Discussie: Medezeggenschap zonder mr?

Heel wat hoger ingeschaalde leerkrachten kiezen niet voor de medezeggenschapsraad, maar oefenen langs andere lijnen invloed uit op het schoolbeleid. Is de mr dan wellicht overbodig als formeel orgaan en wat zou er in de praktijk veranderen als de formele medezeggenschap verdwijnt, vroeg Gerard Willemsen zich af in het vorige nummer van Info.mr. Zijn hartenkreet onder de kop ‘De mr heeft te veel op zijn bordje' riep de volgende reacties op.
Dirty job
Naar mijn mening is het héél belangrijk dat er een personeelsgeleding in de mr is. Zelfs mét een pmr in het gebouw weet menige schoolleiding al zaken te verzinnen, die écht niet kunnen. Iemand zal dan toch tegengas moeten geven. Dus : It's a dirty job, but somebody 's gotta do it.

Hans Evers
USG, Utrecht

Volwaardig zonder ouders
Mijns inziens is het beter om met een volwaardige ondernemingsraad te werken, net als in het bedrijfsleven; dus zonder de ouders. In het bedrijfsleven zitten de klanten (in ons geval de ouders) immers ook niet samen met het personeel aan tafel. Met een eigen or kan het personeel veel effectiever werken en vooral ook de secundaire arbeidsvoorwaarden veiligstellen.

A. Janssen

Alsjeblieft geen alleenleving
In het huidige tijdgewricht lijkt het wel mode om formele inspraak de nek om te draaien. Individualisme viert hoogtij. De hardste schreeuwers eerst, de beste stuurlui bepalen de koers, ook als die alleen maar goed voor henzelf is.
In het onderwijs zitten (gelukkig) velen die het goed voor hebben met hun collega's. Maar in kleine achterkamertje gebeuren zaken die we niet kunnen controleren. Er is een grote kans op scheefgroei. We hoeven niet ver te kijken om te constateren dat verantwoordelijken soms onverantwoorde risico's nemen (bankensector), en het zou getuigen van een grote mate van verwaandheid als we stellen dat in het onderwijs dergelijke praktijken zijn uit te sluiten.
Het grootste nadeel van de huidige medezeggenschapsstructuur is wel de achterstand die je als mr hebt op de bestuurders. Je loopt altijd achter de informatie, nooit (of zeer zelden) ervoor. De door jullie geschetste invloed van hoger ingeschaalden ondermijnt inderdaad het functioneren van de mr. Er zijn inderdaad mensen die meer voor elkaar krijgen via hun eigen weg dan via de mr-weg. Als je het mij vraagt is dat niet de juiste weg in een omgeving waarin mensen worden klaargestoomd om samen te leven in de samenleving. Door de steeds individuelere aanpak krijgen we steeds meer een alleenleving.
Zonder mr zou het echter nóg erger worden. Nu kun je als medewerker langs de mr met je vragen en worden ze min of meer geanonimiseerd aan het bestuur voorgelegd. Als individu zou je voor je informatievoorziening als een soort journalist te werk moeten gaan. Wie doet individueel een beroep op de wet openbaarheid van bestuur? Wie wil er nog samen voor staan?

Roy Bolech,
Docent wiskunde, lange tijd mr-lid geweest, Trevianum Scholengroep Sittard

Reacties blijven welkom op infopuntmr@aob.nl

Verschenen in Infomr 1/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren