Rector weigert actueel financieel overzicht

Omdat onze rector in 2009 de gelden anders besteedde dan in de door ons goedgekeurde begroting, hebben wij hem gevraagd om een halfjaarlijks uitputtingsoverzicht. De rector weigert. Hij stelt dat hij volgens de besturenraad hiertoe niet verplicht is en hij wil op dit punt een geschil met ons aangaan. Redden we dat bij de geschillencommissie of is het beter de jaarrekening op te vragen en op basis daarvan verder te adviseren over de begroting?

In de praktijk ontvangen veel medezeggenschapsraden tussentijdse financiële rapportages. De directie is niet verplicht ze uit zichzelf aan de raad te verstrekken, maar het ligt anders als de mr erom vraagt. Volgens de Wet medezeggenschap op scholen dient het bevoegd gezag van de school alle informatie te verstrekken die de mr redelijkerwijs voor zijn functioneren nodig heeft. We verwachten dat de geschillencommissie bij een interpretatiegeschil de lijn volgt dat de mr in principe zelf bepaalt welke informatie de raad nodig heeft. Indien het verzoek voldoende is onderbouwd moet het bevoegd gezag de gevraagde inlichtingen te verstrekken. Dat er in het verleden omvangrijk is afgeweken van een vastgestelde begroting kan dienen als onderbouwing voor dit verzoek.

Verschenen in Infomr 2/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren