Ria Weyers: Aanzwengelen, overtuigen en onderhandelen

Ria Weyers staat al 33 jaar als scheikundedocent voor de klas, waarvan 26 jaar op het Murmellius Gymnasium in Alkmaar. "Ik vind het een pré als je als docent zelf gymnasium hebt gedaan. Maar daar kunnen we nu bij vacatures niet meer op letten." Ze zit al jaren in de mr én in de gmr van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord (SOVON). "Er wordt door de overheid veel teveel waarde gehecht aan allerlei toeters en bellen. Je moet goed les kunnen geven, dáár gaat het om."
Ze komt over als ervaren, betrokken, bevlogen. "Ik ben helemaal geen vergadertijger. Maar ik wil feeling houden met waar de schoolleiding mee bezig is. In de mr kan dat. Je maakt weliswaar geen beleid, maar je probeert wel te controleren en te adviseren. Toen er een nieuwe conrector moest komen, hebben we bijvoorbeeld vanuit de mr leden aan de benoemingscommissie geleverd: dan werk je mee aan het opstellen van een profiel. Ik vind dat een conrector ook les moet geven. Zijn corebusiness is het er zijn voor de leerlingen, ouders en docenten. Hij moet niet teveel managementtaken hebben buiten de school. Die horen vooral thuis bij de rector en de plaatsvervangend rector. Zo heb je als mr wel degelijk invloed."
Ze vindt de situatie in het onderwijs zorgelijk: teveel regeltjes waar je als school op wordt afgerekend "Overal zijn protocollen voor. We willen als school bijvoorbeeld geen sponsors maar toch moeten we een sponsorbeleid opstellen en op de website zetten."

Het Murmellius is een goede werkgever, vindt ze, maar als docent moet je toch vooral zelf op je strepen staan. "Dat oppassen op klassen die ik zelf niet heb, bekaf word je ervan. Dat vind ik verschrikkelijk en ik doe het ook niet meer. Oké, een brugklas laat je niet 'los' lopen, maar voor de rest laat ik dat niet opleggen. Ik heb ruimte nodig om af en toe even adem te halen. Zeker op het gymnasium: je krijgt het programma nét af. We hebben klassen van 32. Toen ik begon met lesgeven hier zaten er hooguit 24 in je lokaal."

Te weinig
De grotere klassen zijn geen keuze van de school, weet ze: "Er is fundamenteel te weinig geld voor het onderwijs. Ze zeggen in Den Haag dat ze het onderwijs ontzien, maar de financiering is zó diffuus. De GPL gaat omlaag, het is maar weinig, maar tóch."
En neem de functiemix: die leidt tot beloningsverschillen binnen het team die Ria Weyers niet prettig vindt. "Wij vinden: als je een eerstegraadsbevoegdheid hebt, moet je in LD kunnen komen. Maar we zitten hier met veel oudere docenten op school, die zitten in LD. Dat vinden de jongere docenten niet eerlijk en dat ís het ook niet. Je krijgt onderling verschillen die je niet wilt."
Ze geeft al les sinds 1977, toen het fenomeen medezeggenschapsraad nog niet eens bestond in het onderwijs: "We hadden de algemene vergadering. Daar moest élke docent bij zijn. Het ging over vragen waar iedereen feeling mee had: hoe vullen we de repetitieweken in, hoe gaan we om met pauzes. Iedere docent had daar direct mee te maken. Het was stemmen, en dat gebeurde dan."
Zodra de eerste mr aantrad, zat zij er al in. Ze ziet hoe moeilijk het is om mr en gmr goed gevuld te krijgen. "Leerlingen bijvoorbeeld, die zoek je toch vooral in de klassen 4,5 en 6. Ze draaien maximaal twee jaar mee, maar het is vaak ingewikkeld voor ze. En ouders: ik merk dat de animo terugloopt. Dat zal met individualisering te maken hebben, ze zeggen minder snel ja. Onze gmr is nog nooit voltallig geweest. Er zitten ook twee praktijkscholen bij, dat maakt het nog lastiger. En ik merk steeds weer dat een college van bestuur en de rector een enorme voorsprong hebben: die hebben de stukken al tig keer gezien als wij ze voor het eerst onder ogen krijgen."
Ze noemt zichzelf kritisch, maar heeft lol in haar vak én eer van haar werk: op het Murmellius kiest 80% van de leerlingen scheikunde als eindexamenvak.

Afgetrapt
De mr-vergaderingen vinden plaats in de locatie Bergerweg: een enigszins afgetrapt gebouw waar vroeger een andere school in was gehuisvest. Het plan om dit pand af te breken en luxe woningen te bouwen is door de crisis uitgesteld. Gunstig voor het Murmellius, dat hier vlakbij het station zit en waarvan een derde van de leerlingen van buiten de stad afkomstig is. Het eigen gymnasiumgebouw, deels monument, wordt momenteel verbouwd. Het gaat goed met het Murmellius, en de 830 leerlingen pasten niet meer in het al eerder uitgebreide schoolgebouw. Er komt nu weer een nieuwe vleugel bij, die met eigentijdse, transparante luchtbruggen verbonden zal worden met de oudbouw. Het agendapunt 'nieuwbouw' staat dan ook steevast op de mr-agenda. Rector Hans van Niekerk praat iedereen bij: er komt een open dag aan, de bouw verloopt volgens schema, verhuizing vóór de zomer, filmpje te vinden op de site van TV Noord Holland.
Ook de functiemix is een steeds terugkerend onderwerp voor de mr. Docent Peter Boersma dringt aan op een eindpresentatie van de schoolleiding voor het docentencorps: zonder man en paard te noemen, gewoon even vertellen hoe het heeft uitgepakt. Van Niekerk maakt in eerste instantie bezwaren, maar stemt later in om er in algemene termen en getallen wat meer over te zeggen. Dat lukt vooral omdat de personeelsgeleding binnen de mr er nadrukkelijk op aandringt. De functiemix is aan beide kanten een pijnpuntje. De rector: "Er zijn docenten die geen portfolio willen maken. Er zijn er die niet willen solliciteren, die willen gevráágd worden. Maar zo werkt het niet als je naar een hogere schaal wilt."

Verbeterpuntje
Dan is er enige opwinding over het jaarlijkse scholenonderzoek van dagblad Trouw. Hoezo is het Jan Arends de beste vwo-school in Alkmaar? Waarom gaat de rector niet proactief naar de pers om dit recht te zetten? Van Niekerk is goed voorbereid, zo blijkt. Licht de onderzoeksmethode van Trouw toe ("er blijven relatief veel kinderen zitten in de bovenbouw: dat is wel een verbeterpuntje voor ons") en concludeert dat er geen feitelijke onjuistheden in de ranglijst staan. "Maar in de Elsevier-ranglijst scoren we gewoon een dikke plus."
En dan: de financiën van SOVON, de openbaar onderwijs koepel in Alkmaar. Die zit financieel in zwaar weer. Ook al is het Murmellius een groeischool, waarschijnlijk gaan ze iets van de pijn toch wel voelen, vrezen de docenten. Er liggen voorstellen van de voorzitter van het college van bestuur: de regeling rondom de taakbelasting wordt wellicht versoberd: van 120 naar 200 uur voor een fulltimer. Al zegt deze rector dat hij daar wel een mouw aan past, de zorgen blijven. "Daar heeft een eventuele opvolger van jou niets mee te maken. We verlaten een principiële stelling, da's toch gevaarlijk." Hetzelfde geldt voor de vervangingsregeling waar docenten van examenklassen mee te maken dreigen te krijgen: na april, als de eindexamenleerlingen geen lessen meer krijgen, kunnen ze worden ingezet voor vervanging van zieke collega's. Een heikel punt, vindt Ria Weyers. "Die examenklassen zijn zwaar, je hebt veel correctiewerk. Ik voorspel dat je alleen maar meer zieken krijgt."
De mr voelt zich behoorlijk overvallen door de mededelingen van de rector en vraagt in hoeverre de gmr hier nog over mee kan beslissen? Ria, die immers in beide organen zit, besluit dat de volgende gmr-vergadering eerder moet plaats vinden dan het tijdstip dat over twee maanden op de agenda staat. "Dit is niet iets waar we zomaar mee in gaan stemmen."

Pestprotocol
Volgend punt: er is een nieuw zorgplan, mét pestprotocol, dit keer. Ouderlid en voorzitter Roel van de Vlugt pleit ervoor dat ouders een dossier uit het leerlingvolgsysteem niet alleen in kunnen zien, maar ook mogen corrigeren. Dat oogst niet meteen bijval bij de aanwezigen uit de personeelsgeleding (Ria, Peter en secretaris Harry Stein). Met de formulering "correcties op aantoonbaar feitelijke onjuistheden" gaat uiteindelijk iedereen akkoord.
De leerlinggeleding (Michiel Baars en Josephine Lopes Cardozo) is weinig aan het woord deze vergadering. Er staan dan ook vooral zaken rond personeelsbeleid op de agenda. Maar Josephine (6 vwo) krijgt van medeleerlingen veel vragen over de regels rondom het inhalen en herkansen van tentamens, zegt ze. Niemand weet precies hoe het zit. Verbazing bij de docenten: die regels staan gewoon in het examenreglement. Lézen ze dat niet?
Nee dus, lacht Josephine. Dat dóe je toch niet als leerling? Nounou, tss, vinden de docenten. De gymnasiasten, de "fine fleur van de natie", te beroerd om het examenreglement goed na te lezen? Maar Josephine houdt vol: het ís nu eenmaal zo. Graag nog een keertje de regels op een rij, want nú zijn de tentamens net geweest, nú wil iedereen weten hoe het zit. De volwassenen sputteren nog een beetje, maar overtuigen, volhouden en doorzetten heeft in deze mr zin, blijkt keer op keer. De examenkandidaten krijgen alle regels binnenkort nog eens op een rij.

Vijf tips van Ria Weyers

1. 
Voorafgaande aan de eigenlijke mr-vergadering een half uur voorvergaderen zonder de aanwezigheid van de directeur/rector/schoolleider. Er kan dan 
wellicht meer onbevangen met elkaar gesproken worden.
2. Goed op tijdpaden letten. Je niet onder tijdsdruk laten zetten.
3. 
Om voldoende informatie en toelichting vragen zodat de standpunten goed bepaald kunnen worden.
4. 
Over gevoelige onderwerpen de hele achterban (alle collega's) raadplegen. Eventueel een apart vragenuur inlassen.
5. 
Per e-mail alle collega's op de hoogte brengen van ieder vergadermoment van de mr en ook de agenda meesturen. Wijzen op de mogelijkheid om de 
mr-vergadering bij te wonen. Die is tenslotte openbaar.

Verschenen in Infomr 1/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren