Waarheen met 6000 ontslagen?

De zware bezuinigingen op het passend onderwijs leiden tot een golf van onrust in het hele primair onderwijs, volgens de AOb. Alleen al het plan van de minister om landelijk 75 samenwerkingsverbanden vast te stellen in afwijking van de bestaande heeft personele gevolgen. Dat geldt ook voor de bezuiniging op ambulante begeleiding en personeel in speciaal onderwijs. Medezeggenschapsraden moeten zich op Operatie Min Zesduizend voorbereiden, adviseert bestuurder Hélène Jansen.

Driehonderd miljoen euro minder voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben betekent een terugkeer naar de budgetten van 2005 terwijl het aantal zorgleerlingen juist is gegroeid. Zowel de 'rugzakjes' voor extra hulp op reguliere scholen als de bekostiging van het speciaal onderwijs krijgen last van de maatregel. De personeelsformatie moet omlaag en het mes gaat in het aantal samenwerkingsverbanden die de extra zorg nog maar net regionaal bundelen.
De ontmanteling van samenwerkingsverbanden verdient ook aandacht van de medezeggenschapsraden, waarschuwt AOb-bestuurder Hélène Jansen. "Personeel is bij de oprichting van samenwerkingsverbanden vaak in dienst gebleven bij het eigen schoolbestuur. Daarmee raakten deze collega's buiten het zicht van de mr en het schoolformatieplan, maar als hun functies komen te vervallen als gevolg van de reorganisatie van de samenwerkingsverbanden, keren ze terug. Dat heeft gevolgen in het kader van afvloeiing, het kan een sociaal plan beïnvloeden of het risicodragend deel van de formatie."
Ook al zijn de bezuinigingen zelf alleen nog te voorkomen wanneer de politiek een onverwachte draai maakt, er zit verschil in de manier waarop scholen de gevolgen opvangen. Wanneer de functie van iemand met een vast contract vervalt, staat de getroffene nooit direct op straat. Scholen moeten deze boventallige medewerkers voor de zomervakantie eerst een jaar indelen in het zogeheten risicodragend deel van de formatie. In die periode kunnen bijscholing en andere ondersteuning helpen bij het vinden van nieuw werk.
Hoeveel het schoolbestuur aan boventalligheid kan opvangen zonder in financiële problemen te komen, is bij uitstek een punt waar de vakbond en de mr zich mee moeten bemoeien. Zowel de begroting als het formatieplan horen op de mr-agenda thuis en dat geldt ook voor scholing en begeleiding. Onderhandelingen over deze onderwerpen verlopen via de vakbonden samen met de mr in kader van een sociaal statuut en sociaal plan beter wanneer alle gegevens op tafel liggen. Een verstandige mr zorgt daarom nu al voor zoveel mogelijk informatie over de begroting en het personeelsbestand van de medewerkers werkzaam bij de samenwerkingsverbanden.
In deze bezuinigingsoperatie waarmee de minister ruim 6000 banen vernietigt moet de mr zich niet verliezen in details. Wie precies "het haasje" is wanneer het schoolbestuur personeel moet ontslaan, hangt af van een complex stelsel regels in de cao en de wet en afspraken met de vakbonden. Bestaan er in gebieden met lerarentekort voldoende vacatures om terugkerende collega's uit het ontmantelde samenwerkingsverband op te vangen, dan lost het probleem zich vanzelf op. Maar dat zal in de praktijk wellicht een uitzondering blijken, verwacht de AOb.
"Zorg dat je weet waar je aan toe bent", benadrukt Jansen nogmaals. "Weet hoeveel personeel je werkgever heeft en denk daarbij ook aan medewerkers buiten de scholen. Als het ernaar uitziet dat afvloeiing onvermijdelijk is, leg dan contact met de AOb-rayonbestuurder voor advies."

Verschenen in Infomr 1/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren