Nieuwbouw? Mobiliseer het hele dorp

Openbare basisschool De Klepper in Zoelmond bij Beusichem wachtte al tien jaar op de nieuwbouw waarvoor geld was gereserveerd. Maar er kwam een heel ander voortvarend plan op tafel: zet de nieuwe school naast het pand van de collega's in Beusichem, dat is maar een paar kilometer fietsen.

Dat nooit, reageerden de ouders in de medezeggenschapsraad direct. Een dorp zonder school verliest z'n leefbaarheid. Maar al zit De Klepper met 81 leerlingen nog mooi boven de opheffingsnorm voor het platteland en zien de prognoses er stabiel uit, een zuinig gemeentebestuur liet zich niet 1-2-3 overtuigen.
"Vanwege het belang voor de vitaliteit van Zoelmond hebben we direct een avond belegd", vertelt Vladimir den Baars namens de mr. "Niet alleen voor de ouders, maar voor iedereen. Deze school in het midden van het dorp is voor niet-ouders net zo belangrijk en dat bleek wel uit de opkomst."
Zoelmond bood stevige weerstand: terwijl de mr het schoolbestuur onder vuur nam, richtten bewoners hun pijlen op de politiek. De personeelsgeleding in de mr, die zich eerst op de achtergrond had gehouden, haakte aan en streed mee voor behoud van de dorpsschool. Samen brachten de Zoelmonders de lokale media op de hoogte en zo bleef de bal rollen, tot en met een tv-optreden in Hart van Nederland.
De boodschap 'in ons dorp hoort een school' bleek overtuigend. Hoe kan het ook anders met politici die graag pleiten voor behoud van de leefbaarheid in kleine kernen. Begin februari hakte de wethouder de knoop door. Goedkeuring van de nieuwbouw in het dorp door de gemeenteraad is naar verwachting een formaliteit. "We hebben met z'n allen goed geopereerd", blikt Den Baars dan ook tevreden terug.

Verschenen in Infomr 1/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren