Welke mr bij samenwerking zonder fusie?

Twee openbare schoolbesturen willen intensiever samenwerken: de brin-nummers blijven apart maar we krijgen allemaal dezelfde raad van toezicht en college van bestuur. Er is geen sprake van fusie. Beide besturen kennen een gmr. Welke voorschriften moeten we volgen voor de medezeggenschap bij deze samenwerking?

Als de samenstelling van college van bestuur en raad van toezicht in beide stichtingen gelijk is, dus uit dezelfde personen bestaat, dan werken de twee rechtspersonen feitelijk met één schoolbestuur. De personele unie op dit niveau leidt straks tot gelijkluidend beleid op veel terreinen, bijvoorbeeld personeelsbeleid en de inrichting van het onderwijs. Op het gemeenschappelijke niveau waar de besturen opereren is het verstandig ook gemeenschappelijke medezeggenschap te organiseren. Aangezien elk bestuur formeel zijn eigen gmr houdt, is de instelling van een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad de juiste weg. Artikel 20 van de Wet medezeggenschap op scholen maakt dit mogelijk, maar stelt het niet verplicht. Er is instemming van beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden nodig. Na de oprichting dragen zij advies- en instemmingsrechten over voor onderwerpen die voor de scholen van beide besturen relevant zijn. De bovenbestuurlijke mr krijgt een eigen medezeggenschapsreglement.
Indien de intensievere samenwerking tussen de besturen leidt tot samenwerking tussen hun scholen, dan blijft het adviesrecht bij hun gmr. De twee gmr-personeelsgeledingen houden het instemmingsrecht over de regeling van de gevolgen van deze samenwerking voor het personeel.

Verschenen in Infomr 1/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren