wát? Er moet toch ergens tegenwicht zijn voor de directie, en die moet toch érgens terecht kunnen met vragen over de organisatie? En als die klachten van het schoolplein echt aan de orde worden gesteld en er gebeurt wat mee, dan gaat zo'n mr misschien wel leven. Of als personeelsleden zien dat er antwoorden komen, dat de directeur wat serieus tegenwicht krijgt. Er gebeurt op onze school teveel in de mededelingensfeer. Dat moet echt anders en misschien lukt dat met een mr. Dat hoop ik. Nouja, ik ben wel idealistisch."

Ik in de mr?

Voor leerkrachten die erover denken om actief te worden in de medezeggenschapsraad van hun school zijn er een aantal heldere brochures beschikbaar, onder de titel: 'Ik in de mr?!'. Die zijn gratis te downloaden vanaf de website www.infowms.nl. Er bestaan aparte versies voor leerkrachten in het po en het vo, maar ook eigen brochures voor ouders en leerlingen. Een cursus volgen kan natuurlijk ook. De AOb heeft diverse cursussen voor startende mr-leden. Het aanbod staat op www.aobscholing.nl

10 uur, 60 uur of meer?

Meike heeft tien uur per jaar voor haar mr-werk. Dat is bedroevend weinig, vindt Marcel Koning, adviseur medezeggenschap bij de AOb. "Op grond van de CAO-PO heeft een pmr-lid recht op minstens 60 uur per jaar vrijstelling voor het uitoefenen van het mr-lidmaatschap", zegt hij. "Dit is echt te weinig."
Meike realiseert zich dat er nu veel van haar vrije tijd in de medezeggenschap gaat zitten, maar, vindt ze: "Ik wil eerst de mr op poten hebben. Als de mr bewijsbaar en zinvol aanwezig is, en een positie heeft verworven, dan hoop ik dat ik de randvoorwaarden aan kan scherpen en wil ik die strijd wel aangaan." Als er geen mr op een school is, moet er volgens artikel 44 van de Wms eerst een vmr worden opgericht, een voorlopige mr. Die kan met het bevoegd gezag overleggen over een medezeggenschapsreglement en vervolgens verkiezingen uitschrijven voor een mr. Zie ook www.infowms.nl

Verschenen in Infomr 1/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren